Tipărire

Al vostru, în fericita noastră nădejde!

De Teodor Huțanu


În loc de „la revedere”, „cu drag” sau „pe cu­rând”, Uriah Smith, unul dintre pionierii adventişti, ne propune o altă formulă de în­cheiere a unei scrisori: „Al vostru, în fericita noastră nădejde…” Însă rădăcinile acestei adre­sări nu sunt deloc formale sau stereotipe.

Mai întâi, avem un text biblic – Tit 2:13 – al cărui context imediat ne vorbeşte despre două „apariţii” vitale pentru destinul oricărui creştin: harul lui Dumnezeu (v. 11) şi a doua venire a Mântuitorului (v. 13). Între aceste coordonate cereşti se deşiră EKG-ul care vizualizează sănă­tatea dorului de cer din inima noastră. Harul aduce mântuirea şi ne instruieşte în trăirea zil­nică, iar fericita noastră nădejde este steaua po­lară care ne absoarbe întreaga atenţie. Un adventist este un suflet mântuit care priveşte ne­abătut spre norul pe care va veni „marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos”.

Ce frumos arată poza noastră! Dar chiar aşa arătăm în realitate? Harul chiar ni s-a arătat? Şi chiar am învăţat cum să o rupem cu păcatul? Chiar privim doar spre cer după Domnul Isus sau, pur şi simplu, tânjim mai sus? Un biet cu­vânt, cum ar fi „alegeri”, pitit în vocabularul ad­ventist, ar putea să ne împingă să alegem drept ţintă altceva decât fericita noastră nădejde?

Uriah Smith îşi pune semnătura pe „fericita noastră nădejde” în împrejurări care ne spală cerul de norii seci şi trecători ai patimilor fireşti. Era un timp când tuberculoza părea de neînfrânt, iar persoane apropiate lui Uriah Smith cad, rând pe rând, răpuse de acest duşman: Nathaniel White, fratele lui James White, 22 de ani (1853); Luman Masten, membru al echipei de publicaţii a lui James White, 25 de ani (1854); Anna White, sora lui James White, 26 de ani (1854); Annie Smith, sora lui Uriah Smith, 27 de ani (1855).

Într-o scrisoare de condoleanţe, Uriah Smith (1832-1903) spunea: „Când aura speranţei ză­bo­­veşte peste mormintele celor dragi, ea risipeşte ceaţa şi ne dă mângâiere aşa cum nimic alt­ce­va nu ne poate da... Suntem în valea umbrei morţii, dar, dacă rămânem statornici în slu­ji­rea lui Dumnezeu, curând vom păşi pe pă­mân­tul celor vii.” Apoi semnează: „Al vostru, în fericita noastră nădejde, Uriah Smith!” (Eugene Durand, Yours in the Blessed Hope, p. 35)

Din cimitir, printre lacrimi, atât viaţa aceasta, cât şi cerul se văd altfel. Nu o dată ne-am trezit parafrazând vorbele lui Moise: „O, de am ră­mâne noi cu aceeaşi inimă” (cf. Deut. 5:29). Nu o dată am călcat pe drumul noduros, în urma unui sicriu inert, plângând, tăcând, rostind un cuvânt de alinare, predicând, rugându-ne sau intonând cântările speranţei, pentru ca apoi să-i îmbrăţişăm pe cei îndoliaţi, ca şi cum am semna: „Al vostru, în fericita noastră nădejde!”

Trecând la odihnă, cei dragi nu dispar în lu­­mea tăcerii, ci rămân prezenţi în dorul reîntâl­nirii la revenirea Prinţului vieţii. Am putea să-i uităm sau să-i izgonim dintre noi, ne­gustorind lumina Orionului pe nişte scântei efe­mere? „Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu...?” (2 Petru 3:11,12).

Pana inspirată ne ajută să răspundem corect: „Realităţile veşnice trebuie păstrate mereu îna­intea ochilor minţii, iar atracţiile lumii vor apărea aşa cum sunt – nefolositoare şi deşarte. Ce ar trebui să facem cu deşertăciunile lumii, cu laudele, cu bogăţiile, cu titlurile şi plăcerile ei?

Noi suntem străini şi călători şi aşteptăm, nădăjduim şi ne rugăm pentru fericita noastră nădejde şi arătarea marelui nostru Domn şi Mân­tuitor, Isus Hristos. Când credem acest lu­cru şi îl aducem în viaţa noastră de zi cu zi, cât de viguroasă va fi atunci acţiunea inspirată de convingerea şi speranţa aceasta, cât de fierbinte va fi iubirea unul faţă de altul, cât de atenţi vom trăi în sfinţenie înaintea lui Dumnezeu şi, din respect pentru răsplătirea pregătită, cât de distinctă va fi linia de demarcaţie dintre noi şi lume.” (Ms. 39, 1893).

Redeşteptarea şi misiunea bat la uşa bisericii noastre. Cine-ar dori să audă „prea târziu”? De ce am mai amâna să deschidem uşa inimii pen­tru fericita noastră nădejde?

Teodor Huțanu este președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România.

Joomla SEF URLs by Artio