Tipărire

Timpul schimbării

de Virgiliu Peicu

 

Primăvara este anotimpul-simbol al vieţii. Ea este superb descrisă în opera lui Lucreţiu şi a lui Macedonski, unde apare ca o fas­ci­nantă paletă de culori şi sunete. Primăvara îşi face simţită prezenţa începând cu 1 martie. Legat de acest început, de-a lungul secolelor s-au adunat diferite tradiţii şi obiceiuri. Unele dintre ele au dispărut, altele s-au modernizat şi s-au adaptat, rezistând până în zilele noastre. În ţinuturile carpatine, din vremea tracilor şi până la începutul secolului al XVIII-lea, 1 martie era echivalentul Anului Nou şi reprezenta începutul noului ciclu agricol. În calendarul biblic, lunii martie îi corespunde luna Nisan, prima lună a anului religios ebraic, luna primăverii, în care se află Sărbătoarea Paştelui, sărbătoarea eliberării din Egipt. Era timpul primăverii şi al reînnoirii, al naşterii din nou și al reînvierii naturii.

Atunci când marcăm prezenţa unui anotimp, noi acceptăm şi recunoaştem că măsurarea tim­­pului îşi are obârşia în calendarul biblic, care are inspiraţie divină. Timpul biblic începe întot­deauna primăvara, anotimpul marii izbăviri şi al răscumpărării. După cum spune profetul Ieremia, luna primăverii şi a anului nou, Nisan, nu este doar vremea izbăvirii din Egiptul pă­catului, ci şi a izbăvirii din Babilon; nu este doar vremea pocăinţei, ci şi a repocăinţei: „De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: «Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel!» Ci se va zice: «Viu este Domnul, care a scos pe copiii lui Israel din ţara de la miazănoapte şi din toate ţările unde-i izgonise!»” „Plecaţi, plecaţi, ieşiţi din Babilon!” (Ieremia 16:14,15; Isaia 52:11).

 

Această chemare cu caracter profetic a făcut-o Dumnezeul lui Israel prin profetul Isaia, şi o parte dintre evrei au auzit chemarea şi au ieșit, părăsind Babilonul. O chemare similară, cu un caracter de asemenea profetic, este lansată în Apocalipsa 18:4: „Apoi am auzit din cer un glas care zicea: «Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!»” Această chemare ne este adresată nouă prin primăvara noastră, care nu este doar anotimpul izbăvirii de pe Golgota prin Sărbătoarea Paştelui, ci şi sărbătoarea ie­şirii din Babilon printr-o profundă reformă şi redeşteptare. Eliberarea de sub puterea păcatului şi eliberarea de eu, de omul cel vechi din noi, este lucrarea de desţelenire a ogorului care se face primăvara. Apocalipsa are acest îndemn pentru credincioşii ultimei generaţii: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu!” Ieşiţi din ţara de la miazănoapte, din Babilon!

Primăvara ne cere să ieşim din miazănoaptea rece a spiritualităţii, din amestecul babilonian al indeciziilor sufleteşti. Primăvara este vremea cântării, dar cântările Sionului nu pot fi înălţate în Babilon. De aceea, pentru om, primăvara devine un bun model al naşterii din nou, poate cel mai bun „pedagog” natural, ce se dăruieşte direct, cu generozitate. Cu o condiție însă: să știm să ascultăm glasul subtil al naturii, să-l decodificăm și să ne apropriem, în felul nostru uman, de revelaţia naturii în curs de desfășurare.

Avea perfectă dreptate Comenius, marele pedagog creștin din zorii perioadei moderne, că trebuie să luăm pildă de la natură atunci când vrem să educăm pe cineva, că educația e o artă a grădinăritului și că modelul ultim e dincolo de natură, în persoana Mântuitorului Isus. Pri­măvara este o șansă pentru noi, ivită ciclic, și ne cheamă să luăm viața de la început, ca pentru „prima dată”. Ea ne invită să abordăm existența altfel, uitând de cele rele și căutând viitorul în Hristos. Avem prilejul să ne „împrimăvărăm” odată cu izbucnirea a tot ce se naște în jurul nostru. Primăvara ne iese în cale, ne oferă un exemplu. ,,Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploa­ia şi s-a dus. Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării şi se aude glasul turturelei în câmpiile noastre” (Cântarea cântărilor 2:11,12).

Virgiliu Peicu este redactor-şef al revistei Curierul Adventist. 

Joomla SEF URLs by Artio