Tipărire

Rezumat al Adunărilor generale elective

Scris de Redacția on .

De Redacția CA

 

 

Statutul de organizare al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea prevede ca periodic să aibă loc discuții și consultări privind direcția și misiunea bisericii. Acestea sunt efectuate de către diferitele comitete desemnate să coordoneze activitatea. Din timp în timp1, Adunarea generală, care reprezintă un anumit nivel al bisericii, este convocată pentru a evalua activitatea ultimului mandat și pentru a trasa direcțiile principale de activitate pentru următoarea perioadă. Cu această ocazie, se desfășoară și alegerea responsabililor care vor coordona activitatea diferitelor ramuri ale lucrării.

În acest an, în luna aprilie, au avut loc Adunările generale ale tuturor celor șase conferințe care formează Uniunea Română. Prezentăm mai jos informațiile principale privind fiecare conferință.


Conferinţa Transilvania de Nord

În ziua de 16 aprilie 2013, în orașul Cluj-Napoca a avut loc Adunarea generală electivă a Con­ferinței Transilvania de Nord. La această adu­na­­re au fost așteptați 187 de delegați care re­pre­­­­zentau bisericile adven­tiste din județele: Alba,
Bistrița, Cluj, Ma­ra­mu­reș, Satu Mare și Sălaj.

Lucrările au început printr-un moment de consacrare, timp în care delegații au încredințat misiunea lor acțiunii și influenței Duhului Sfânt.

După momentul devoțional, au fost prezentate rapoartele tuturor departamentelor și a fost adoptat documentul de Planuri și hotărâri care conține direcțiile principale de misiune pentru următorii patru ani.

În acest timp își desfășurau activitatea comitetele însărcinate cu propunerea noilor responsabili ai conferinței. Adunarea a votat ca noul președinte al Conferinței Transilvania de Nord să fie pastorul Ștefan Tomoioagă. Născut în 1975, pastorul Ștefan Tomoioagă a mai slujit până acum ca secretar al conferinței.

Pentru slujba de secretar a fost ales fratele János Béla Ilyés. Fratele Bela s-a născut în anul 1966 și a mai slujit ca secretar și trezorier.

Noul trezorier al Conferinței Transilvania de Nord este Iosif Pașca. Născut în 1971, fratele Pașca a slujit până acum ca pastor în localitățile Ocnița, Ocna Mureșși Alba Iulia. 

Din comitetul local al conferinței mai fac parte pastorul Loránd Balla, care va răspunde de Departamentul Școala de Sabat, și fratele Emanuel Ban, care a fost reales director al Departamentului Tineret.

Cu această ocazie au fost primite în confe­rin­ță comunitățile nou-formate: Mociu, Panic și Ulciug.


Conferinţa Transilvania de Sud

În ziua de 18 aprilie 2013, reprezentanți ai celor 150 de biserici din Conferința Transilvania de Sud au venit la Târgu Mureș pentru a participa la Sesiunea a VII-a a Adunării generale elective a conferinței. Secretarul Diviziunii Inter-Europene, pastorul Gabriel Maurer, a prezentat Cuvântul Domnului în acea dimineață.

După momentul devoțional, s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile începerii Adunării generale, fiind prezenți un număr de 203 delegați din cei 219.

În timp ce diferite comitete îşi desfăşurau activitatea în sălile desemnate, în plen, delegaţii veniţi din judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu au examinat şi au votat rapoartele slujbaşilor conferinței, la încheiere de mandat, și a fost adoptat documentul de Planuri şi hotărâri, care cuprinde direcțiile principale pentru următorii patru ani.

Delegaţii au validat prin vot propunerea comitetului de numiri pentru alegerea slujbașilor principali ai conferinței pentru mandatul 2013-2017. Pastorul Ernest Szasz (59 de ani) a fost ales ca președinte. Dumnealui are o mare experiență pastorală și administrativă, slujind în mai multe rânduri la Uniunea Română și la con­fe­rințele Transilvania de Sud și Transilvania de Nord.

Secretarul ales, Gabriel Ban (49 de ani) a slujit ca pastor în districtul Mediaș, anterior fiind capelan al Institutului Teologic Adventist din Cernica. Are experiență ca secretar, deoarece a slujit în această poziție un mandat în Conferința Moldova.

Trezorierul Vlad Bogdan, în vârstă de 33 ani, este reprezentantul generației tinere. Până acum a slujit ca pastor în districtele Reghin I şi Luduş II.

Comitetul conferinței este completat de către fratele Ioan Gelu Poenariu, director al Departamentului Tineret, și fratele Ferencz-Zorgel József Attila, care va răspunde de activitatea Școlii de Sabat.

Cu această ocazie, a fost decisă primirea în rândul bisericilor din Conferința Transilvania de Sud a comunităţii Şăuşa, judeţul Mureş.


Conferinţa Moldova

Sesiunea Adunării generale a Conferinţei Mol­dova a fost convocată la Bacău în data de 21 aprilie 2013. Alegerea sluj­başilor a fost în­cre­dințată că­­lăuzirii Duhului Sfânt, cu multă rugăciune, ordine şi res­pect.

La acest eveniment au par­ti­cipat 297 de de­le­gați, repre­zentând 12 670 de cre­din­cioși din zona Moldovei. Delegații au primit și au dezbătut ra­­poartele cu privire la starea bisericii, la activi­tățile desfășurate de respon­sabilii de departamente și au stabilit direcțiile prioritare pentru perioada următoare.

Alegerile generale elective au început cu un devoţional rostit de pastorul Maurer Gabriel, secretar al Diviziunii Inter-Europene. Devo­ționalul a făcut referire la slujirea pe care Dumnezeu o cere în această ocazie.

Delegații prezenți au decis ca președinte al Conferinței Moldova să fie pastorul Florin Istrate. Născut în 1969, în localitatea Matca, județul Galați, pastorul Florin Istrate a slujit până acum ca trezorier al Conferinței Moldova.

Ca secretar a fost ales pastorul Laurențiu Gher­ghe. Născut în 1975, fratele Gherghe a slujit în ultimii patru ani tot în calitate de secretar al conferinței.

Trezorier a fost ales pastorul Dumitru Lupu. Născut în 1969, frate­le Lupu a slujit până acum în comunitatea „Speranța” din Bacău și a fost casier al Conferinței Moldova.

Ceilalți membri ai comitetului local al con­ferinței sunt: Virgil Sandu – director Şcoala de Sabat; Viorel Șestun – director Tineret; Tiberiu Nica – responsabil Libertatea Religioasă.

Cu ocazia acestui eveniment, a fost decisă primirea în rândul bisericilor din Conferința Moldova a comunităţilor din localitățile: Pârgărești (BC), Luizi Călugăra (BC), Podiș (BC), Vadu Moldovei (SV) și Țibeni (SV).


Conferinţa Oltenia

Conferința Oltenia reprezintă bisericile adventiste de ziua a şaptea din județele Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman şi Vâlcea. Reprezentanții bisericilor din aceste județe au fost chemați în ziua de marți, 23 aprilie 2013, pentru a participa la Adunarea generală electivă.

Delegații au chemat prezența lui Dumnezeu în rugăciune, lăsând ca mesajul divin prezentat să le călăuzească gândurile. Au fost prezentate informații despre activitatea ultimilor patru ani și au fost adoptate direcțiile majore de acțiune pentru următorul termen statutar.

Cu această ocazie, reprezentații bisericilor din Conferinţa Oltenia l-au ales pe pastorul Aurel Neațu să poarte responsabilitatea de președinte pentru următorii patru ani. Fratele Aurel Neațu s-a născut în anul 1967, iar până acum a mai slujit ca secretar al conferinței.

Pastorul George Sbârnea a fost ales pentru următorii patru ani ca secretar al Conferinței Oltenia. În vârstă de 42 de ani, fratele Sbârnea a slujit până acum ca pastor în mai multe districte din conferință.

Ca trezorier a fost reales pentru al treilea mandat fratele Viorel Răducan. Fratele Răducan s-a născut în anul 1970 și a mai slujit ca pastor și capelan la Liceul Adventist din Craiova.

Din Comitetul Conferinței vor mai face parte în următorii patru ani și responsabilii următoarelor departamente: Florian Ristea – Școala de Sabat; Florin Răduț – Tineret; Petre Niță – Libertate Religioasă.

Adunarea generală a mai decis și primirea în rândul bisericilor din Conferința Oltenia a comunității Topești (GJ). De asemenea, a fost votată contopirea comunităților Cioroiași și Cioroiul Nou (DJ) și a comunităților Balta Sărată și Călmățuiu de Sus (TR). S-a votat și desființarea, din lipsă de membri, a bisericilor din Poiana Mare (DJ) și Ștorobăneasa (TR).


Conferinţa Banat

 Joi, 25 aprilie 2013, Biserica Adventistă „Salem”, din Arad, a găzduit Adunarea generală a Conferinței Banat. Au fost convocați 168 de delegați din cele 114 biserici locale de pe cuprinsul celor 5 județe: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

Momentul devoțional a fost susținut de fratele Gabriel Maurer și s-a bazat pe pasajul biblic din Evanghelia după Luca 15:11-21, care ne spune că doar lângă Tatăl avem siguranță, stabilitate, liniște și ne este asigurat succesul în lucrare.

La deschiderea oficială a adunării, s-a consemnat prezența în sală a 150 de delegați. După aprobarea agendei întâlnirii, s-a trecut la alegerea comitetului de organizare, după care președintele în funcție și-a prezentat raportul. A fost prezentat spre discuție și votare raportul comitetului de Planuri și hotărâri, care cuprinde direcțiile de activitate pentru următorul man­dat, 2013-2017, și care vizează: spiritualitatea, misiunea și administrația. A urmat prezentarea rapoartelor secretarului și trezorierului.

 Comitetul de numiri a prezentat delegaților, pe rând, numele slujbașilor conferinței pentru următorul mandat: pastorul Mihai Maur (42 de ani) a fost reales președinte al Conferinței Banat, pastorii: Pavel Memete (60 de ani) și Ionel Soponariu (54 de ani) au fost realeși ca secretar, respectiv, trezorier. Director al Departamentului Tineret a fost reales pastorul Narcis Ardelean, iar director al Departamentului Școala de Sabat și Lucrarea personală a fost ales pastorul Liviu Roman.


Conferinţa Muntenia

Adunarea generală a Conferinței Muntenia a avut loc în ziua de 28 aprilie 2013. La această ocazie de bilanț, dar și de direcționare a activității din conferință au luat parte 331 de delegați, reprezentând bisericile din cele 10 județe care compun conferința.2

Mesajul biblic a fost prezentat de către fratele Gabriel Maurer, secretarul Diviziunii.

Delegații prezenți la lucrări au ascultat rapoartele prezentate și au discutat despre strategia de lucru pentru următorii patru ani.

Fratele Georgel Pîrlitu a fost reales președinte al Conferinței Muntenia pentru al doilea mandat. Născut în anul 1970, fratele Pîrlitu a mai slujit și ca secretar al conferinței.

În slujba de secretar a fost ales fratele Nicolae Ionescu, născut în anul 1967, care în trecut a fost trezorier al conferinței.

Fratele Valentin Bădescu, în vârstă de 37 de ani, este noul trezorier al Conferinței Muntenia. Dumnealui a slujit ca pastor în Buzău și Ploiești.

Echipa comitetului conferinței este completată de următorii frați: Marius Necula – Școala de Sabat, Robert Mandache  – Tineret (reales), Cătălin Bărbulescu – Educație; Gabriel Ișvan – Libertate Religioasă.

Cu această ocazie, în Conferința Muntenia au fost primite cinci biserici: Bolintin Deal (GR), Excelsis (B), Fieni (DB), Măcin (TL) și Olari (PH).

Fie ca bunul Dumnezeu să Își călăuzească biserica Sa din România!

 

1 La nivelul comunității, adunarea generală elec­ti­vă are loc la 2 ani; la nivelul confe­rinței, la 4 ani; la nivelul Uniunii, al Diviziu­nii și al Con­fe­rinței Ge­ne­rale, la 5 ani.

2 Acestea sunt: Brăila, Buzău, Călărași, Con­stan­ța, Dâmbovița, Giur­giu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Tulcea și municipiul București.

Joomla SEF URLs by Artio