Tipărire

Binecuvântarea însoțește totdeauna chemarea

Corina Pelin ¦ Tematica lunii

Imagini Page 10 Image 0003Am auzit odată un pastor spunând că drumul vieții este cel mai dificil de parcurs până în momentul în care afli care este chemarea lui Dumnezeu pentru tine. După ce ai aflat care este planul lui Dumnezeu cu tine, sau care este locul unde El te cheamă să lucrezi, oricâte obstacole ar apărea, știi încotro mergi și nimic nu te mai poate opri. Ai o direcție clară a vieții tale.

Mie mi-a vorbit Dumnezeu atunci când eram la vremea căutărilor, în perioada studenției, prin cartea Educație, de Ellen White, mai precis capitolul „Lucrarea vieții”, din această carte. Citatul următor îmi tot răsuna în minte: „Țelul dat de cer, de a duce Evanghelia lumii în această generație, este cel mai nobil care poate face apel la vreo făptură omenească. El deschide un câmp de lucru pentru orice om a cărui inimă a fost atinsă de Hristos.” (Educație, p. 207)

Imagini Page 10 Image 0002Mi-a plăcut mereu să mă implic în orice activitate a bisericii, în special în cele cu caracter misionar. După ce L-am cunoscut pe Dumnezeu, la vârsta de 14 ani, am mers cu tinerii din biserica mea cu sondaje de opinie, cu biblioteca mobilă, în vizite la spitale. Fiind o fire foarte sociabilă, mi-a plăcut să lucrez cu oamenii și să îi pot sluji. Am urmat cursurile Facultății de Psihologie, din dorința de a-i cunoaște mai bine pe oameni. Mă gândeam că voi ajunge să predau psihologia în școli sau îmi voi deschide un cabinet psihologic.

Într-un Sabat, am auzit în biserică un anunț cu privire la o școală de colportaj care urma să înceapă a doua zi. Am participat din dorința de a afla mai mult despre modul cum să abordezi oamenii. Am fost cucerită de experiențele pe care le-am auzit din această lucrare despre care nu știam mai nimic. După încheierea cursurilor, am decis să lucrez colportaj part-time, pentru că mai aveam câțiva ani de facultate. Îmi era greu să împac și facultatea, și lucrarea de colportaj, pentru că atunci când mă implicam mai mult în una dintre ele, aveam mustrări de conștiință. După încheierea facultății, fratele Forray, care era directorul Departamentului Publicații la Uniune, m-a invitat să vin la Stupini și să predau cursuri de psihologie pentru cei care erau instruiți Imagini Page 11 Image 0003acolo pentru lucrarea de colportaj. Am stat la Stupini aproape un an, timp în care îmbinam predarea la cursuri cu lucrarea de colportaj împreună cu cursanții, în Brașov. Au fost experiențe deosebite, care m-au făcut să îmi pun întrebarea: Oare poate exista o fericire mai mare pe acest pământ decât aceasta, să știi că Dumnezeu te folosește în lucrarea Lui?

Dar chemarea efectivă de a mă dedica pe deplin lucrării de colportaj a venit într-un moment când fratele Forray era foarte preocupat de faptul că mulți frați și surori pleacă în străinătate să câștige bani și tot mai puțini aleg să lucreze pentru Dumnezeu. Atunci când dumnealui îmi împărtășea aceste frământări pe care le avea, eu l-am încurajat, spunându-i că este lucrarea lui Dumnezeu și El va scoate lucrători pentru a continua lucrarea Sa. După ce am plecat din biroul fratelui Forray de la Stupini, am mers în camera mea și m-am plecat pe genunchi, rugându-L fierbinte pe Dumnezeu să scoată El lucrători care să continue lucrarea Sa. Deodată, în timpul rugăciunii, am auzit șoapta Duhului Sfânt, care îmi spunea: Tu te rogi ca Domnul să scoată lucrători, dar tu ce faci? Eu nu abandonasem ideea de a obține un post în învățământ sau de a găsi un serviciu potrivit cu pregătirea mea. Mă gândeam că lu­crarea de colportaj este doar un hobby, pentru timpul meu liber. Atunci, pe genunchi fiind, i-am promis Domnului că Îl voi sluji toată viața mea prin lucrarea de colportaj, chiar dacă vreodată voi ajunge să fiu singura care mai face această lucrare.

Imagini Page 10 Image 0001M-am angajat full-time în colportaj și am lucrat în București, iar după un an, Dumnezeu m-a chemat să coordonez lucrarea de colportaj din Conferința Transilvania de Nord.

De când am auzit chemarea lui Dumnezeu de a lucra în colportaj, au trecut 14 ani și nu am cuvinte să Îi mulțumesc pentru multele binecuvântări pe care mi le-a oferit prin intermediul acestei lucrări. Am descoperit că întotdeauna chemarea pe care ne-o face Dumnezeu este însoțită de multe binecuvântări, iar atunci când răspundem acestei chemări nu facem decât să Îl lăsăm pe El să împlinească pentru noi cele mai frumoase planuri.

M-am gândit să fac o enumerare a acestor binecuvântări, care urmează chemării în lucrarea de colportaj, pe câteva planuri: pe plan personal, pentru biserică și pentru pastor.

Binecuvântări pe plan personal

Încurajează dependența de Dumnezeu. Este o lucrare în care simți mai acut nevoia ajutorului lui Dumnezeu. De aici și nevoia menținerii unei relații vii cu Dumnezeu prin studiu și rugăciune, colportorul fiind conștient că nu poate oferi ceea ce nu a primit el mai întâi. Când eram studentă, am făcut practică pedagogică la o școală și am observat că, atunci când eram în fața copiilor și le predam o lecție, nu simțeam atât de mult nevoia de ajutorul lui Dumnezeu ca atunci când mă aflam în fața unei uși. Mi-am dat seama că, în primul rând, eu aveam nevoie de lucrarea de colportaj, ca să conștientizez mai acut dependența de Dumnezeu.

Imagini Page 11 Image 0002Dezvoltare personală. Atunci când am început să lucrez colportaj, mi-am dat seama că, pentru a fi un bun colportor, trebuie să fii un bun psiholog, ca să știi cum să abordezi fiecare persoană în parte, trebuie să fii și misionar medical, pentru a putea da sfaturi prețioase celor care au probleme de sănătate, și trebuie să fii ca un pastor, pregătit să explici Scriptura acolo unde ți se oferă ocazia. Lucrarea de colportaj te ajută să-ți dezvolți abilitățile de comunicare cu oamenii din toate categoriile sociale. Interacționând constant cu oamenii, înveți mai bine psihologia umană și modul în care poți ajunge la inima fiecărui om. Colportajul este o provocare continuă, pentru că întâlnești mereu oameni noi, situații noi, care nu lasă loc monotoniei sau rutinei. Fiind invitat în diferite campanii de colportaj în țară, colportorul are ocazia să descopere locuri și oameni din diferite zone ale țării. De asemenea, colportajul dezvoltă autodisciplina și te ajută să te perfecționezi în permanență, acumulând noi cunoștințe din domeniul sănătății, educației, familiei. De asemenea, te ajută să înveți să îți gestionezi bine timpul și să te automotivezi să mergi zilnic în căutarea oamenilor.

Îmi amintesc de un pastor care a observat o schimbare radicală în bine la o soră colportoare care era membră într-o biserică pe care el o păstorea, spunându-mi că aceasta e aproape de nerecunoscut. Informațile dobândite din cărțile pe care trebuie să le recomanzi te schimbă în primul rând pe tine.

Imagini Page 11 Image 0001Mijloc de educație. Ellen White spune: „Cea mai bună educație pe care o pot dobândi tinerii este aceea de a intra în câmpul de colportaj” (Evanghelizarea prin literatură, p. 30). Am observat la mai mulți colegi faptul că, deși nu au avut posibilitatea de a urma o facultate, lucrând în colportaj, s-au dezvoltat atât de mult, încât cei care nu știau ce studii au erau convinși că au studii universitare.

Soțul meu îmi povestea că practica făcută în colportaj, în timp ce era student la Cernica, l-a ajutat foarte mult să se dezvolte pe mai multe planuri, printre care și acela de a ști să abordeze cu ușurință persoane din afara bisericii.

Dezvoltarea caracterului. Colportajul te învață să-ți dezvolți perseverența și capacitatea de a merge înainte, în ciuda oricărui obstacol. Te învață altruismul, pentru că, slujindu-i în permanență pe alții, înveți să te concentrezi pe nevoile lor și să uiți de micile sau marile tale necazuri. Colportajul te învață să te lupți cu tine însuți și cu tendința firească de a căuta calea cea mai ușoară.

Mereu am avut sentimentul că lucrarea de colportaj îmi șlefuiește caracterul și că eu sunt prima beneficiară a acestei lucrări. 

Binecuvântări-surpriză. Pentru mine, cea mai mare binecuvântare dintre cele pământești pe care le-am primit ca urmare a lucrării de colportaj a fost faptul că în această lucrare l-am cunoscut pe soțul meu, care era proaspăt absolvent al Institutului Teologic Adventist și care iubește foarte mult colportajul. Fiind soție de pastor și colportoare, am descoperit că aceste două lucrări se îmbină armonios și se completează una pe cealaltă. Ca soție de pastor, am bucuria să îmi ajut soțul în slujirea bisericii, iar calitatea de colportoare îmi oferă satisfacția de a-i sluji pe oamenii din afara bisericii și de a lucra pentru salvarea lor. 

............................................................................................................

Corina Pelin este prim-colportor, Conferința Transilvania de Nord. 

Pentru mai mult comandă aici revista Curierul Adventist.

Joomla SEF URLs by Artio