Tipărire

Mă voi lăsa înduplecat de voi

De Romeo Asanache


Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Iată în ce privinţă Mă voi lăsa înduplecat de casa lui Israel şi iată ce voi face pentru ei: voi înmulţi pe oameni ca pe o turmă de oi. (Ezechiel 36:37)

 

Copilul reuşea să-şi convingă bunicul, de fiecare dată, că încă mai are nevoie de timp pentru a se plimba cu bicicleta prin parcul atât de plăcut. Scena se repeta deja aproape deranjant. De fiecare dată, după ce expira anunţul „mai ai 10 minute”, bunicul ceda din nou, iar copilul mai câştiga timp de joacă. Un prieten al bunicului, accentuând aspectul nedidactic al jocului dintre cei doi, îl certa pe bunic şi îl acuza de neseriozitate – că îl încurajează pe copil să nu ia în serios cuvântul dat. De exemplu: „«Da» al vostru să fie «da»”. Tot mai enervat de atitudinea preafericitului bunic, prietenul a insistat ca acesta să ia atitudine şi să pună lucrurile în ordine. Atunci, bunicul a izbucnit:

— Nu înţelegi?! Nu lui îi acord timp atunci când mă roagă, ci mie! Pentru mine, e un pri­vilegiu să-l mai privesc jucându-se prin parc plin de bucurie încă 10 minute.

Cunoaştem dorinţele Tatălui, dar cerem me­reu ca El să ne asculte propriile raţiuni ex­primate în rugăciuni, care încă nu au de-a face cu mijlocirea adevărată. Gândul nostru este co­nectat la spectacolul concret al lumii, iar gândul Lui are de-a face cu concepte ca: „acasă”, „suflete”, „mijlocire”, „Sanctuar”. Când cineva acuză biserica, El ia această vină asupra Lui: „Nu ei sunt de vină, nu înţelegi? Este un privilegiu al Meu …!” Şi cine Îl poate contrazice pe Cel Îmbătrânit de zile? Totuşi, după ce explicaţia este dată şi gura tuturor este închisă, vocea Lui străpunge timpul, înnoind făgăduinţa: Vino acasă!

Făgăduinţa din Ezechiel 36:37 ar deveni realitate dacă poporul Său de astăzi L-ar urma pe Isus, în fiecare zi, în Sanctuar. Activitatea febrilă a lucrării de mântuire s-a mutat de pe Pământ în cer. Aici, poate fi înţeleasă cu adevărat „marea luptă” care se dă la timpul prezent pentru fiecare suflet. Singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni dezvăluie, în fiecare clipă de lucru în Sanctuar, cât de preţios este fiecare suflet din fiecare generaţie, cât de preţioasă este comoara încredinţată lui în fiecare zi, de ce luptă El zi şi noapte şi nu conteneşte, nu renunţă şi nu va renunţa până când nu s-a făcut o lucrare completă în dreptul fiecărui om. E uimitor ce se întâmplă în locul unde Isus a ales să rămână de aproape 2 000 de ani!

Garanţia că Dumnezeu răspunde clar şi direct rugăciunii de mijlocire este un privilegiu uimitor în prezent şi o speranţă mare pentru viitor. Cel care a înţeles că, în domeniul mijlocirii, biruinţa este asigurată, se roagă cu plăcere, apli­când din start regula învingătorului, aceea că „bunicuţul” îl va asculta şi de această dată, cum a făcut-o întotdeauna. Îmi imaginez cât de mare este disponibilitatea şi bucuria lui Dumnezeu de a ne răspunde, de a Se lăsa înduplecat: „Iată în ce privinţă Mă voi lăsa înduplecat de casa lui Israel şi iată ce voi face pentru ei: voi înmulţi pe oameni ca pe o turmă de oi.”

În timp ce Israelul (biserica) încă se joacă prin parcul lumii, bucurându-se de harul scump acordat suplimentar de „bunicuţul” care îl veghează, aceeaşi voce bună şi dulce, cu in­fle­xiuni inconfundabile de răbdare şi dragoste, în­trerupe joaca şi îl cheamă acasă pe nepoţel. Câte suflete se vor mai pierde, în timp ce biserica insistă să mai rămână în spectacolul lumii, ştiind că are un avantaj asupra bunicului îndelung răbdător? Câte privilegii vor rămâne negustate, câte ocazii de părtăşie speciale se vor risipi, în timp ce jocul, valoros numai pentru copil, îşi va urma cursul nestingherit? Cineva întreabă: „Până când, Doamne?” Iar răspunsul care vine din acelaşi izvor plin de bunătate, răbdare şi dragoste este la fel, din nou şi din nou: „Va veni o zi în care biserica îşi va dori să fie acasă cu Fiul, aşa cum vrea «bunicul» acum!” Atunci, ea va asculta chemarea divină fără reproş. Atunci, ea Îl va urma pe Isus în Sanctuar pentru a fi unită pe deplin cu El în lucrarea preţioasă de a salva fiecare suflet de pe Pământ.

Romeo Asanache este președintele Conferinței Transilvania de Nord.

Joomla SEF URLs by Artio