Tipărire

Seducție periculoasă

Scris de Laura Manuela Ștețco on .

De Laura Manuela Ștețco


De la cel mai mic până la cel mai mare, fiecare ne străduim să exercităm o putere de convingere asupra celorlalţi. Fie că dăm uşor din gene, fie că ţinem un discurs bine formulat, fie că aruncăm un zâmbet către interlocutor, suntem tentaţi să depunem eforturi serioase atunci când nu primim răspunsul aşteptat. Ambiţia, interesele personale şi capriciile ne împing spre găsirea celor mai năstruşnice metode de a impresiona auditioriul. Şi această tendinţă de a convinge, de a schimba percepţia, de a impune opinia personală se face pe toate planurile: in publicitate, la nivelul organizaţiilor, în politică, în societate, în familie, la nivel relaţional. Astfel se ajunge la adevărate tehnici şi strategii bine gândite, bine organizate şi bine aplicate pentru ca să fie atins un scop. Vorbim aşadar de manipularea emoţiilor, a situaţiilor, a poziţiilor, a rolurilor, a relaţiilor, a normelor, manipularea identităţii şi a intereselor. Cultura noastră este impregnată de amăgire şi asta se observă la tot pasul. Uneori este uşor să percepi falsul, alteori însă detectezi cu greu amăgirile.

 

Marketing în... Eden

       Prima tentativă de manipulare a fost în Eden. Primul negustor ambulant inteligent care încerca să-şi vândă produsul a fost Şarpele. Intenţia lui era de a schimba gândirea primilor oameni, de a schimba atitudinea lor faţă de Dumnezeu. Datorită egoismului şi dorinţei de a ne fi recunoscută adevărata noastră valoare, cădem de multe ori în plasa celorlalţi după un simplu compliment. Satana era conştient de această concepţie omenească şi în felul acesta a avut succes. Dându-i impresia femeii că va beneficia de cunoaştere şi punând-o în postura de a decide singură, de a fi independentă; dându-i importanţă şi oferindu-i şansa de a profita de ceea ce era „plăcut de privit”, Sarpele a cucerit mintea Evei. Se pare că prima fază în a fi amăgit este ascultarea minciunii. Ca şi în cazul Evei, Diavolul, ne dă impresia că totul se rezumă la noi, că trebuie să ne satisfacem nevoile, că putem lua hotărâri singuri fără aprobarea lui Dumnezeu şi că trebuie să cunoaştem atât binele cât şi răul.

 

Sunt egoist, deci exist

         Atunci când Dumnezeu i-a răspuns lui Iov la frământările lui, a folosit trimiteri spre natură, i-a îndreptat atenţia spre pământ, spre stele, spre mare, spre nori, spre lumină, spre fulgere, spre ploaie, spre iarbă, constelaţii, spre păsări. În toată creaţia lui Dumnezeu nu este nimic care să trăiască pentru sine cu excepţia omului. “Nu este nimic, afară de sufletul egoist al omului, care să trăiască pentru sine. Nici o pasăre care spintecă văzduhul, nici un animal care se mişcă pe pământ, nu slujeşte decât pentru binele altuia. Nu este nici o frunză a pădurii, ori firicel firav de iarbă, care să nu aibă de făcut o lucrare. Fiecare copac, arbust şi frunză pulsează acel element al vieţii fără de care nici omul, nici animalele nu ar putea trăi.”(Ellen White, Hristos Lumina lumii, p. 10) Această lege a vieţii încununează creaţia lui Dumnezeu şi face să fie promovat în tot universul principiul dăruirii. “Florile îşi răspândesc mireasma şi îşi expun frumuseţea pentru fericirea omenirii. Soarele îşi răspândeşte lumina spre a înveseli nenumăratele lumi. Oceanul, el însuşi sursa tuturor izvoarelor şi fântânilor noastre, primeşte torentele de apă de pe întregul pământ, dar primeşte ca să dea. Aburii care se ridică din sânul său se transformă în ploi pentru a uda pământul, făcându-l să încolţească şi să odrăslească.”(idem) Să ne imaginăm întreg acest proces în care fiecare primeşte şi dă mai departe contribuind la bunul mers al lucrurilor. Ce s-ar intampla daca unul din elementele naturii ar opri doar pentru sine ceea ce primeşte? Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar acţiona după regulile noastre, după maniera noastră de a strânge cât mai mult pentru sine, de a proslăvi eul şi a uita de ceea ce se află în jur? Care ar fi imaginea lumii dacă natura ar lua „chipul” nostru? „Îngerii slavei îşi găsesc bucria în a da - dragostea lor şi grija lor neobosită faţă de fiinţele care sunt căzute şi nesfinte.”(idem)

       Condiţionarea, dorinţa de a a te propulsa spre un grad mai înalt, mândria, egocentrismul şi aroganţa ne poartă cu gândul la începutul conflictului cosmic, la dorinţa lui Lucifer de înălţare mai presus de Dumnezeu şi odată cu ea la prăbuşirea eternă a celui mai strălucitor dintre îngeri. Fariseismul şi înţelegerea neprihănirii câştigată prin fapte proprii conduce nu la înălţare, ci la cădere. Oricât ne-am strădui să-i facem pe ceilalţi să creadă că suntem buni, chiar dacă vom reuşi să inducem acest fals în mintea lor, vom ştii că lucrurile nu stau aşa. Dacă îi putem manipula pe ceilalţi, există ceva care funcţionează după alte reguli:natura; privind la ea ne vom da seama de un lucru: „creaţia nu va putea fi niciodata manipulată.”(Doru Paraşcineţ)

 

Strategii de persuasiune

       Dumnezeu ne oferă dragostea Sa necondiţionat şi El este Cel care nu ne constrânge. Mai mult decât atât, din dorinţa de a ne oferi libertate de alegere, El a conceput planul salvării oferind pe singurul Lui Fiu ca jertfă. Fiind creaţi după chipul Său, ar trebui să fim conştienţi de acest lucru şi nu doar să fim conştienţi, ci şi să ducem mai departe acest principiu al dragostei necondiţionate, al dăruirii, al axării pe celălalt şi al oferirii libertăţii semenilor de a avea alte păreri decât noi. Este clar însă faptul că generalul Lucifer şi-a asumat comanda asaltului împotriva lucrării lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, el foloseşte tehnici prezente şi în războaiele omeneşti. Unul dintre aceste principii îndeamnă ca atunci când duşmanul a suferit pierderi, să-l loveşti din nou. Iată de ce atunci când Satana vrea să ne seducă nu încearcă doar o dată şi apoi se dă bătut, ci loveşte din nou şi din nou pânâ cand cedăm. Vrând cu orice preţ să ne atingem scopurile, de multe ori recurgem şi noi la tehnici care de care mai variate pentru a persuada mulţimile.

       Mintea omenească este extrem de complexă, având două niveluri principale: nivelul conştient şi cel subconştient. La nivelul conştientului mintea poate să interpreteze simultan doar foarte puţine informaţii. Tocmai de aceea, din lipsă de loc, informaţiile sunt depozitate în subconştient, de acolo având posibilitatea să afecteze comportarea. Si tocmai din acest motiv unele lucruri sunt făcute în aşa fel încât să pătrundă direct în subconştient pentru a ne manipula.

       Există mai multe tehnici prin care mintea noastră este manipulată. Una dintre ele este surpaîncărcarea intenţionată. Este o tehnică folosită în hipnoza Ericksoniană care umple nivelul conştient al minţii cuiva cu mai multă informaţie decât poate interpreta, întipărind în subconştient o sugestie care poate sa modifice comportarea. De multe ori, discursurile politice, nu doar că folosesc un limbaj de lemn pentru a stârni confuzie în mintea alegătorilor, dar transmit şi foarte multe informaţii care bombardează nivelul conştient cu mai multă cantitate decât poate interpreta. Pe lângă încărcarea aceasta intenţionată, unii profesionişti în arta manipulării îţi induc ideea că simt împreună cu tine şi astfel te conving - oglindirea. Contruiesc punţi de legătură cu subconştientul tău, dându-ţi impresia că-ţi oglindesc felul de a simţi. Unele mecanisme, spre exemplu, sunt concepute să facă apeluri foarte bine ascunse către eul persoanei respective, folosind o formă subconştientă de măgulire. Pentru mulţi dintre noi, imitaţia este măgulitare. Dacă simţim că cineva ne imită, ne simţim atraşi de acele persoane şi putem deveni mai accesibili la sugestiile lor. Folosind acest principiu, manipulatorul va trimite pe căi subtile semnale ascunse că el te imită. El poate să adopte ţinuta sau felul tău de a te purta, tehnică numită <<oglindire.>> Devenind o imagine reflectată a subiectului său, el îi câştigă încrederea.”(Lewis R. Walton, “Omega”, Reghin, ed Proteios, 1996, p. 88)

       O altă tehnică ce conduce la amăgire este „înceţoşarea”. Înseamnă a pretinde că eşti de acord cu cealaltă persoană, ascunzând adevăratele sentimente până când se destinde şi-şi slăbeşte reacţiile de apărare “Pe măsură ce se destinde şi-şi slăbeşte reacţiile de apărare, puteţi, în mod intenţionat, să-l supraîncărcărcaţi cu informaţii, procurându-i un asemenea şuvoi de senzaţii încât partea conştientă a minţii sale nu poate să-i facă faţă. Împreună cu toate aceste informaţii, introduceţi sugestia pe care vreţi s-o fixaţi în subconştientul persoanei respective. Adesea, această şedinţă este acompaniată de atingeri fizice întâmplătoare.”(idem) Acest procedeu era utilizat printre alte multe procedee de către Dr. Kellogg, cel care a încercat să împiedice lucrarea lui Ellen White.

       „Un popor fără cultură este un popor uşor de manipulat.” Immanuel Kant. Pe de altă parte, Ellen White spune că un popor fără caracter creştin poate fi uşor amăgit. “Există multe persoane care nu şi-au format un caracter creştin... şi ele vor aduce imperfecţiunile lor în biserică şi-şi vor tăgădui credinţa lor prin primirea de teorii străine pe care vor căuta să le prezinte ca fiind adevăr curat.”(idem p. 91)

       Vorbind de o societate a tehnologiei putem aduce în discuţie componenta video peste măsură de încărcată sau banda sonoră selectată cu grijă pentru a induce anumite stări ca şi tehnici de manipulare. Toate acestea ar trebui să trezească în noi o atenţie sporită pentru a selecta cu grijă activităţile de zi cu zi.

 

Voce de tunet versus susur blând

       „Odată ce cineva a descoperit o cale spre minţile oamenilor, aceştia pot fi conduşi cu uşurinţă surprinzătoare pe meleaguri îndepărtate.Există o înclinaţie în firea omenească de a urma un conducător puternic, mai ales dacă acesta este înzestrat cu mult farmec personal. Religiile au procedat în acest fel şi tot aşa au făcut şi naţiuni întregi urmând conducători care i-au cufundat în adânci întunecimi şi aceasta este o ameninţare faţă de care nici chiar poporul lui Dumnezeu nu este imun.”(idem p. 90) De multe ori în Scriptură suntem avertizaţi să veghem, să cercetăm lucrurile, să luăm aminte ca nu cumva să ne înşele cineva. Zilele din urmă vor fi înlănţuite de personaje ce vor folosi strategii care de care mai sofisticate pentru a crea confuzie şi ambiguitate în minţile noastre. Copiii lui Dumnezeu vor trebui să dovedească acea înţelepciune de a deosebi binele de rău chiar şi când forţele răului vor îmbrăca haine de lumină.

       „Corpul nostru este un mănunchi de multe ritmuri: bătăile inimii, respiraţia şi chiar undele creierului. La fel ca muzica, noi suntem ritmici şi, pe măsură ce corpul nostru simte un ritm în mediul care-l înconjoară, el caută să i se adapteze, acceptând armonia pe care acesta o transmite.”(idem p. 93) Fie ca inima noastră să vibreze în ritmul cântecului Mielului şi armonia sufletului să ascundă acel gând al veşniciei! Să fim pătrunşi de acea înţelepciune de care vorbeşte Solomon şi nimeni să nu fie în stare să înceţoşeze conştiinţa. Dumnezeu să fie la tronul inimii noastre!


Laura Manuela Ștețco este din localitatea Borșa, județul Maramureș, de profesie consilier PR.

Joomla SEF URLs by Artio