Tipărire

Gânduri de „La mulţi ani!”

De Ernest Szasz


Marea istoriei se pregăteşte să înghită acest an, care, asemenea unui râu de munte, în alergarea sa rapidă ne mai acordă un zâmbet înainte să dispară în marea veşniciei. Privind acest râu, care uneori a fost liniştit, cu apă cristalină, altă dată tulburat cu valuri de diferite dimensiuni, observ cu satisfacţie acel punct veşnic sigur şi neschimbător, care se numeşte Dumnezeu. Remarc cu recunoştinţă multele binecuvântări de care am beneficiat, nu din cauza vredniciei noastre, ci datorită bunătăţii Sale. Este potrivit ca în timp ce ochii noştri cercetează viitorul necunoscut al noului an ce se apropie, mai întâi să ne apropiem cu recunoştinţă de Domnul: „Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile şi planurile Tale..., nimeni nu se poate asemăna cu Tine (Psalmii 40:5).

Luna decembrie este o mărturie despre scurge­rea timpului. Ea ne oferă posibilitatea de a trece în revistă slăbiciunile şi rămânerile noastre în urmă în contrast cu credincioşia şi bunătatea Stăpânului. Ce bine că El ne mai oferă încă o şansă pentru schimbare, planificare înţeleaptă în vederea realizării planurilor Sale. Ce ne propunem pentru zilele puse la dispoziţia noastră din partea Cerului? Ce ne propune Dumnezeu?

Acum, când lumea noastră se apropie de sfârşitul ei, apelul apostolului Pavel este de actualitate: „Vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2 Corinteni 5:20). Legătura personală cu Dumnezeu, trăită de fiecare credincios, este unica modalitate de a deveni parteneri cu El în cel mai mare proiect. Planul lui Dumnezeu este câştigarea de suflete şi este imposibil de realizat fără El. 

Stăm sub povara unei lucrări încă neterminate, atât în viaţa noastră, cât şi în lume. „Redeşteptarea adevăratei evlavii este cea mai mare şi mai urgentă dintre toate nevoile noastre” (E. G. White, MS. vol. 1, p. 121). „A sosit timpul ca o reformă completă să aibă loc. Când se va realiza această reformă, spiritul rugăciunii îl va lua în stăpânire pe fiecare credincios.” (T/8, p. 251). „Reforma înseamnă... schimbarea ideilor şi teoriilor în obiceiuri şi fapte” (SSC, p. 38). „Iubirea faţă de Hristos şi faţă de aproapele nostru ne constrânge să pornim în căutarea celor pierduţi... Mulţi stau la hotarul Împărăţiei, aşteptând numai să fie seceraţi.” (Istoria faptelor apostolilor, p. 105)

Într-un timp ca acesta, avem datoria să privim cu atenţie asupra timpului de har rămas şi să ne orânduim bine priorităţile. Inspiraţia ne oferă modul ideal de a privi lucrurile: „Fie că avem un an înaintea noastră sau cinci, sau zece, trebuie să fim credincioşi în lucrul nostru astăzi. Noi trebuie să ne îndeplinim datoriile fiecărei zile cu aceeaşi credincioşie ca şi cum aceea ar fi ultima noastră zi.” (Our High Calling, p. 220).

Un autor creştin spunea despre nevoia noas­tră reală astfel: „Cea mai mare nevoie prezentă a bisericii nu este un program nou, ci o nouă pasiune; nu de a trăi în trecut, ci de a ne angaja în prezent şi a avea o viziune pentru viitor; nu de a ne bizui pe efortul uman, ci pe puterea divină. Chemarea la misiune a bisericii de azi nu va fi niciodată adusă la îndeplinire prin folosirea de metode şi idei omeneşti, ci doar prin relaţia cu Domnul Isus Hristos, care a spus că fără El nu putem face nimic, dar cu El putem face orice lucru (vezi Ioan 15:1-5).”

„Aşadar, pe măsură ce mergem înainte, să mergem împreună cu El. Cele mai bune zile ale bisericii se află încă în viitor” (Revista Ministry, ianuarie 2011). „Când bisericile noastre devin comunităţi vii şi lucrătoare, atunci, ca răspuns la rugăciunea lor sinceră, vor primi Duhul Sfânt.” (Timpul şi lucrarea, p. 28)

Urarea mea pentru noul an este ca „Dumnezeu să ne ajute să rămânem pe drumul luminii, să lucrăm cu ochii aţintiţi la Isus, conducătorul nostru, şi, cu răbdare şi stăruinţă, să mergem înainte pentru câştigarea biruinţei”. (Mărturii, vol. 9, p. 29).

 

Ernest Szasz, președintele Conferinței Transil­vania de Sud.

Joomla SEF URLs by Artio