Tipărire

O clipă cât veșnicia

on .

Pastorul Ted Wilson, președintele Bise­ricii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mon­dial, a vizitat Ro­mâ­nia în zilele de 8 și 9 iu­nie 2012. Fr. Wil­­son a venit prima da­tă în Ro­mâ­­nia pe vre­mea când era vi­ce­­­președinte al Con­fe­­rinței Generale. În această ocazie, a fost însoțit și de soția sa, Nancy.

Rostul vizitei a fost, conform declarației sa­le, acela de a transmite bisericii din România faptul că aparține unei familii mondiale, unite prin același crez, aceeași organizație și aceeași speranță. De asemenea, fr. Wilson a dorit să cunoască mai în amănunt aspectele specifice ale bisericii din țara noastră.

Cu ocazia acestei vizite, au fost organizate mai multe evenimente în cadrul cărora fr. Wilson a avut ocazia de a se adresa frăţietăţii adventiste și de a veni în contact cu diferitele ramuri ale lucrării din România.


În vizită la sediul Uniunii Române şi la Centrul Media Adventist

Ted Wilson a ajuns în țara noastră în ziua de vineri, 8 iunie, după-amiază. După sosire, primul loc vizitat a fost orașul Voluntari, Ilfov, unde îşi au sediul Uniunea Română și Centrul Media Adventist.

La sediul Uniunii, fr. Wilson a înălțat o ru­găciune în care și-a exprimat recunoștința față de Dumnezeu pentru modul în care s-a dezvoltat lucrarea din România. De asemenea, el s-a rugat pentru responsabilii bisericii din România și pentru diferitele ramuri ale lucrării de aici.

Când a vizitat Centrul Media Adventist, președintele Wilson s-a arătat încântat de echi­pa și dotarea acestuia. A mulțumit din nou Domnului pentru că în România există un astfel de centru, prin care întreita solie îngerească se poate vesti la orice făptură.

Aici, pastorul Adrian Bocăneanu i-a luat un interviu pentru emisiunea „Punctul de plecare”. În cadrul acestui interviu, au fost abordate câteva subiecte de importanță capitală pentru Biserica Adventistă mondială. Între al­tele, a fost vorba despre marile proiecte de re­înviorare spirituală a bisericii, ca „Redeșteptare și reformă” sau „Reînviorați prin Cuvântul Său”. Președintele Ted Wilson și-a exprimat satisfacția că mii de persoane de pe întreg mapamondul trăiesc experiențe speciale de reînviorare.

De asemenea, s-a referit și la marile proiecte misionare care animă în acest moment biserica, vorbind în special despre lucrarea care se va des­fășura, începând cu anul 2013, în marile orașe. Conform luminii primite prin Spiritul Profetic, trebuie acordată o atenție deosebită marilor orașe, mai ales pentru că, din anul 2009,
mai mult de jumătate din popula
ția lumii lo­cuiește în centre urbane. Se speră ca 600 dintre marile metropole ale lumii să fie „asaltate” de ofensiva Evangheliei, care va consta nu numai în evanghelizări publice, ci și în ample proiecte sociale și medicale.

Un alt subiect abordat a fost situația lucrării din zonele mai fierbinți ale lumii, cum ar fi China și Orientul Mijlociu. Se estimează că, în China, sunt aproximativ 400 000 de adventiști. Aceștia studiază Cuvântul Domnului și așteaptă revenirea Mântuitorului, deşi condițiile din această țară fac ca biserica de aici să se dezvolte într-un mod aparte.

La finalul interviului, pastorul Ted Wilson și-a exprimat dorința ca toți credincioșii români să îl susțină în rugăciune. Dorința dumnealui este aceea de a înțelege mai profund subiectul neprihănirii Domnului Hristos și lucrarea pe care o desfășoară în Sanctuarul ceresc.

Datorită faptului că și-a petrecut copilăria în Orientul Mijlociu, poartă o povară specială pentru această zonă a lumii și, de asemenea, dorește să fie susținut în rugăciune pentru coor­donarea lucrării din acest teritoriu.


La închinare cu biserica din România

În Sabat, pe 9 iunie, a fost organizat un pro­gram special de închinare la Sala Palatului din București. Aproximativ 4 000 de credincioși ad­ventiști, veniți din toate cele șase conferințe, au asistat la eveniment, unindu-se în rugă și adorare la adresa Răscumpărătorului.

În afară de familia Wilson, la acest program au mai luat parte și Bruno Vertallier, președintele Diviziunii Euro-Africa, și Gabriel Maurer, se­cretarul aceleiași organizații. Fratele Vertallier a rostit un cuvânt de salut adresat bisericii din România, iar fratele Maurer a vorbit despre rugăciune, în cadrul minutelor de meditație.

La eveniment au mai participat, de asemenea, fr. Ismael Castillo, directorul Universității Ad­ventiste din Montemorelos, Mexic, și fr. Daniel Nae, proaspăt numit președinte al Câmpului Misionar Turcia-Cipru.

Un moment emoționant a fost realizat de Dumitru Popa, președintele Bisericii Adventiste din România în perioada 1974-1990. În această perioadă, fr. Neal Wilson, tatăl lui Ted Wilson, care a fost și el președinte al Conferinței Generale, a înfruntat greutățile vremurilor respective și a vizitat țara noastră de două ori (iulie 1980 și mai 1989). Fr. Popa a alcătuit un album de fotografii cu momente din timpul celor două vizite, album pe care i l-a înmânat lui Ted Wilson, vădit marcat de moment.

Punctul culminant al programului de la Sala Palatului l-a constituit predica rostită de președintele Wilson, care va fi redată într-un articol special din numărul următor al revistei Curierul Adventist.


Printre tineri

După-amiaza aceleiași zile a fost dedicată de fr. Wilson tinerilor adventiști din România. A fost organizată o întâlnire în care tinerii au avut ocazia să-l întrebe pe președintele Conferinței Generale tot ce îi frământă și îi preocupă. În­tâlnirea s-a ţinut în capela Institutului Teo­lo­gic Adventist de la Cernica. Cele aproape 900 de locuri ale sălii s-au dovedit insuficiente pentru afluxul de tineri veniți să stea de vorbă cu fr. Wilson.

Înainte însă de a ajunge la Cernica, pre­ședintele a făcut un scurt popas la terenul de lângă centura Capitalei pe care se construiește noua clădire a Editurii Viață și Sănătate. Aici, fr. Wilson a înălțat o rugăciune, chemând nu­mele Domnului pes­te locul acela.

În dialogul cu pre­­șe­dintele, tinerii au fost în­curajați să îndrăz­neas­că și să aștepte ca Dum­nezeu să le răs­pundă dilemelor. În de­ciziile pe care le au de luat, tinerii tre­­buie să rămână lângă Cu­vântul lui Dumne­zeu, dacă vor să ia cele mai bune ho­tărâri. În pri­vința alegerii parte­ne­rului de viață, ti­nerii au fost sfătuiți să aleagă pe cineva cu care împărtășesc aceleași opinii și convingeri. Dacă sunt însă deja căsătoriți cu o persoană de altă religie, au față de aceasta o datorie misionară.

Ted Wilson a dat asigurări că, deşi secula­rizarea și dezinteresul față de lucrurile religioase par să domine tineretul contemporan, există totuși zone ale lumii în care tinerii trăiesc cu entuziasm și mândrie credința adventistă. Mai ales în America de Sud, astfel de tineri nu sunt puțini și sunt foarte contagioși în trăirea credinței lor.

Referindu-se la evenimentele finale, fr. Ted Wilson a precizat că trebuie să ne așteptăm, conform Cuvântului, la cele mai perfide amăgiri ale Diavolului. Din acest motiv, el i-a îndemnat pe tineri să stea lângă Isus și lângă Cuvântul Său. I-a îndemnat să nu le fie rușine că fac parte din biserica rămășiței, ci să vestească cu toată inteligența și capacitatea mesajele celor trei îngeri.


Ecouri

Deși scurtă, această vizită va rămâne în amintirea Bisericii Adventiste din România. A fost un eveniment care a unit laolaltă re­prezentanți ai bisericii mondiale, oaspeți de la Diviziune, slujbași de la toate conferințele și de la Uniune, membri și pastori veniți din toată țara. În ciuda faptului că acest eveniment a fost limitat de omenescul din fiecare, totuși am putut să gustăm puțin din bucuria părtășiei cu întreaga frățietate pe care o vom trăi pe deplin în curând. Evenimentul a generat în toți participanții dorința ca această speranță să-şi găsească împlinirea cât mai repede.

Ted Wilson, în vârstă de 62 de ani, este, începând cu 2010, președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mondial.

Joomla SEF URLs by Artio