Tipărire

Raportul Departamentului de Arhive

Scris de Curierul Adventist on .

David Trim ¦ Raport

 

statistica cg 2015aÎn ultimii cinci ani, biserica mondială a desfăşurat o serie de progra­me ample de audit, rezultatele analizei efectuate de Oficiul de Arhive, Statistici şi Cercetare (OASC) indicând că numărul de membri este mai mare decât cel real, iar în unele zone, considerabil mai mare. Analiza adiţională a sugerat că cifrele sunt mai mari din cauza deficienţelor sis­temice de a raporta cu acurateţe pierderile: atât decesele, cât şi pierderile de membri în viaţă sunt catalogate în diferite părţi ale lumii sub diferite denumiri ca apostazie, retragere etc. Raportul de faţă prezintă succint rezultatele programelor de audit a numărului de membri şi sugerează câteva implicaţii pentru Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.

În multe situaţii, o singură statistică-cheie îi oferă unei organizaţii o perspectivă vitală asupra acurateţei unei diversităţi de date. Pentru siste­mul de evaluare a numărului de membri adventişti, statistica-cheie este rata mortalităţii: numărul deceselor la 1 000 de membri dintr-o popula­ţie dată. În analiza OASC, rata mortalităţii adventiştilor a fost calculată pe fiecare diviziune şi la nivel mondial şi a fost comparată apoi cu rata mortalităţii populaţiei generale din respectivele diviziuni şi de pe glob. Pentru că analiza pe un singur an nu ne poate dezvălui o tendinţă, OASC a efectuat analiza pe perioada 1995–2010.

Am descoperit că mortalitatea adventistă la nivel global s-a aflat per­manent sub rata mortalităţii populaţiei generale la nivel global şi că a co­borât abrupt în mod special la începutul anilor 2000. Pe lângă aceasta, în multe diviziuni, rata mortalităţii adventiştilor a fost semnificativ mai scă­zută decât rata mortalităţii generale din teritoriile respective.

Adventiştii de ziua a şaptea deţin principii divine de viaţă sănătoasă, oferite prin Spiritul Profetic, însă diferenţa dintre rata lor de mortalitate şi cea a populaţiei generale la nivel global este atât de mare, încât nu poa­te fi atribuită exclusiv stilului de viaţă sănătos.

În prima decadă a secolului al XXI-lea, s-au consemnat 3,39 decese la 1 000 de membri ai bisericii mondiale, spre deosebire de cele 8,55 decese la 1 000 de persoane din populaţia ge­nerală; aceasta înseamnă că mortalitatea medie în rândul membrilor noştri a reprezentat numai 39,65% din mortalitatea în rândul populaţiei ge­nerale. Studiile ştiinţifice indică faptul că efectul respectării alimentaţiei şi stilului de viaţă adven­tist asupra ratei mortalităţii ar trebui să aducă această rată undeva la cel mult două treimi din cea a populaţiei generale. Rata mortalităţii noas­tre la nivel global a fost aşadar la aproape jumăta­te din cât ar fi trebuit să fie după luarea în calcul a avantajului sănătăţii adventiştilor.

   În opt diviziuni (cuprinzând patru din cele şase cu peste un milion de membri), mortalita­tea adventiştilor a fost sub 40 de procente din mortalitatea generală, iar în cinci diviziuni a fost sub 20 de procente. Numărul membrilor din toa­te aceste diviziuni a fost literalmente mai mare decât cel real.

   Lucrul acesta contează din trei motive: plani­ficarea, administrarea creştină şi grija pastorală. Toate aceste considerente sunt importante, dar probabil că ultimul este cel mai important. Con­ducătorii bisericii au nevoie de registre exacte cu numărul de membri: în primul rând, pentru a planifica strategic şi eficient; în al doilea rând, pentru a fi buni administratori creştini, întrucât ar risca să distribuie greşit resursele. Mai presus de toate însă, dacă cifrele sunt inexacte, îngri­jirea membrilor bisericii devine foarte dificilă, de vreme ce, cum ne arată şi Pilda oii pierdute (Luca 15:4-7), cunoaşterea numărului de oi din staul este esenţială pentru Păstorul divin, al cărui exemplu căutăm să-l urmăm.

   Biserica mondială a instituit o serie de mă­suri de remediere, cu scopul obţinerii de statis­tici exacte ale numărului de membri. Numărul participanţilor regulaţi a fost adăugat la statisti­ca anuală solicitată de la toate bisericile locale şi unităţile administrative. În 2012, s-a înfiinţat, în cadrul Conferinţei Generale, Oficiul de Software al numărului de membri adventişti de ziua a şap­tea. În prezent, două diviziuni şi câteva uniuni din alte cinci diviziuni au adoptat sau sunt pe ca­le să adopte software-ul aprobat.

    Dar măsura care a avut cel mai mare impact a constat din programele ample de audit al nu­mărului de membri. Fiecare diviziune a efectuat audituri în cel puţin o parte a teritoriului său şi majoritatea celor 132 de uniuni au realizat cel puţin programe de audit parţial. La nivel mondi­al, procesul de auditare este incomplet. Prin ur­mare, raportul acesta este, într-un anumit sens, preliminar.

În 2014, a fost raportat un număr total de 55 320, adică 3 decese la 1 000 de adventişti de ziua a şaptea la nivel mondial, în creştere de la 2,67, cât era la începutul perioadei 2005–2010, reprezentând o treime din rata mortalităţii glo­bale generale, cel mai scăzut procent consemnat în istoria noastră. Rata de trei decese la mia de adventişti, din anul 2014, a echivalat cu 39 pro­cente din mortalitatea netă globală de 7,84 dece­se la mia de locuitori din anul acela. Mai avem aşadar destule de făcut până la raportarea exactă a numărului de decese, dar acurateţea este pe ca­le să se îndrepte.

Ceea ce frapează însă este faptul că programe­le de audit au scos la iveală pierderi majore. Nu doar numărul de decese raportate a fost mai mic decât cel real, ci la fel s-a întâmplat şi cu numărul celor care au părăsit biserica (şi care în prezent nu mai apar în rapoartele statistice oficiale sub denumirea de „apostazie”, ci de „abandon”) şi numărul „absenţilor”, adică al acelor persoane care pur şi simplu sunt de negăsit atunci când se desfăşoară un program de audit.

Din programele ample de audit din ulti­mii cinci ani a rezultat că, în total, 2 983 905 de membri au abandonat sau au fost înregistraţi ca absenţi; că 261 888 de decese au fost înregistrate şi că 5 563 377 de membri au fost adăugaţi prin botez sau prin mărturisire de credinţă. Numărul deceselor raportate a crescut uşor, dar a rămas relativ stabil, în timp ce numărul total al celor absenţi şi al abandonurilor a crescut brusc.

Creşterea abruptă a pierderilor (abandonuri şi absenţi) identificată prin programele de audit reduce numărul considerabil de intrări. Numă­rul uriaş de membri care se strecoară afară pe uşa din dos reduce creşterea datorată membrilor care intră pe uşa din faţă. Îmbunătăţirea retenţiei este vitală.

În aparenţă, creşterea a fost mult mai lentă în ultimii cinci ani, însă în realitate, aceasta este o iluzie statistică. Mulţi dintre cei consemnaţi la „plecări” nu au plecat în ultimii cinci ani. Faptul că nu am realizat programe de audit pentru nu­mărul de membri de multă vreme în mare parte a globului înseamnă că am tot înregistrat pier­deri din ultimii 25 de ani (iar în câteva cazuri, probabil mai vechi de-atât).

În termeni simpli, biserica nu trece printr-o criză de creştere, ci doar simte efectele corecturii statistice. Rata de creştere din anii 1990 şi cea de la începutul anilor 2000 au fost de fapt mai mici decât am crezut, iar rata noastră reală de creş­tere dintre anii 2010–2015 a fost mai mare decât pare. Pe lângă aceas­ta, este important să recunoaştem că pierderile nu au fost determinate de programele de audit; auditurile numărului de membri nu fac decât să consemneze plecarea persoanelor care s-au despărţit deja de Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. Ele evidenţiază dimensiunea reală a unei probleme deja existente de mai mulţi ani.

   În fine, noi nu realizăm programe de audit pentru a face ordine în registrele de membri şi pentru a obţine cifre mai precise. Fiecare din cei 2 983 905 membri care au fost înregistrați ca absenți sau care au pierdut calitatea de membru (ca de altfel fiecare din cei 13 026 925 membri cu o situație similară în ultimii 50 de ani) este preţios pentru Isus.

   Este necesar ca programele de audit să se deruleze în continuare, ca parte a unei strategii mai ample de îmbunătăţire a retenţiei şi a formării de ucenici. Să căutăm să-L imităm pe Păstorul cel bun, care a lăsat totul deoparte pentru a căuta acel singur procent pierdut din turma Sa. Ra­poartele statistice exacte nu reprezintă un scop în sine, ci baza unei slujiri mai eficiente a turmei pe care ne-a încredinţat-o Mântuitorul.

 

David Trim este directorul Departamentului Arhive, Statistică şi Cercetare al Conferinţei Generale. Acest raport a fost prezentat la Sesiunea Conferinței Generale din 2015.

_______________________________ 

Notă: La analiza statistică pentru acest raport au contribuit: Kathleen Jones, Joshua Marcoe, Carole Proctor şi Lisa Rasmussen.

Joomla SEF URLs by Artio