Tipărire

Ne-am săturat de această mană

Scris de Gili Antea on .

De Gili Antea


Acum nu mai este nimic! Ochii noştri nu văd decât această mană. (Num. 11:4-6)

 

Era pentru a doua oară când poporul, abia eliberat din sclavia egipteană, se răzvrătea împotriva lui Moise, pentru că doreau să mănânce carne. Erau în stare să-l ucidă cu pietre dacă nu negocia cu Dumnezeu ca Acesta să le dea carne.

M-am întrebat adeseori, de ce s-a lăsat oare Dumnezeu înduplecat de strigătul „pofticioşilor” din pustie?

Când plăcerea de a mânca din toţi pomii din Eden a ignorat porunca lui Dumnezeu, aceasta a devenit neascultare, un păcat care a dat dependenţă, care s-a fixat în creierul omului.

De aceea, ne naştem cu înclinaţia de a ne plăcea „hrana Egiptului” şi chiar dacă am trecut „Marea Roşie” nu reuşim să înecăm pofta cărnii. După 1989, s-a produs eliberarea creştinismului din România. O invazie de „prepeliţe” a întunecat cerul. „Adunătura” de oameni, ba chiar şi cei din „Israel” şi-au încărcat braţele cu… ziare, reviste şi cărţi, devorându-le „cu fulgi cu tot” . Aceasta, fără să ţină cont dacă ele erau din cele „curate sau… necurate” şi şi-au hrănit mintea cu tot felul de idei până li s-a făcut greaţă chiar de pâinea coborâtă din cer.

Libertatea oferită unui om care nu se poate stăpâni duce la moarte. Aud tot mai des printre fraţii şi surorile mele spunându-se: „M-am săturat de predici”.

Atunci când spui că te-ai săturat de ceva, nu înseamnă neapărat că eşti flămând, ci că după ce te-ai îmbuibat cu „prepeliţe” , constaţi că nu-ţi mai place nimic. Pofta cărnii dă dependenţă şi pe plan spiritual.

Dacă zilnic te hrăneşti cu tot ce-ţi trece prin faţa ochilor, dacă te saturi cu… televizor pe pâine” , creierul prinde gustul acesta şi-l stochează. Aşa se explică starea de greaţă pe care o simt unii dintre frații noştri după o zi de Sabat.

Într-o comunitate, i-am întrebat pe cei prezenţi: Este cineva care se hrăneşte zilnic cu trupul şi sângele Domnului Isus? Nu vă miraţi şi nu gândiţi ca ucenicii: „Asta-i prea de tot” (Ioan 6:60).

Aşa cum le-a spus şi ucenicilor, Domnul Isus doreşte să ne hrănim cu Pâinea vieţii, Cuvântul Său, astfel încât creierul nostru să ceară zilnic această mană cerească, această mană spirituală. Faptul acesta va da dependenţă, astfel ca viaţa noastră de credinţă să dea roade, să dezvolte un caracter desăvârşit spre slava lui Dumnezeu.

De peste douăzeci de ani, respirăm în libertate. România a fost invadată pe toate planurile. Există atâta diversitate de produse, încât îţi este greu să te stăpâneşti. Chiar şi standurile cu literatură religioasă sunt pline de cărţi şi „lumină nouă”. Deşi poporul lui Dumnezeu se află în faţa Iordanului, privind dincolo, la Canaanul ceresc, climatul căldicel, cum şi confortul material, ne îndeamnă să mai zăbovim aici!

Simt cum apostazia de la Iordan îşi face drum printre aşteptătorii revenirii Domnului Isus (Numeri 25). Serva Domnului spune în legătură cu aceasta:

„Astăzi, când ne apropiem de sfârşitul timpului, iar poporul lui Dumnezeu se află la hotarele Canaanului ceresc, Satana, ca şi pe vremuri, își va dubla sforţările sale pentru a-i împiedica să păşească pe pământul făgăduit. El întinde curse pentru fiecare suflet. Nu numai cei neştiutori şi needucaţi trebuie să fie cu luare aminte. El va pregăti ispite şi pentru aceia care se găsesc în locurile cele mai de cinste şi în slujbele cele mai sfinte; dacă poate să-i ademenească să-şi întineze sufletul, atunci e în stare să ducă pe mulţi la pieire.” (P.P., p. 457, 458)

Deşi, pe internet, există o industrie de producere a predicilor, acestea nu mai au gustul „pâinii cereşti” . Mana zilelor noastre are tot felul de adaosuri, de E-uri care o fac mai atrăgătoare, mai uşor de digerat, care îţi dă o stare de bine pe moment, dar care… nu hrăneşte.

Este ca un covrig împletit, răsucit, presărat cu sare şi mac, servit cald, să placă ochilor, dar nu te satură, nu te hrăneşte.

Într-o comunitate cu rădăcini adânci în istoria adventă, pastorul s-a oprit din predica sa spunând: „Fraţilor, nu mă ascultă nimeni? Ce vă plimbaţi de colo-colo?” M-am întrebat atunci dacă poţi să te aşezi la masă dacă nu-ţi este foame sau să mănânci ce nu-ţi place?

Sunt mulţi aceia care într-o zi de Sabat stau liniştiţi pe scaune, dar dacă-i întrebi de subiectul prezentat de la amvon, îţi surâd amabil silabisind: „A fost frumos!”

Orice om sincer, chemat să slujească altarele Domnului, îşi dă seama că poporul se uită pe geam spre lumea robiei. „Adunătura de oameni”, ba chiar şi cei din Israel s-au săturat de această mană.

Majoritatea membrilor se hrănesc doar în Sabat, gândind că le ajunge pentru o săptămână. De aici şi starea de „somnolenţă” ce se resimte, căci mintea nu poate să asimileze o hrană duhovnicească prea bogată. Din nefericire, studiul personal este de tipul „fast food”. Încercând să abordez o discuţie cu un pastor profesor doctorand despre un subiect specific al doctrinei advente, m-a bătut uşor pe umăr spunându-mi: „Tu chiar crezi că există perdele în ceruri”, referindu-se la Sanctuarul ceresc. Şi a trecut mai departe precum preotul pe lângă cel căzut în şanţ.

Adesea nici „unşii Domnului” sau unii din ei, ca să nu generalizez, nu mai au timp să se aplece la nevoile turmei. Simt că se face prea multă „meserie” în lucrarea la care am fost chemaţi. Nu mai există implicare voluntară, pornită din suflet, fără să poarte o siglă, un interes personal.

În vara trecută (2012), am vizitat o comunitate cu o mână de oameni. În afară de cei care m-au invitat, nimeni nu ştia din ce comunitate fac parte. La Şcoala de Sabat, s-a discutat despre părtăşie şi cineva s-a ridicat şi a spus că, timp de 14 ani, a mers într-o comunitate din Bucureşti şi, în tot acest timp, nimeni n-a întrebat-o ceva. Era comunitatea mea.

Când prezbiterul m-a prezentat, înainte ca să prezint cuvântul, înţelegeţi cum m-am simţit. Ce le putea spune un străin de turmă? Am simţit nevoia acelei comunităţi şi după-amiază, am avut un timp de părtăşie, ocazie cu care s-au prezentat multe experienţe.

Privind în urmă, la istoria Bisericii Adventiste din România, de la începuturile ei şi până astăzi, atunci când s-a produs o criză majoră în societate, în timpul celor două războaie mondiale, în timpul dictaturii comuniste, dar și în timpul democraţiei multicolore, credincioşii s-au confruntat pe viu cu ce înseamnă că „cel neprihănit va trăi prin credinţă”. Poate că unii au sărit la „Moise” , cerând să intervină Dumnezeu, alţii au intrat în tabăra lui… Core, Datan şi Abiram. Doar o rămăşiţă a putut rezista presiunilor.

Prins între „da” şi „nu” , între „a merge” şi „a sta” , când conştiinţa nu are lumină, când uleiul de rezervă lipseşte, unde să alergi?

Nimeni dintre muritori nu va călca cu tine în teasc. Singur, doar tu şi Cel în care ai crezut şi crezi, pentru că cel neprihănit va trăi prin credinţă.

Este încă timp să ne hrănim consistent. Să nu ne mulţumim cu ce ne servesc… unii şi alţii, ci să rămânem credincioşi adevărului în dragoste şi să ne ospătăm personal la masa Cuvântului lui Dumnezeu.

Joomla SEF URLs by Artio