Tipărire

John F. Huenergardt – la dispoziţia lui Dumnezeu

de Adrian Neagu

istorie azs feb 12John F. Huenergardt (în imagine (stânga) împreună cu Constantin Tolici) este primul pastor care a slujit pe teritoriu românesc și a ajuns apoi să lucreze la Conferința Generală. Experiența vieţii lui este un uimitor exemplu despre cum se poate pune un om la dispoziția lui Dumnezeu.

John Huenergardt, deși german de origine, s-a născut pe 25 decembrie 1875 în Rusia, iar, la doar 9 luni, părinții au emigrat în SUA, așa că primele lui amintiri sunt din Kansas, unde au locuit părinții. Aflând de la Conradi despre întreita solie îngerească, părinții au decis să accepte credința adventistă și aceasta i-a făcut să fie plini de entuziasm în vestirea acestui mesaj și semenilor lor. John, fiul lor, avea să urmeze școala adventistă de limbă germană din Lincoln pentru a deveni pastor, la finalul ei, în 1897, fiind trimis de Conferința Generală în Europa. În iunie 1897 era deja la Hamburg, unde avea să lucreze cu entuziasm aproape două luni. În luna august a fost trimis misionar în Ungaria, regiune ce includea pe atunci și Transilvania, urmând să se stabilească la Cluj.

Limbile engleză şi germană nu i-au folosit în lucrarea din aceste teritorii, așa că a început să învețe limba maghiară şi, în ciuda dificultăților, în 9 luni a reușit să învețe suficient cât să poată purta o discuție în limba maghiară sau chiar să predice. La fel avea să procedeze cu limba sârbă și, probabil, și cu cea română.

Având un zel misionar deosebit, în per­ma­nență călătorea, predica, vindea cărți, scria sau organiza activitatea în biserici. Numai în primul an după sosirea sa în Ungaria, a botezat 50 de nou-convertiți.

Pe baza informațiilor orale, Günther Gehann afirmă că ar fi fost ales și ca membru al Aca­demiei de Ştiințe din Budapesta, datorită unor studii teologice publicate acolo, ceea ce nu este surprinzător pentru înzestrările lui speciale și pentru capacitatea uimitoare de efort și sacrificiu.

 În anul 1900, a fost hirotonit ca pastor la Friedensau, în Germania, și în 1907 a de­venit președintele Conferinței Ungare, iar în 1912, președintele Uniu­nii de Conferințe Dunărene, care cuprindea: Un­ga­ria, Bulgaria, România și te­ritoriul fostei Iugos­la­vii, fiind și președin­te al Misiunii Române. Din 1911, a coordonat și Mi­siu­nea Galicia, din care fă­cea parte un alt terito­riu românesc: Bucovina.

În 1905, a înființat pri­ma grupă de credin­cioși adventiști din Ser­bia. Lazăr Ermic, un ță­ran sârb, aflase din presă că în Germania sunt creștini care păzesc sâmbăta ca zi de odihnă și a trimis o scri­soare „oamenilor care păzesc Sa­batul în Hamburg”. Scrisoarea a ajuns la Huenergardt, care, aflând de interesul lor pentru cunoașterea ade­­vărului, a început să îi viziteze, aceştia devenind nucleul viitoarei biserici.

În 1919, a părăsit Europa pen­tru a se întoarce în SUA. Aici, a lucrat o vreme pentru maghiarii din New York și, timp de un an, a fost pastorul comunității românești din Conferinţa Lake Union, o zonă recunoscută pentru diversitatea de gru­puri et­nice.

Între anii 1925 și 1929, a fost numit secretar al Departamentului pentru Străinătate din ca­drul Conferinţei Generale, experienţa sa mi­sio­nară bogată și ușurința cu care stăpânea limbile străine fiindu-i de mare ajutor.

În 1929, a fost trimis din nou în Europa de Conferința Generală pentru a coordona acti­vi­tatea Uniunii Iugoslave, unde a slujit ca pre­ședinte până în 1936, când s-a întors în America. A murit în 1955, după o lungă suferință. A fost în permanentă legătură cu activitatea misionară, slujind până la sfârșitul vieții ca pastor al co­munităților germane din Lodi și Los Angeles și ca editor al revistei adventiste de limbă germa­nă.

Adrian Neagu este pastor în Piteşti.

Joomla SEF URLs by Artio