Tipărire

Pe urmele Fiului

De Florin Istrate


Îndată, ei şi-au lăsat mrejele şi au mers după El.(Marcu 1:18)


Nu este uşor să-ţi găseşti scopul şi semnificaţia vieţii într-o lume tulburată şi frământată de tot felul de crize. Unii oameni caută semnificaţia în carieră. Alţii îşi caută rostul în a avea lucruri noi. O altă categorie îşi caută semnificaţia în sport şi distracţii. Însă toate acestea sunt doar miraje în scurta noastră călătorie pe acest pământ. Dar care este scopul vieţii unui creştin? Ce aşteptări avem de la anul 2014?

Nu avem multe modele care ne pot schimba radical parcursul vieţii. De aceea, „să ne uităm ţintă la… ISUS”. Mântuitorul ne-a oferit un exemplu atât de frumos despre importanţa rugăciunii, despre trăirea unei vieţi smerite şi a slujirii fără prejudecăţi. „Mulţi cred că ar fi un mare privilegiu să viziteze locurile unde a trăit Hristos, să-şi poarte paşii pe unde a mers El. Dar nu este nevoie să mergem la Nazaret, Capernaum sau Betania ca să umblăm pe urmele lui Isus. Putem găsi urmele Lui lângă patul celui bolnav, în colibele săracilor, pe străzile prea aglomerate ale marilor oraşe şi în tot locul unde inima omului are nevoie de mângâiere. Făcând aşa cum a făcut Isus când a fost pe pământ, vom merge pe urmele LUI.” (Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii,  p. 640)

Pe urmele Fiului  în rugăciune

Nu ne putem numi creştini, dacă nu urmăm exemplul Mântuitorului în ce priveşte rugăciunea. „Nicio altă viaţă nu a fost atât de împovărată cu muncă şi răspundere ca viaţa lui Isus şi, cu toate acestea, cât de des Se ruga El! Cât de constantă era comuniunea Lui cu Tatăl!” (Idem, Istoria mântuirii, p. 158). Nu există reuşită în viaţa de credinţă, nu există biruinţă împotriva păcatului, nu există creştere în asemănarea cu Hristos, decât prin rugăciune. Prima şi cea mai importantă lecţie pe care trebuie s-o învăţăm fiecare este lecţia dependenţei de Dumnezeu. Au existat treziri spirituale fără prea multă predicare, dar niciodată n-au existat treziri spirituale fără rugăciune. Dacă Diavolul ne poate înfrânge în privinţa rugăciunii zilnice, atunci ne poate birui în oricare aspect al vieţii. Dacă noi vom fi cu adevărat oameni ai rugăciunii, vom fi biruitori în orice domeniu. Nu există redeşteptare fără rugăciune şi fără puterea Duhului Sfânt. Ia-ţi timp, în fiecare zi din noul an, să îngenunchezi înaintea Celui Atotputernic!


Pe urmele Fiului  în smerenie

Viaţa Domnului Isus a fost un exemplu de smerenie. A păşi pe urmele lui Hristos înseamnă a renunţa la egoism, la comoditate, la ambiţii personale. În Ioan 13:15 citim: „Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu.” Să fii mândru de faptele, de cunoştinţele, de capacităţile şi darurile tale. Ce dureros!

„Nu există nimic mai ofensator pentru Dumnezeu şi atât de periculos pentru sufletul omenesc ca mândria şi mulţumirea de sine. Dintre toate păcatele, acesta este cel mai fără speranţă. (Idem, Parabolele Domnului Hristos, p. 154)Acest lucru este adevărat deoarece omul mândru nu simte nicio nevoie după Hristos şi nicio dorinţă de schimbare. Simplitatea, uitarea de sine şi smerenia sunt însuşiri pe care Cerul le apreciază.


Pe urmele Fiului  în slujire

O învăţătoare şi-a întrebat într-o zi elevii: „Ce sunt buruienile?” După mai multe răspunsuri interesante, un copilaş a spus: „Buruienile sunt nişte plante folositoare… doar lor.” Câtă dreptate avea copilul! Pământul acesta este plin de „buruieni”, de oameni care trăiesc doar pentru ei... A păşi pe urmele Fiului înseamnă, de fapt, a trăi nu doar pentru tine, ci şi pentru binele altora. „Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească(Matei 20:28).

Trăim în pragul veşniciei. Anul 2014 este necunoscut pentru noi. Dumnezeu este Singurul care vede întotdeauna dincolo de curbele viitorului. E vremea să lăsăm mrejele şi să mergem după Isus… E vremea să păşim în rugă, în smerenie şi slujire… pe urmele Fiului!

Florin Istrate este preşedintele Conferinţei Moldova.

Joomla SEF URLs by Artio