Tipărire

Redeşteptarea şi viaţa creştină

Scris de Redacția on .

De Redacția revistei Curierul Adventist


Comitetul de Bilanț al Uniunii de Conferințe (1 aprilie 2013)

 


Dumnezeu a organizat biserica pe pământ pentru ca aceasta să-i pregătească pe oameni pentru revenirea Domnului Isus. Fără organizare, misiunea și activitatea bisericii nu ar fi avut coerență, armonie și continuitate. Faptul că Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea numără astăzi aproape 18 milioane de membri (fără să luăm în calcul copiii, tinerii și simpatizanții nebotezați) este rodul unei viziuni cerești și al unei acțiuni unite și planificate.

Acolo unde sfaturile inspirate au fost urmate cu credincioșie, rezultatele nu au întârziat să apară. Biserica Adventistă este prezentă în 209 din cele 232 de țări existente la nivel mondial şi coordonează activitatea a 7 883 de școli și univer­sități, în care învață 1 700 000 de elevi și studenți. Mesajul adventist e proclamat în întreaga lume de următoarele instituţii: 173 de spitale și clinici, 63 de edituri, 20 de companii pentru producerea alimentelor sănătoase și 14 centre media.

Totuși misiunea bisericii rămășiței este departe de a fi împlinită. Numai o singură persoană din 407 este adventistă la nivel mondial. De asemenea, în multe locuri, biserica este din ce în ce mai mult influențată de spiritul acestui veac, iar asemănarea cu lumea face ca glasul ei să se stingă în ceața secularismului.

Pentru a ne împlini misiunea, avem nevoie de o redeșteptare profundă care să cuprindă viața noastră, cu toate aspectele ei. Este nevoie de planuri făcute sub îndrumarea Cuvântului lui Dumnezeu și aduse la îndeplinire prin puterea Duhului Sfânt. Doar atunci când și ultimul om de pe pământ va auzi mesajul de avertizare al celor trei solii îngerești, Biserica Adventistă va putea să aștepte în liniște venirea Mântuitorului.


Redeşteptarea şi viaţa creştină

Acesta a fost mottoul sub care şi-a desfășurat lucrările Comitetul de Bilanț al Uniunii de Con­ferințe. Invitatul special al acestei ocazii a fost fratele Greg Hamilton, expert în drepturile omu­lui și director al Northwest Religious Liberty Asociation. Fratele Hamilton le-a transmis celor prezenți un mesaj clar și răspicat: „Dacă nu-L iubim pe Domnul Isus, dacă nu-i iubim pe oameni și dacă nu iubim cele trei solii îngerești din Apocalipsa 14, atunci nu avem ce căuta în lucrarea aceasta. Dacă nu credem că Isus vine curând, atunci trebuie să ieșim din această sală și din acest comitet.”

Fiecare adventist de ziua a șaptea ar trebui să fie plin de zel și de preocupare sfântă pentru misiunea lui Dumnezeu. Aceasta ar trebui să marcheze și să coordoneze fiecare aspect al vieții de creștin.


Numărul copiilor lui Israel

Din raportul prezentat de către fratele Ioan Câmpian-Tătar, secretarul Bisericii Adventiste din România, se poate observa că numărul membrilor era la sfârșitul anului 2012 de 66 826 de persoane, cu 207 mai puțin decât în anul anterior. Aici trebuie avut în vedere faptul că, în urma rezultatelor preliminare ale recensământului din anul 2011, în România sunt 85 902 de persoane care se declară adventiști de ziua a șaptea1. Diferența survine din numărul persoanelor care se consideră adventiste, dar nu sunt încă membri ai bisericii. În tabelul de mai jos se poate observa dinamica numărului de membri din fiecare conferință.

 

Conferinţă

Biserici

Grupe

Total
membri început an

INTRĂRI

IEŞIRI

Ajus-tări

+/-

Total membri sfârşit an

Botez

Vot

Transfer

Transfer

Deces

Exclu-dere

Şter-gere

Banat

114

40

6 828

181

10

59

63

113

40

3

-18

6 841

Moldova

238

41

12 733

175

29

136

135

149

110

 

-9

12 670

Muntenia

259

65

18 799

558

27

250

224

334

173

30

-15

18 858

Oltenia

208

50

11 634

217

15

102

113

221

76

 

-25

11 533

Trans. Nord

127

24

7 753

136

8

116

91

142

62

 

0

7 718

Trans. Sud

150

32

9 286

221

17

111

114

163

62

 

-90

9 206

TOTAL

1 096

252

67 033

1 488

106

774

740

1 122

523

33

-157

66 826

 

Pe parcursul anului 2012, au intrat în rândul membrilor prin botez 1 488 de persoane, cel mai mic număr de persoane botezate înregistrat în ultimii 22 de ani şi cu 60 mai puţin decât anul trecut. La aceştia se adaugă 106 persoane intrate prin mărturisire de credinţă, precum şi 774, prin scrisoare de transfer. La capitolul ieşiri, constatăm că au trecut la odihnă 1 122 de membri, cu 83 mai puţin decât anul trecut, şi au fost excluşi 523 de membri, cu 75 mai puţin ca anul trecut. Se constată că numărul excluderilor e în continuă scădere de câţiva ani. Pierderile prin ajustări şi ştergere din registrul de membri (dispariţie), un total de 190 de membri, se datorează procesului de aducere la zi a statisticii cu realitatea din teren.

Clasificarea membrilor în funcție de vârstă ne indică faptul că procentul membrilor mai tineri de 20 ani continuă să fie extrem de mic, de doar 2,04% pe Uniune. În schimb, segmentul membrilor ce depășesc vârsta de 65 de ani se ridică la 34%. Clasificarea în funcție de sex se prezintă astfel: 40 101 femei și 26 723 bărbați.

Un alt indicator relevant pentru activitatea bisericii îl constituie și statistica privind participarea la serviciile divine:

 

Conferinţă

Total membri

Medie participare serviciu  divin

Rată participare serviciu divin

Medie participare Școala de Sabat

Rată participare Școala de Sabat

Banat

6 841

5 073

74

3 957

58

Moldova

12 670

10 250

80

9 514

75

Muntenia

18 858

13 355

71

10 129

54

Oltenia

11 533

9 034

78

7 754

67

Trans. Nord

7 718

5 948

77

4 650

60

Trans. Sud

9 206

7 380

80

5 581

61

TOTAL

66 826

51 040

77

41 585

62

 

În concluzie, putem spune că asistăm în continuare la scăderea numărului de membri, chiar dacă fenomenul emigrării și rata pierderilor prin excluderi nu au mai influențat această tendință în anul 2012 în comparație cu anii trecuți. Principala cauză rămâne numărul scăzut de botezuri, cel mai mic înregistrat după 1989. O atenție sporită credem că poate fi acordată procentului extrem de redus de tineri botezați cu vârste până în 20 de ani, nu în primul rând pentru a salva statistica de indicatori negativi, ci pentru a salva tineretul bisericii, ajutându-l să încheie legământ cu Dumnezeu.

Procesul de îmbătrânire constituie o realitate dureroasă a Bisericii Adventiste din România, iar motivul principal al acestei situații este emigrarea.

Pentru toți cei înrolați în slujire, numărul redus de participanți la actul de închinare rămâne o provocare. Chiar dacă nu avem date despre numărul ucenicilor, al membrilor misionari, totuși un lucru este cert: cei inactivi în biserică sunt inactivi și în afara ei. Este timpul să acordăm prioritate Cuvântului lui Dumnezeu pentru a avea servicii divine motivatoare, iar numărul ucenicilor să fie tot mai mare, ca în perioada bisericii primare.


Credincioşie şi recunoştinţă

În ciuda faptului că țara noastră se află în criză financiară de mai mulți ani, zecimile şi darurile au fost oferite cu mulţumire și generozitate. Acest lucru demonstrează faptul că membrii adventiști conștientizează binecuvântarea lui Dumnezeu și faptul că El îi susține pe toţi în nevoile lor. În tabelul următor, este prezentată situaţia intrărilor la zecimi în anul 2012, în comparaţie cu anul 2011.

Se poate observa că scăderea absolută a zecimilor în anul 2012 faţă de anul 2011 pe total Uniune este de 73 918 lei, iar în procente este de 0,13% (în anul 2011 s-a înregistrat o creştere de 2,61% faţă de anul 2010). Ţinând cont de procentul mediu al inflaţiei, care a fost de 4,07% (în anul 2011, inflația a fost de 3,14%), zecimea medie actualizată a scăzut cu 4,19% în anul 2012 faţă de 2011 (în anul 2011 am avut o scădere cu 0,61% faţă de anul 2010).

Zecimea medie pe membru în Uniunea de Conferinţe a crescut şi a fost de 857 lei/an, sau 71 lei/lună, şi reflectă credincioşia acestora faţă de bunul Dumnezeu (în anul 2011 a fost de 855 lei/an şi 71 lei/lună, iar în 2010, de 826 lei/an şi 69 lei/lună).

 

 

 

 

 

curs

2012

 

curs

2011

 

Rata inflației

 

 

 

 

4,4560

 

4,2379

 

4,07

 

2012

2011

2012 / 2011

Conferința

Zecime

medie an/membru

Zecime

Creștere

RON

EUR

RON

EUR

RON

EUR

%

% actualizată

Banat

5 628 561

1 263 142

823

185

5 548 405

1 309 235

101,44%

97,32%

Moldova

10 785 106

2 420 356

851

191

10 891 411

2 570 002

99,02%

94,99%

Muntenia

17 992 632

4 037 844

954

214

18 375 451

4 335 980

97,92%

93,93%

Oltenia

8 527 226

1 913 650

739

166

8 476 101

2 000 071

100,60%

96,51%

Trans. Nord

5 388 453

1 209 258

698

157

5 520 137

1 302 564

97,61%

93,64%

Trans. Sud

8 933 055

2 004 725

970

218

8 517 447

2 009 827

104,88%

100,61%

Total

57 255 034

12 848 975

857

192

57 328 952

13 527 679

99,87%

95,81%

 

Darul Şcolii de Sabat, cel mai important dar mondial, a crescut cu 8,78%, ajungând la suma de 2 912 134 lei. Media pe membru/Sabat la darul Şcolii de Sabat este de 0,84 lei (în anul 2011, media pe membru/Sabat a fost de 0,75 lei).

Ştim că, în afară de sumele menţionate sunt multe alte contribuţii pe care membrii le-au făcut direct şi nu se află înregistrate în acest raport. Dumnezeu cunoaşte însă fiecare implicare şi în lucrarea Sa este loc pentru toţi. Eficienţa se măsoară prin credincioşie şi prin implicarea Duhului Sfânt.

Au fost realizate multe planuri și putem spune că Dumnezeu ne-a ajutat să le putem îndeplini. Am avut nevoie de intervenția și de conducerea Lui, de înțelepciunea pe care numai El o poate da. Acum, când vedem că aceste planuri au izbutit, Îi suntem recunoscători și dorim ca Tatăl ceresc să ne călăuzească și în continuare.


Activităţi şi evenimente

În cadrul Comitetului de Bilanț, fiecare departament al Uniunii a prezentat raportul de activitate pentru anul 2012. Astfel, lucrarea Bisericii Adventiste din România nu se mărginește numai la hotarele patriei. Misionari români sunt implicați în programe misionare care se desfășoară în Africa (Namibia și Malawi), în America de Sud (Peru), precum și în Europa (Serbia).

Pe plan educațional, în anul 2012 au fost inau­gurate două grădinițe: la Podiș (BC) și Băicoi (PH). De asemenea, au fost deschise și două școli primare: la Băicoi și la Vaideiu. Tot la Departamentul Educație notăm și faptul că Olimpiada de Religie a implicat 3 000 de participanți, cu 200 mai mult decât în 2011. Aceștia sunt elevi din clasa a III-a până în clasa a XII-a.

Institutul de studii Sola Scriptura înregistra, la sfârșitul anului 2012, un număr de 5 397 de cursanți, dintre care 1 477 la cursurile de Biblie. Mai menționăm că în întreaga țară sunt deschise 44 de librării (cu 7 mai mult decât în 2011). De asemenea, aproximativ 1 000 de voluntari sunt înscriși să lucreze în penitenciare pentru persoanele private de libertate.

La capitolul „Publicaţii”, notăm că au fost tipărite 48 de noi titluri și retipărite alte 36 de titluri.  În anul 2012, la Editura Viață și Sănătate au fost tipărite un număr de 282 715 356 de pagini. În 2012 au activat 177 colportori (cu 9 mai puțin decât în 2011).


Cu gândul spre Casă

Cu cât zăbovim mai mult pe acest pământ, cu atât ne dăm seama că vrem să ajungem mai repede acasă. Realitățile și evenimentele cu care ne confruntăm ne determină să ne îndreptăm din ce în ce mai des gândul spre Casa noastră de sus.

Dacă fiecare dintre noi îşi va face partea, dacă vom căuta să împlinim voia Domnului în toate lucrurile, dacă vom trăi cu bucurie fiecare principiu biblic și dacă vom predica mesajul de avertizare încredințat, vom ajunge, cu siguranță, mai repede acasă.

Să ne rugăm necurmat pentru biserica noastră scumpă, ca să nu întârzie să-şi corecteze greșelile, să nu îi fie teamă să ia decizii și să nu îi fie rușine de mesajul ei. Fie ca bunul Dumnezeu să vegheze asupra poporului Său și să-l călăuzească pe calea cea strâmtă.


_______________

1 http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/08/TS7.pdf. Pentru a compara cu rezultatele recensământului din anul 2002, puteți accesa: http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol4/tabele/t5.pdf

Joomla SEF URLs by Artio