Tipărire

Smochin cu frunze și rod

Scris de Teodor Huțanu on .

De Teodor Huțanu


„Ca închinători ai adevăratului şi viului Dumnezeu, trebuie să aducem roade în conformitate cu lumina şi privilegiile de care ne bucurăm.” (Mărturii, vol. 5, p. 250, în orig.)

 

Nu o dată în Evanghelii Mântuitorul ne atra­ge atenţia asupra smochinului fără roade. Într-una dintre situaţii, El Însuşi este flămând, însă nu-Şi poate potoli foamea pentru că nu găseşte roade în smochin (Matei 21:18,19; Marcu 11:12-14,20,21). O altă referire la acest subiect se găseşte în pilda smochinului neroditor (Luca 13:6-9). Finalul dramatic din primul caz este amânat condiţionat în cel de-al doilea, pre­zenţa roadelor fiind punctul nevralgic.

Analogia cu viaţa noastră, ca biserică, este din nefericire suficient de evidentă: existăm, funcţionăm – realitate argumentată prin acti­vi­tăţile desfăşurate şi resursele consumate. Însă numeric suntem tot mai puţini, iar, ca vârstă, tot mai bătrâni. Dacă, la nivel mondial, biserica întinereşte şi creşte, estimându-se un număr de 50 de milioane de adventişti în 2025 (deşi ne aşteptăm să vină Domnul până la acea dată), atunci ne întrebăm cum va arăta Uniunea Ro­mână peste 13 ani, în cazul în care tendinţa actuală continuă.

Ceva s-a întâmplat cu efervescenţa de altă­dată a misiunii înflăcărate de iminenţa revenirii. Pentru înaintaşii adventişti de pe meleagurile noastre, fervoarea adventistă nu era un slogan, ci reprezenta un profil inconfundabil conturat, uneori perceput ca fiind provocator, în special prin escatologia predicată. Astăzi ne-am do­mo­lit, iar statisticile ne anunţă că nu mai suntem primii la studiul Bibliei, rugăciune sau misiune. Oare creşterea cunoştinţelor teologice ne-a de­ter­minat să ne încolonăm „politicos” într-un curent evanghelic fără vână escatologică? Sau este vorba de înclinaţia conspirativă a naturii fireşti de a cocheta, mai mult sau mai puţin făţiş, cu întrebarea blestemată: „Unde este făgăduinţa venirii Lui?” (2 Petru 3:4)?

Dacă pe drept susţinem că „despre ziua aceea şi despre ceasul acela nu ştie nimeni”, oare trebuie să mai adăugăm: „Stăpânul meu zăboveşte să vină”? Dacă biserica este şi invizibilă, oare să nu mai conteze aspectul ei vizibil? Dacă nu ştim care sămânţă va rodi, putem rămâne neafectaţi când niciun spic nu rodeşte o sută sau şaizeci sau treizeci? Bisericile sau districtele peste care trec anii fără niciun botez pot continua să-şi trăiască în linişte credinţa doar pentru că parabola spune: „Mai lasă-l şi anul acesta”?

„Faptul că Hristos a blestemat pomul pe care propria Sa putere îl crease stă ca o avertizare pentru toate bisericile şi pentru toţi creştinii. Nimeni nu poate trăi Legea lui Dumnezeu fără a-i servi pe alţii” (Hristos, Lumina lumii, p. 584, în orig.). Deoarece biserica există pentru „ne-bi­serică”, iar noi continuăm să ne vărsăm pre­ponderent potenţialul în interior, nu trebuie să ne aşteptăm că se va întâmpla o minune şi nu vom ajunge un azil de bătrâni. Iubiţii şi venerabilii noştri bătrâni sunt cu atât mai minunaţi, cu cât sunt înconjuraţi de cât mai mulţi nepoţi şi strănepoţi.


Un smochin binecuvântat

„Ah, doar frunziş!” este mai mult decât o frumoasă doină de jale. Smochinul Bisericii Adventiste din România creşte într-una din­tre cele mai binecuvântate grădini ale Dom­nu­lui. Pionierii vizionari şi curajoşi ne-au lă­sat moştenire o biserică învăţată să crească viguros, în ciuda circumstanţelor. Prezentul ne stă la dispoziţie cu un potenţial misionar nemaiîntâlnit în istoria noastră. Uniunea Română este cu­noscută ca loc al misiunii atât la Diviziune, cât şi la Conferinţa Generală; suntem vizitaţi şi apreciaţi.

Frunzele nu sunt un semn rău. Miracolul fiecărei frunze dă mărturie despre Creatorul nostru plin de înţelepciune şi de iubire. Uzina din interiorul fiecărei frunze este capabilă să furnizeze oxigen în schimbul bioxidului de carbon, asigurând în acelaşi timp hrana necesară transformării florilor în roade îmbelşugate. Frunzele sunt esenţiale în procesul fotosintezei misiunii noastre şi arată bine, însă doar atunci când sunt însoţite de roade. Parabola este clară: nu prezenţa frunzelor atrage blestemul, ci lipsa roadelor. Nu concentrarea asupra interiorului bisericii este necazul, ci lipsa de concentrare asupra exteriorului ei.

Oricât de argumentată ar fi explicaţia noastră, oricât de multe ar fi instruirile şi întrunirile noas­tre, oricât de sofisticate şi de elaborate ar fi teoriile noastre despre „creşterea negativă”, nu putem trece peste foamea Mântuitorului după roadele noastre. Şi nici peste blestemul smochinului nu putem trece, în cazul că ele lipsesc şi anul acesta: „Pomul neroditor primeşte ploaie, lumina soarelui şi grija grădinarului. Îşi trage seva din sol. (…) Tot astfel, darurile lui Dumnezeu, revărsate asupra ta, nu oferă nicio binecuvântare lumii. Tu îi păgubeşti pe ceilalţi de privilegiile care, dacă nu le-ai păstra doar pentru tine, ar putea fi ale lor” (Parabolele Domnului Hristos, p. 217, în orig.).

Ne aflăm deja în 2012, mai suntem lăsaţi şi anul acesta, iar Maestrul divin ne reaminteşte: „Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod şi rodul vostru să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea” (Ioan 15:16). Putem cere orice, însă nimic nu ne poate împiedica să cerem şi roade, pentru că ştim că „un grăunte a dat o sută, altul şaizeci şi altul treizeci” (Matei 13:8). E mult mai onest şi mai frumos să vorbim despre „creştere pozitivă”, care este pur şi simplu creştere. Anul acesta! Acum!

„Când, prin rugăciune arzătoare şi perse­ve­rentă, sunt umpluţi cu Duhul Sfânt şi pornesc încărcaţi cu povara salvării sufletelor, având inimile pline de zelul de a duce mai departe biruinţele crucii, ei [slujitorii lui Hristos] vor vedea rodul eforturilor lor. (…) Multe suflete se vor întoarce de la întuneric la lumină şi multe biserici vor fi întemeiate” (Faptele apostolilor, p. 278, în orig.).


Încă un an, dar până când?

Acum, când Domnul şi Mântuitorul nostru mai caută roade în smochinul credinţei noastre, harul încă nu s-a încheiat. Vom folosi acest timp împrumutat? În cartea Evanghelizare, cuvântul profetic este foarte tranşant cu privire la rodire: „Domnul le va da tact, îndemânare și pricepere celor pe care îi cheamă în lucrarea pastorală. Dacă, după ce a trudit douăsprezece luni în lucrarea de evanghelizare, o persoană nu are de prezentat niciun rod ca urmare a eforturilor sale, dacă oamenii pentru care a lucrat nu au niciun beneficiu, dacă nu a înălţat stindardul în locuri noi și dacă niciun suflet nu s-a convertit în urma lucrării sale, acea persoană trebuie să-și smerească inima înaintea Domnului și să încerce să afle dacă nu cumva și-a greșit chemarea. Con­ferinţa ar trebui să le plătească salarii numai celor care aduc roade prin lucrarea lor. Lucrătorul care recunoaște că eficienţa sa este în Dumnezeu, care are o concepţie adevărată despre valoarea sufletelor şi a cărui inimă este plină de iubirea lui Isus va aduce roade” (Evanghelizare, p. 686, în orig.).


Rodire prin iubire pentru suflete

În ţara Bibliei, smochinul este un pom va­lo­ros. El rodeşte timp de zece luni, în fiecare an. La fel este biserica, adică noi, martorii harului şi ai puterii Evangheliei. „Cu o asemenea armată de lucrători pe care tinerii noştri, pregătiţi cum se cuvine, ar putea-o forma, cât de repede ar putea fi dusă întregii lumi solia despre un Mântuitor răstignit, înviat şi care va reveni în curând! Cât de repede ar putea veni sfârşitul – sfârşitul suferinţei, al durerii şi al păcatului!” (Educaţie, p. 271, în orig.). „În ochii lui Dumnezeu nu este nimic mai de preţ decât slujitorii Săi care merg în locurile pustii ale pământului pentru a semăna sămânţa adevărului, aşteptând cu nerăbdare secerişul. Numai Hristos poate cântări grija cu care slujitorii Săi îi caută pe cei pierduţi. El le dă din Spiritul Său şi, prin eforturile lor, suflete sunt determinate să se întoarcă de la păcat la neprihănire” (Faptele apostolilor, p. 369, în orig.).

Pentru ca florile spiritualităţii noastre să prindă rod, iubirea pentru suflete este ceva ce nu poate lipsi. Dacă Îl iubim pe Mântuitorul nostru, vom iubi şi sufletele pentru care Şi-a dat El viaţa. „Dragostea faţă de sufletele pentru care a murit Hristos ne va duce la un spirit de renunţare la sine şi la dispoziţia de a face orice sacrificiu pentru a colabora cu Hristos la salvarea sufletelor. Lucrarea slujitorilor aleşi ai lui Dumnezeu, dacă este făcută în El, va fi plină de rod” (Mărturii, vol. 2, p. 549, în orig.). „Dragostea faţă de su­fletele pentru care Domnul nostru a făcut acest mare sacrificiu trebuie să-i stimuleze pe copiii Săi să depună eforturi pline de lepădare de sine pentru mântuirea lor. Când acest spirit îi animă pe pastori și pe membri, eforturile lor vor fi ro­di­toare, pentru că puterea lui Dumnezeu se va vedea asupra lor prin influenţa plină de har a Duhului Său cel Sfânt” (Signs of the Times, 2 sep­tembrie 1886).

Îţi mulţumim, Doamne, că mijloceşti pentru noi şi anul acesta! Ajută-ne să purtăm printre frunzele credinţei noastre şi roadele misiunii pe care ne-ai dat-o! Prin rodul nostru, vrem să-Ţi potolim foamea divină după salvarea oamenilor printre care trăim. Toarnă peste noi Duhul Tău, reînviorează-ne şi vino cât mai curând! Amin!

 

Teodor Huţanu este preşedintele Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România

Joomla SEF URLs by Artio