Tipărire

Reînviorarea: renunțarea la credință de formă!

Redesteptare si reforma

„Mulți au o credință formală în Hristos, dar nu știu nimic despre dependența vitală de El, o dependență prin care credinciosul își însușește meritele unui Mântuitor răstignit și înviat... Mulți recunosc faptul că Isus Hristos este Mântuitorul lumii, dar în același timp stau departe de El, nu se pocăiesc de păcatele lor și nu Îl primesc pe Isus ca Mântuitor personal. Credința lor este pur și simplu un consimțământ al minții și o judecare a adevărului, dar adevărul nu este adus în inimă, ca să poată sfinți sufletul și să poată schimba caracterul. (...)

Credința care duce la mântuire nu este o credință ocazională, ea nu este un simplu consimțământ intelectual, ci este credința înrădăcinată în inimă, care Îl primește pe Hristos ca Mântuitor personal, cu asigurarea că El poate să-i mântuiască până la capăt pe toți cei ce vin la Dumnezeu prin El... Credința aceasta îl determină pe cel ce o deține să își îndrepte toate simțămintele inimii spre Hristos. Gândirea lui este sub controlul Duhului Sfânt, iar caracterul lui este modelat după chipul divin.”

(Ellen White, Solii alese, vol. 1, pp. 336, 338, citat în Adevărata redeșteptare, pp. 27, 29)

 

Joomla SEF URLs by Artio