Tipărire

In asteptarea revenirii

Scurt istoric al sesiunilor Conferinței Generale

 

De Adrian Petre ¦ Principal

princ iulieAmintindu-şi cu amărăciune de excluderea lor din sânul bisericilor pe care le iubiseră, primii adventişti au manifestat o opoziţie considerabilă faţă de organizarea mişcării nou-formate: doar aşteptarea plină de dragoste a Mântuitorului Isus Hristos urma să fie legătura unităţii lor.1 Îşi aminteau în mod viu avertizarea lui George Storrs, conform căreia o biserică „devine Babilon în momentul în care este organizată”2. După anul 1844, dezamăgirea a condus la slăbirea unităţii millerite şi, coroborată cu diversele interpretări ale împlinirii profetice, a condus la fragmentarea acesteia.

Grupul adventist care s-a raliat unei înţelegeri teologice comune, ce cuprindea rolul escatologic al Sabatului în contextul întreitei solii îngereşti, sanctuarul şi rolul lui Ellen G. White ca mesager al lui Dumnezeu, a început să se consolideze şi să crească după anul 1848.3 Dacă în 1850 erau aproximativ 200 de adventişti, doi ani mai târziu, acest număr a crescut la 2 000 de persoane.4

Această creştere a făcut necesară o anumită organizare. Încă din 1850, James White a început să scrie despre necesitatea susţinerii financiare a predicatorilor itineranţi. Vocii acestuia i se alătură şi cea a lui Ellen, vorbind împotriva fanatismului anumitor experienţe extatice pretinse de anumite persoane. Susţinerea financiară şi controlul fanatismului au reprezentat elementele embrionare ale „ordinii Evangheliei”5, aşa cum era ea numită. Alături de acestea s-au adăugat6 şi organizarea bisericilor locale, cu problemele legate de deţinerea proprietăţilor, alegerea diaconilor şi a prezbiterilor şi, mai târziu, cea a administrării tipografiei, conducând la alegerea numelui „adventist de ziua a şaptea” (1860) pentru organizarea juridică. Un an mai târziu, a fost organizată prima Conferinţă (Michigan, 1861), iar în 1863, s-a organizat Conferinţa Generală (CG), cu scopul declarat de „a asigura unitatea şi eficienţa în muncă, de a promova interesele generale ale cauzei adevărului prezent”7.

Prima sesiune a CG (1863)

La această primă sesiune a CG a fost stabilită structura acesteia, în constituţia formată din nouă articole. Preşedintele, secretarul şi trezorierul urmau să coordoneze lucrarea celor 30 de pastori pentru cei 3 500 de membri adventişti, oferind susţinerea pastorală şi administrarea financiară necesară fiecărei biserici locale. Fondurile urmau să fie asigurate prin adoptarea planului dăruirii sistematice, iar fiecare biserică şi pastor urmau să ofere un raport trimestrial şi anual al sumelor cheltuite sau trimise către Conferinţă. Sesiunile ulterioare urmau să fie ţinute anual; din 1891 au început să fie organizate la doi ani, apoi, din 1905, din patru în patru ani şi, din 1970, din cinci în cinci ani.8

După anul 1863, Biserica Adventistă a continuat să crească: dacă în 1863 erau 3 500 de membri în 13 conferinţe, în 1880 erau deja peste 15 000 de membri, răspândiţi în 24 de conferinţe, printre care şi Conferinţa Danemarca, prima din afara SUA. Această perioadă de creştere şi consolidare a fost posibilă doar datorită bunei organizări realizate în 1863.

......................................................................................................................

Adrian Petre este pastor-asistent in Conferinta Muntenia.

Pentru mai mult comandă aici revista Curierul Adventist.

 

1. „Organization, Development of, in the Seventh-Day Adventist Church”, în The Seventh-Day Adventist Encyclopedia [SDAE] (ediția electronică Logos; Review and Herald Publishing Association, 1996).

2. Richard W. Schwartz și Floyd Greenleaf, Light Bearers - A History of the Seventh-Day Adventist Church (Nampa, ID: Pacific Press, 2000), 83.

3. Andrew G. Mustard, James White and SDA Organization: Historical Development, 1844–1881 (Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series; volumul 12; Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1987), 98.

4. Mustard, 124.

5. Mustard, 120.

6. Vezi, pentru detalii, articolul „Organization, Development of, in the Seventh-Day Adventist Church” în SDAE.

7. John Byington și U. Smith, „Report of General Conference of Seventh-day Adventists” Advent Review and Sabbath Herald XXI/26 (26 mai 1863): 204-205. Online: http://docs.adventistarchives.org /docs/RH/RH18630526-V21-26__B.pdf#view=fit.Online26__B.pdf#view=fit88.pdf

8. Lista tuturor sesiunilor Conferinței Generale poate fi consultată online aici: https://www. adventistarchives.org/general-conference-sessions.

Joomla SEF URLs by Artio