Tipărire

Biserica noastra sau biserica Domnului?

De Marius Munteanu ¦ De la inimă

 

marius munteanuÎn ziua când ați primit sau ați citit acest număr al Curierului Adventist, a 60-a Sesiune a Conferinței Generale este ori în plină desfășurare, ori spre final, ori este deja amintire.

Indiferent unde ar fi ajuns agenda întâlnirii, la microfon, în servietă sau în arhivă, îndemnul meu de căpătâi este: Continuați să vă rugați!

Atât de mult s-a discutat în ultima vreme despre întâlnirea din San Antonio și uneori, din păcate, cu puncte de vedere atât de antagonice, încât grosul oștirii este înclinat când spre încredere, când spre defetism. S-a vorbit extensiv despre biserica noastră și viitorul acesteia după Conferința Generală, încât în multe alocuțiuni Domnul acestei biserici a fost omis, sau chiar uitat. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi în mijlocul acestor discuții? Suntem noi chemați să inițiem, să promovăm și apoi să apărăm vreun punct personal de vedere transformat în „descoperire” sau să rămânem alături de lucrurile deja revelate pe care să le apărăm tot cu instrumentele Sale? Am călătorit la ultimele trei sesiuni ale Conferinței Generale, având statute diferite – delegat, invitat special sau vizitator. Plecam întotdeauna informat despre cuprinsul agendei, mă întâlneam prin diferite aeroporturi cu delegați de pe mapamond și vorbeam cu încântare în așteptarea sărbătorii, ardeam de nerăbdare să cântăm cu alți 70 000 de credincioși „Sfânta Speranță-n inimă purtăm că Domnul vine în curând”, dar niciodată până în acest an nu am fost așa de asaltat cu mesaje electronice sau verbale, din țară sau străinătate, în privința pericolelor evidente sau ascunse ale acestei a 60-a Sesiuni.

Nu ignor și nici nu desconsider aceste îngrijorate opinii frățești. Din contră, le consider sincere și lansate spre binele și unitatea bisericii noastre. Ni s-a sugerat chiar cum să votăm, în special pe un anumit subiect. Există totuși o limită a îngrijorării noastre. Când înțelegem statutul nostru de creaturi mântuite prin jertfa Lui, cu mult înainte ca noi să fi existat chiar, când ne reamintim că nimeni nu iubește mai mult biserica aceasta decât Cel care a murit pentru ea, trebuie să facem un pas înapoi sau în lături de la timonă și să-L rugăm pe Conducător, vrednic și capabil de mari isprăvi, să ne conducă până la final. Remarca de genul „dacă se va ajunge la o decizie sau alta, eu nu mai socotesc această biserică drept Mireasa Lui” este nu doar lipsită de credință, ci și contraproductivă, înfăptuind jocul vrăjmașului.

Întrebarea „cine deține autoritatea în Biserica Adventistă?” are un singur răspuns: Isus Hristos, Capul acestei biserici, care, prin Duhul Său Sfânt, vorbește prin Conferința Generală în sesiune de lucru. „Dumnezeu a rânduit ca reprezentanții bisericii Sale din toate părțile pământului, când sunt adunați în sesiunea Conferinței Generale, să aibă autoritate. Greșeala pe care unii sunt în primejdie să o facă este de a da minții și judecății unui singur om sau unui mic grup de oameni deplina măsură a autorității și influenței pe care Dumnezeu a investit-o în biserica Sa, în judecata și vocea Conferinței Generale, întrunite pentru a plănui prosperitatea și înaintarea lucrării Sale.” (9 T 260)

Nicicând, în ultimii ani, nu am căutat cu atâta asiduitate părerea profetului despre biserica finalului de istorie ca acum, înaintea și în timpul Sesiunii Conferinței Generale din 2015. Citiți următorul „reportaj”, care pare transmis de trimisul SperanțaTV la San Antonio. „Cine credeți că a fost printre noi de când a început această conferință? Cine credeți că a ținut la distanță pozițiile inadmisibile care se ivesc în general la asemenea întruniri? Cine a mers în sus și în jos printre rândurile de scaune ale acestui tabernacul? Dumnezeul cerului și îngerii Săi. Ei nu au venit aici să vă dezbine și să vă distrugă, ci să vă dea gânduri bune și pașnice. Îngerii au fost printre noi ca să conducă lucrările lui Dumnezeu și să țină la distanță puterile întunericului, pentru ca lucrarea hotărâtă de Dumnezeu să poată fi îndeplinită, și nu împiedicată. Îngerii lui Dumnezeu au lucrat printre noi.

Niciodată în viața mea nu am fost mai uimită ca atunci când am văzut cum s-au schimbat lucrurile la această întrunire. Dumnezeu a făcut să fie așa. Ea nu este opera noastră. Mi-au fost prezentate instrucțiuni, dar, până când problema nu a fost rezolvată, nu am putut să le înțeleg. Îngerii lui Dumnezeu au fost prezenți în această adunare. Aș dori ca fiecare dintre voi să recunoască acest fapt și, de asemenea, să-și aducă aminte că Dumnezeu a spus că El va vindeca rănile poporului Său.”

A transmis, de fapt Ellen G. White în The General Conference Bulletin, 25 aprilie 1901, pp. 463, 464.

Marius Munteanu este preşedintele Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România.

Joomla SEF URLs by Artio