Tipărire

Adu-ţi aminte cum te cheamă!

Teodor Huțanu


Pentru cei trei mii de credincioşi de acum 150 de ani, numele „adventist de ziua a şaptea” era o reflectare a unui crez luminos, afirmat cu o fervoare irezistibilă. De fapt, în mai 1863, la data constituirii Conferinţei Generale, acest nume trecuse testul a trei ani de folosire. Pentru prima dată, la 1 octombrie 1860 se luase decizia ca lucrarea de publicaţii să poarte acest semn de identificare. Formularea hotărârii este concludentă: Adventist de ziua a şaptea a fost propus ca nume simplu şi expresiv al credinţei şi poziţiei noastre.” (Review and Herald, 23 oct. 1860, 179)

În acelaşi spirit, Conferinţa Generală a desemnat Sabatul din 18 mai 2013 drept zi de ru­gă­ciune, de rememorare şi de reconsacrare pentru misiune. Fără festivism sau triumfalism, să ne rugăm pentru puterea de a trăi atât dorul neîmplinit, aflându-ne încă neajunşi acasă, cât şi bucuria strângerii ultimilor snopi de suflete pentru grânarul cerului. Duhul Domnului să alăture flacăra adventismului din graniţele Uniunii noastre la focul unit al bisericii mondiale!

Ce vom reţine din istoria începuturilor noastre? Deşi par mai puţin atrăgătoare, alegem două capitole îmbibate de mireasma redeşteptării şi a misiunii pe care le dorim reînviate între noi: Marea Dezămăgire şi structura confesională.

Să ne oprim mai întâi la structură. Organizaţia devenise, contrar susţinerii opozanţilor, mijlocul ieşirii din dezorganizare, adică din „babilonie”. Era atât de necomplicată, încât lumina adevărului putea înainta spre miezul zilei, iar zelul pentru misiune se putea manifesta nestingherit. Înţelegerea doctrinară se întregea pas cu pas, înscrisă pe traiectoria întoarcerii la adevărul curat, adică al credinţei „dată sfinţilor o dată pentru totdeauna”. Impulsul misionar de acum 150 de ani a determinat matematica ajungerii de la trei mii la treizeci de milioane (luând în calcul aparţinătorii).

Acum să aruncăm o privire spre Marea Dezamăgire. Este imposibil să nu observăm tăria Mişcării adventiste care a reuşit să depăşească greşeala extrem de vizibilă ce i-a marcat începutul.

Iată o filă înlăcrimată din jurnalul unui pionier adventist, Hiram Edson: „Speranţele şi aşteptările noastre cele mai dragi se spulberaseră şi ne cuprinse o stare de plâns cum nu am mai simţit niciodată... Am plâns şi am plâns până în zori...

Ziua aceea a venit şi a trecut, şi întunericul altei nopţi se aşternea peste lume. Dar odată cu întunericul a venit şi durerea dezamăgirii peste credincioşii adventişti. Această durere îşi are paralela doar în durerea ucenicilor, după crucificarea Domnului lor. Trecerea timpului stabilit a fost o dezamăgire amară. Credincioşii sinceri renunţaseră la totul pentru Hristos şi simţiseră prezenţa Sa ca niciodată mai înainte. Iubirea lui Isus umpluse orice suflet şi, cu bucurie inexprimabilă, se rugau: „Vino, Doamne Isuse, vino curând!” Însă El nu a venit. Iar acum, a ne întoarce din nou la grijile, necazurile şi adversităţile vieţii, în faţa necredincioşilor răzbunători, care ne batjocoreau ca niciodată până acum, era o teribilă încercare a credinţei şi a răbdării. Când fratele Himes ne-a spus că trebuie să ne pregătim pentru încă o iarnă rece, simţămintele mele au devenit de nestăpânit. Am ieşit afară şi am plâns ca un copil.” (Francis Nichol, The Midnight Cry, p. 247, 248)

Desigur, erau greşiţi. Şi totuşi este posibil ca ei, cei greşiţi, să fie cei corecţi? Nu în calcule, ci în aşteptare. Nu în exegeză, ci în dorul după Mântuitorul. Nu-i aşa că istoria lor ar trebui repetată? Nu în stabilirea de date, ci în focul credinţei.

La trei săptămâni după Marea Dezamăgire (10 nov. 1844), William Miller îi scria unui adventist abătut: „Fii tare! Nu lăsa pe nimeni să-ţi ia cununa. Mi-am fixat mintea la o altă dată şi aici voi sta până când Dumnezeu îmi va da mai multă lumină. Iar această dată este astăzi, astăzi, astăzi, până ce El va veni şi-L voi vedea pe Cel după care tânjeşte sufletul meu.” (Ibidem, p. 267)

După 150 de ani, este încă extraordinar să fii adventist de ziua a şaptea! Maranatha!

 

Teodor Huţanu este preşedintele Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România.

Joomla SEF URLs by Artio