Tipărire

Reînviorați prin Cuvântul Său

on .

– Comitetul de bilanţ al Uniunii de Conferinţe (9 aprilie 2012) –


Comitetul Executiv al Uniunii de Conferințe este forul reprezentativ al întregii Biserici Adventiste din România pe perioada celor cinci ani de mandat. Acesta se întrunește în mod obișnuit de două ori pe an pentru a evalua și pentru a planifica activitatea Bisericii Adventiste de pe teritoriul României. În data de 9 aprilie 2012 a avut loc comitetul de bilanț, care a evaluat evenimentele și acțiunile desfășurate în anul 2011. Mai jos vă prezentăm cele mai importante aspecte ale acestei întâlniri.


Chemaţi la înviorare prin Cuvânt

Comitetul de bilanț se desfășoară întotdeauna într-o notă de consacrare spirituală. Anul acesta, lucrările au avut loc sub îndemnul revigorării spirituale prin intermediul studiului Sfintei Scripturi. Marile redeșteptări religioase s-au construit întotdeauna în jurul studierii Bibliei. Din punct de vedere istoric, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea şi-a întemeiat existenţa pe Biblie. „Învioraţi prin Cuvântul Său” este o nouă iniţiativă a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, iniţiativă coordonată de Comitetul pen­tru Înviorare şi Reformă, care are ca obiectiv consolidarea experienţei spirituale a membrilor.

Această nouă inițiativă are ca scop să-i integreze într-un program de studiere zilnică a Bibliei pe acei membri care nu au încă un astfel de obicei temeinic. Membrii bisericii au fost încurajaţi să citească sau să asculte în fiecare zi un capitol din Biblie, începând cu 17 aprilie 2012, prima zi a Şedinţei de Primăvară a Comitetului Executiv al Conferinței Generale.

Iniţiativa a demarat cu fratele Ted Wilson, pr­eşedintele bisericii mondiale, citind, împreună cu preşedinţii de diviziune, Geneza 1. Programul se va încheia cu Apocalipsa 22, capitol care va fi citit în cadrul Sesiunii Conferinţei Generale din 2015, din San Antonio, Texas. De-a lungul celor 1 171 de zile care vor trece de la Şedinţa de
Primăvară din 2012 până la începerea Sesiunii Conferinţei Generale pe 2 iulie 2015, partici­pan­ţii vor parcurge cele 1 189 de capitole ale Bibliei.

„Am încredinţarea că această călătorie prin Biblie ne va aduce mai aproape de Isus. În timp ce citim şi medităm asupra Cuvântului lui Dumnezeu, vom avea o experienţă înnoită cu Mântuitorul, a cărui revenire o aşteptăm cu dor” (Ted Wilson, președintele Conferinței Generale).


Biserica în cifre

În cadrul comitetului de bilanț, fratele Ioan Câmpian-Tătar, secretarul Uniunii de Conferințe, a prezentat datele statistice referi­toare la numărul de membri adventiști. Din acest punct de vedere, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România număra la sfârșitul anului trecut 67 0331 de membri, cu 571 mai puțin decât în anul 2010. În tabelul de mai jos, se poate observa dinamica numărului de membri în anul 2011 în dreptul fiecărei conferințe.

Conferinţă

Biserici

Grupe

Total
mem­­bri
la început de an

INTRĂRI

IEŞIRI

Ajustări

+/-

Total membri
la sfârşit
de an

Botez

Vot

Transfer

Transfer

Deces

Excludere

Banat

114

40

6 901

153

14

180

187

118

68

-47

6 828

Moldova

236

39

12 757

303

16

109

215

161

97

+21

12 733

Muntenia

259

70

18 909

468

30

234

361

303

178

 

18 799

Oltenia

209

46

11 755

263

6

179

216

241

93

-19

11 634

Trans. Nord

124

32

7 844

144

29

128

164

157

71

 

7 753

Trans. Sud

149

38

9 438

217

7

209

270

224

91

 

9 286

TOTAL

1 091

265

67 604

1 548

102

1 039

1 413

1 204

598

-45

67 033

 

În comparaţie cu anul 2002, observăm că, în 10 ani, numărul membrilor adventiști din România a scăzut cu 5 312 persoane, de la 72 345 la 67 0332. A mai fost menționat și faptul că, din numărul total de membri, 1,9% (1 269) sunt tineri sub 20 de ani, iar 39,6% (26 342) sunt membri care au peste 65 de ani.

Pe parcursul anului 2011, au intrat în apa botezului şi în rândurile bisericii 1 548 de per­soane, la care se adaugă cele 102 intrate prin vot. În acelaşi timp, au părăsit biserica prin excludere 598 de persoane, iar totalul persoanelor decedate se ridică la 1 204.

Realitatea cifrelor nu ne încântă, ci dim­potrivă ne determină să ne întrebăm: Care ar putea fi adevărata cauză a continuării acestui traseu descendent al botezurilor şi al numărului de membri de la an la an? Se pot invoca diferite motive, factori interni şi externi, dar nu credem că putem să ne mulţumim cu aceste explicaţii.

În urma unui amplu studiu desfăşurat în SUA în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, prof. Joseph Kidder menţiona în cartea The Big Four: Secrets to a Thriving Church Family următoarele:

– două treimi din numărul total de membri nu au invitat pe nimeni la biserică şi nu au interes pentru misiune;

– în privinţa devoţiunii zilnice, 21% se roagă o dată pe săptămână, 42% studiază Biblia şi studiile biblice o dată pe săptămână şi 57% nu citesc Spiritul Profetic;

– în doar 28% dintre familii se desfăşoară zilnic altarul familial.

Studiul nu a fost efectuat în biserica din ţara noastră, dar credem că nu suntem departe de această realitate, iar în cazul în care relaţia cu Dumnezeu este neglijată şi pasiunea de a-L mărturisi scade, toate eforturile evanghelistice sunt zadarnice. Sunt atât de multe provocările pe care biserica le întâmpină în ultimul timp, încât căutăm metode şi programe de a merge mai departe, dar cea mai mare nevoie poate fi împlinită doar dintr-o singură sursă: Domnul Isus Hristos.


Despre daruri şi dărnicie

Fratele Eduard Călugăru, trezorierul Uniunii de Conferințe, a afirmat, cu această ocazie, că putem privi în urmă la anul 2011 cu bucurie şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu. El ne-a ajutat din punct de vedere financiar să nu ducem lipsă. Deşi suntem în criză, au fost suficiente fonduri pentru proiectele desfăşurate anul trecut.

Credincioşia şi dărnicia membrilor noştri s-au văzut din nou. În ciuda faptului că veniturile lor au scăzut, zecimile şi darurile au fost date cu mulţumire. În tabelul următor este prezentată situaţia intrărilor la zecimi în anul 2011, în comparaţie cu anul 2010.

Creşterea absolută a zecimilor în anul 2011, faţă de anul 2010, pe total Uniune este de 1 456 707 lei, iar în procente este de 2,61% (în anul 2010 s-a înregistrat o creştere de -1,07% faţă de anul 2009). Ţinând cont de rata medie a inflaţiei, care a fost de 3,14% (cea mai scăzută în ultimii 20 de ani), zecimea medie actualizată a crescut cu -0,61% în anul 2011 faţă de 2010 (în anul 2010 am avut o creştere cu -8,94 % faţă de anul 2009).


 

 

curs 2011

 

curs 2010

rata inflaţiei

 

 

 

 

4,2379

 

4,2099

 

3,14%

 

2011

2010

2011 / 2010

Conferinţă

ZECIME

medie an

ZECIME

creştere

RON

EUR

RON

EUR

RON

EUR

%

%

 

 

 

 

 

 

 

actualizată

Banat

5 548 405

1 309 235

813

192

5 436 869

1 291 448

102,05%

98,85%

Moldova

10 891 411

2 570 002

855

202

10 821 639

2 570 522

100,64%

97,48%

Muntenia

18 375 451

4 335 980

977

231

17 696 046

4 203 436

103,84%

100,58%

Oltenia

8 476 101

2 000 071

729

172

8 739 291

2 075 890

96,99%

93,94%

Trans. Nord

5 520 137

1 302 564

712

168

5 109 333

1 213 647

108,04%

104,65%

Trans. Sud

8 517 447

2 009 827

917

216

8 069 067

1 916 689

105,56%

102,24%

TOTAL

57 328 952

13 527 679

855

202

55 872 245

13 271 632

102,61%

99,39%

 

Zecimea medie pe membru în Uniunea de Conferinţe a crescut şi a fost de 855 lei/an, sau 71 lei/lună, şi reflectă credincioşia membrilor faţă de bunul Dumnezeu (în anul 2010 a fost de 826 lei/an, sau 69 lei/lună, iar în 2009 de 835 lei/an, sau 70 lei/lună).

Darul Şcolii de Sabat a crescut cu 3,95%, ajungând la suma de 2 676 991 de lei. Media pe membru pe Sabat la darul Şcolii de Sabat este de 0,75 lei (în 2010, media pe membru pe Sabat a fost de 0,73 lei).

Darul de mulţumire s-a ridicat la suma de 905 377 de lei, adică 13,50 lei de membru pe an.

Darul pentru bugetul bisericii locale, în care se regăsesc sumele oferite pentru construcţia ca­selor de rugăciune, întreţinerea acestora, evan­ghelizare, ajutorarea celor săraci şi diverse alte proiecte desfăşurate la acest nivel, s-a ridicat la suma de 13 012 707 lei, în creştere cu 2,06% faţă de anul precedent.

La sfârşitul anului 2011, aveam 83 de case de rugăciune în construcţie, iar numărul celor inaugurate se ridica la 15 în întreaga ţară. Pentru anul 2012, se preconizează demararea a 20 de proiecte noi de construcţie şi finalizarea a 26 dintre cele începute anterior.

Ştim că „orice ni se dă bun” nu este rodul întâmplării sau al normalităţii, ci este darul lui Dumnezeu. Putem spune cu certitudine că în anul 2011 am fost binecuvântați cu darurile Sale bune.


Activităţi şi evenimente

La comitetul de bilanț din 9 aprilie, fiecare departament și-a prezentat evaluarea pentru anul 2011.

Astfel, sunt atestate proiecte de misiune ex­ternă în care sunt implicați misionari români în Africa (Namibia și Malawi), în Oceania (Vanuatu), în America de Sud (Peru), precum și în Europa (Serbia și Ucraina).

Pe plan educațional, anul 2011 a dat ocazia să se audă primul sunet de clopoțel în două grădinițe, Macea și „Ștefan Demetrescu” – București, iar școala „Mihai Ionescu” din București a deschis prima clasă de nivel liceal, având profilul științele naturii. Tot la Departamentul Educație notăm și faptul că Olimpiada de Religie a implicat 2 800 de participanți, cu 800 mai mulți decât în 2010.

Școala de Sabat a raportat un număr de 39 909 participanți, care studiază în 3 913 grupe, ajutați de 5 228 de instructori. De asemenea, Institutul Sola Scriptura înregistra, la sfârșitul anului 2011, un număr de 7 371 de cursanți, dintre care 2 759 la cursurile de Biblie. Mai menționăm că în întreaga țară sunt deschise 37 de librării (cu 11 mai mult decât în 2010). De asemenea, 1 000 de voluntari lucrează în penitenciare pentru persoanele private de libertate.

La capitolul „Publicaţii”, notăm că au fost tipărite 40 de noi titluri și retipărite alte 47 de titluri. La acest moment, Editura Viaţă şi Sănătate are 961 de titluri de carte și 6 reviste disponibile fie în limba română, fie în limba maghiară.

În 2011 au activat un număr de 186 de colportori (cu 17 mai puțin decât în 2010).


Concluzii

Acolo unde consacrarea bisericii s-a unit cu aprobarea divină, observăm că rezultatele nu au întârziat să apară.

Dacă, pe linie financiară sau educațională, se vede o oarecare stabilitate și chiar o ușoară creștere, este foarte evident cum, de la an la an, scade tonusul misionar al bisericii. Acest lucru este vizibil în faptul că numărul de membri este în descreștere, la fel și numărul de botezuri, nu­mărul colportorilor este mai mic și, de aseme­nea, scade numărul voluntarilor implicați în diverse ramuri ale activității misionare.

Biserica și responsabilii din toate ramurile slujirii au datoria de a evalua și de a lua măsurile care se impun pentru schimbarea acestei situații. Însă este obligația noastră, ca unii care vom răs­punde personal, să ne facem propria evaluare.

Astfel, este înțelept să se întrebe fiecare: Ce se întâmplă cu mine? Ce se întâmplă cu mine, pastor sau laic? În ciuda programelor diverse care au loc și în care poate sunt implicat, este bine să mă întreb: De ce oare îmi scade dorința de a lucra personal pentru vecinul meu? De ce nu mai am reflexul misionar de altădată? De ce nu mai trăiesc intens apartenența la această mișcare profetică? Sau de ce nu mă mai rog cu credință pentru vindecarea unei surori bolnave din comunitate? Sau, poate, de ce m-am plictisit să Îl aștept și doar mă prefac? Poate pentru un salariu? Sau, poate, pentru că așa m-am născut?

Răspunsul la această întrebare despre aș­tep­tare este posibil să fie soluția la toate întrebările și la toate frustrările noastre, ca indivizi și ca biserică.

Redacţia revistei Curierul Adventist

1Acest număr nu include copiii și simpatizanții care participă și activează regulat în cadrul bisericii.

2 De menționat este și faptul că, în aceeași perioadă (2002-2011), populația României a scăzut cu 2,6 mi­lioane de locuitori, conform rezultatelor provizorii de la recensământul din 2011.

Joomla SEF URLs by Artio