Tipărire

Revenirea lui Caiafa

de Iosif Diaconu


Acolo unde este Mesia, este şi Caiafa, ca să-L răstignească.

 

editorial412Caiafa are un rol cutremurător în drama ultimelor zile ale Mântuitorului. Dacă Pilat este un laș, Iuda, un oportunist, iar soldații romani, niște executanți docili ai ordinelor, Caiafa este strategul întregului proces de răstig­nire. El este cel care gândește, coordonează și exploatează slăbiciunile celorlalți, făcând totul ca Hristos să fie răstignit.

Șocant aici nu este atât de mult ceea ce face Caiafa. Sunt mulți alți oameni în istorie care s-au împotrivit lui Dumnezeu. Ceea ce frapează însă este contrastul dintre misiunea lui Caiafa și atitudinea pe care o are față de Mesia.

Care era de fapt rolul lui Caiafa? El era ad­ministratorul așteptărilor sfinte, singurul căruia îi era permis să intre în Sfânta Sfintelor. Caiafa era reprezentantul unui sistem gândit de Dumnezeu Însuși care să pregătească și să anticipeze venirea lui Mesia. Din această postură, el avea rolul de a-L identifica și a-L recunoaște pe Hristos cel așteptat.

Ce ar fi trebuit deci să facă acest mare-preot când s-a întâlnit cu Domnul? Ar fi trebuit să își ia mitra de pe cap, să își dea mantia preoțească jos și, plecându-se în închinare, să spună: „Tu ești Cel Așteptat!” Și, făcând așa, toți ceilalți I s-ar fi închinat.

Dar iată că tocmai omul și sistemul religios cărora Dumnezeu le încredinţase rolul de a pre­găti calea Domnului sunt cei care plănuiesc și elaborează răstignirea. Aici, nu răstignirea ne ui­mește, ci identitatea celor care răstignesc.

Caiafa este un strateg. El are o anumită în­țelegere a lucrurilor și veghează la binele nea­mului (vezi Ioan 11:50). Cunoștea Scriptura, dar o interpreta astfel încât aceasta să indice spre împliniri terestre. Dorința lui era ca simbolul să ia pentru totdeauna locul realității.

În felul acesta, Caiafa, cel care trebuia să stea în pridvorul omenirii și să-I spună bun venit Mântuitorului, a făcut totul pentru răstignirea Lui, iar poporul așteptător a devenit poporul crucificator.

Hristos Se apropie să vină a doua oară. Prin identitatea și misiunea noastră declarăm că am fost mandatați de Dumnezeu să pregătim ca­lea revenirii Domnului. Noi ar trebui să fim așteptători ai revenirii lui Mesia și să le trans­mitem și altora acest adevăr.

Din Scriptură și din istorie știm că acolo unde este Mesia, apare și Caiafa, ca să-L răstignească. Iar Caiafa este întotdeauna din rândurile celor care trebuie să Îl aștepte. Adevărul viu deve­ni­se pentru Caiafa doar tradiție încremenită; Scrip­tura era mijlocul de legitimare a proprii­lor orgolii, iar așteptarea sfântă a lui Caiafa era doar speranța că va fi reales și la următorul mandat.

Caiafa se va întoarce și va dori din nou să Îl răstignească pe Mesia. Va fi tot dintre așteptători. Și, pentru că așa stau lucrurile, fiecare dintre noi ar trebui să se întrebe: Sunt eu un așteptător autentic, unul care pregătește calea Domnului, ca Ioan Botezătorul, sau sunt un aşteptător de tipul lui Caiafa? Mai este adevărul viu și mis­tuitor pentru mine? Mă las eu modelat zi de zi de mesajul biblic sau sunt în pericol de a deveni crucificatorul Domnului?

Ce se întâmplă în bisericile locale? Este at­mosfera din comunități una de părtășie frățească, una animată de dorul moștenirii împreună a vieții veșnice? Sau miasma invidiei, a certurilor pe lucruri de nimic, consumă, în comitete și adunări administrative, energiile așteptării?

Prin rolul pe care ni l-am asumat în crezul nostru, putem fi ori Ioan Botezătorul, așteptăto­rul autentic, ori Caiafa, așteptătorul ratat. De aceea, ca membri și ca biserică, trebuie să ne în­tre­băm permanent: Mai ținem la pietrele de ho­tar, mai vrem să vină Domnul, Îl mai așteptăm?

Știm că Domnul va veni a doua oară. De asemenea știm că se va ivi și Caiafa, așteptătorul care și-a schimbat misiunea. El va dori să-L răstignească din nou pe Mesia. Însă mai știm cu certitudine un lucru: Domnul nu Se va mai lăsa răstignit încă o dată. „Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, amin!” (Apocalipsa 1:7).

 

Iosif Diaconu este redactor la revista Curierul Adventist

Joomla SEF URLs by Artio