Tipărire

Direcția luminii

De Virgiliu Peicu

 

imag edit febLa finele anului 2011, au avut loc tot felul de întâlniri culturale, concerte, târguri de carte şi congrese pe teme de larg interes. La cele la care am participat şi eu, am avut ocazia să întâlnesc persoane de o înaltă erudiţie, uimitor de inteligente şi cu un bagaj remarcabil de cunoştinţe ştiinţifice şi filosofice. Totul era bine şi frumos până venea vorba că izvorul a tot ce e magnific şi adevărat esteDumnezeu. Atunci, lumina acestor spirite nobile era abătută în altă direcţie şi începea să semurdărească. Aceasta mi-a adus amărăciune în suflet şi m-a făcut să-mi amintesc de un amănunt pecare l-am întâlnit în Numeri 8:1-4 şi pe care multă vreme nu l-am înţeles: „Domnul a vorbit lui Moise şi i-a zis: «Vorbeşte lui Aron şi spune-i: ’Când vei aşeza candelele în sfeşnic, cele şapte candele să lumineze în partea dinainte a sfeşnicului.’»”

Ce înseamnă lucrul acesta? Conform pres­cripţiilor Bibliei, lumina celor şase braţe tre­bu­ia să fie îndreptată spre centru. Conform gân­dirii evreieşti, braţul central Îl reprezenta pe Dumnezeu, către care trebuia să se îndrepte lumina celor şase braţe. Sfeşnicul era singura sursă de lumină din Locul Sfânt.

Cercetătorii l-au înţeles ca însumând mai multe simboluri. În primul rând, Îl simbolizea­ză pe Dumnezeu, care este izvorul luminii (Apo­­calipsa 21:23,24). În al doilea rând, este un simbol al lui Isus (Ioan 1:4-9; Ioan 8:12). În al treilea rând, sfeşnicul este simbolul Spiritu­lui lui Dumnezeu.

Imaginea sfeşnicului cu şapte braţe ne amin­teşte de cuvintele profetului Isaia (capitolul 11, versetul 2): „Duhul Domnului se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.”

Unii comentatori afirmă că cele şase braţe laterale ale sfeşnicului reprezintă, printre altele, şi cele şase domenii de cunoaştere fundamentală: medicina, fizica, matematica, arta, filosofia şi psi­hologia, trunchiul central, cu luminile lui, reprezentându-L pe Dumnezeu. Prin lumina cu­noaşterii universului lui Dumnezeu, azi avem lasere, avioane, televiziune, internet, co­municaţii rapide etc. Sunt „minunile” moderne create de explozia de cunoştinţe din apusul istoriei noastre … Televiziunea, radioul şi internetul sunt minunate pentru iluminarea oamenilor, dar, dacă nu-şi fac lucrarea cu faţa spre Dumnezeu, atunci răspândesc o lumină murdară, care creează spirite monstruoase.

Anii de comunism ne-au arătat că societatea nu poate exista dacă se bazează doar pe cu­noştinţe. Avem nevoie de Dumnezeu. Istoria creş­tinismului ne-a arătat că o biserică nu poate rămâne vie doar prin doctrina şi teologia ei. Avem nevoie să stăm în faţa lui Isus, Lumina lumii, să fim prinşi de El ca mlădiţa de butuc. Avem nevoie de spiritualitate ca să folosim cu înţelepciune informaţia. Doar aşa ne regăsim drumul spre Dumnezeu. Istoria a dovedit că civilizaţii cu vestite descoperiri ştiinţifice s-au stins doar pentru faptul că nu ardeau către Dumnezeu, care era izvorul acestora. Mijloacele moderne de răspândire a cunoaşterii vor străluci cu valoare atunci când vor sta cu faţa spre Dumnezeu şi se vor integra în spiritualitate, altfel lumina devine întunecată, aducând moarte şi misticism.

În data de 20 ianuarie 1942, un grup de băr­baţi, 13 la număr, în jurul unei mese, sa­vurân­du-şi tacticos băuturile, au decis, la rece, să pia­­ră 11 milioane de oameni. Ei au pus la punct planul „soluţiei finale”, care a rămas cunoscut în isto­rie sub numele de Holocaust. Cum a fost oare po­sibil aşa ceva, când 9 dintre cei 13 participanţi aveau titlul academic de „doctor în ştiinţe”? La vremea aceea, aceştia erau minţile luminate şi ştiinţifice ale lumii civilizate. Lumina lor, care a ars în altă direcţie decât faţa lui Isus, a devenit moarte pentru mai bine de un milion de copii şi pen­tru alte milioane de adulţi. Îndreptând lumi­na pe care o ai în altă direcţie decât spre Dum­nezeu, te scufunzi într-un somn al raţiunii ce naşte monştri, cum spunea filosoful Francesco Goya.„Isus le-a vorbit din nou şi a zis: «Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii»” (Ioan 8:12). 

Joomla SEF URLs by Artio