Tipărire

Conferința Muntenia - Așteptând și grăbind

Gabriel Ișvan ¦ Biserica din România

CA iunie 2016 Page 20 Image 0001Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?» Isus i-a răspuns: «Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.» Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: «Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.» În aceste două porunci se cuprind toată Legea și Prorocii” (Matei 22:36-40). Cuvintele Mântuitorului reprezintă stilul de viață în care ucenicii de ieri și de azi își trăiesc credința. Iubirea față de Dumnezeu face ca veștile bune ale Evangheliei să fie revărsate spre semeni. Astfel, misiunea Bisericii Adventiste din zona Munteniei este îndreptată spre credincioșii ce o compun, pentru hrănirea lor spirituală, motivarea pentru slujire și acoperirea nevoilor specifice, dar și spre semeni, ca să primească și să se bucure de darurile Evangheliei, care înnoiesc viața în toate aspectele ei și deschid perspectiva plină de speranță a vieții veșnice!
Așa a fost primit mandatul de la pionierii adventiști pe teritoriul Munteniei. La începutul anilor 1900, coloniștii germani veniți din Rusia au înființat prima comunitate adventistă din România, la Constanța – Biserica Viile
CA iunie 2016 Page 21 Image 0001
 Noi. Ulterior, până în anul 1920, în România, adventismul s-a răspândit în special pe teritoriul de astăzi al Conferinței Muntenia – din cele 13 câmpuri misionare, 9 erau în Muntenia. Astăzi, cei peste 18 600 de membri botezați se închină în 266 de biserici și 60 de grupe și au învățat de la înaintașii lor să-și arate iubirea față de Dumnezeu slujindu-i pe semeni, pentru ca Împărăția lui Dumnezeu să crească neîncetat. 
În general, predicarea Evangheliei s-a desfășurat în condiții ostile, ceea ce a dezvoltat spiritul inovator și creator al misionarilor timpurilor noastre. Una dintre caracteristicile slujirii Bisericii Adventiste din Conferința Muntenia a fost puterea de a descoperi și de a propune noi mijloace de slujire a semenilor și de predicare a Evangheliei. Dumnezeu să primească toată slava pentru numărul frumos de suflete pe care Evanghelia le atinge prin credincioșii adventiști din Muntenia și, în același timp, tot El să-i susțină în responsabilitatea copleșitoare care le-a fost încredințată. Îndemnul lui Isus de a fi credincioși în cele două direcții – slujirea lui Dumnezeu și a semenilor –, s-a văzut în centrul preocupărilor adventiștilor din Muntenia, atât la nivel instituțional, cât și la nivel individual.  
În ultimii patru ani, după modelul pionierilor, bisericile noastre au fost încurajate să organizeze grupe mici de studiu biblic, adică să existe comunități mici în diferite case. În intimitatea unei atmosfere de familie și de încredere, peste 870 de musafiri au urmat studii biblice în cele 366 de grupe din casele adventiștilor, mișcați și însuflețiți de modelul acesta de slujire. Modelul clasic de misiune este însoțit de centrele de influență, organizate și dezvoltate în spații cu acces public, în aglomerațiile urbane. La Tulcea și Giurgiu, voluntarii adventiști oferă servici
CA iunie 2016 Page 21 Image 0002
i sociale, meditații pentru elevi, la care se adaugă activitatea altor credincioși adventiști din cele 12 centre de corespondență Sola Scriptura și 9 librării, care s-au îngrijit doar anul trecut de peste 2 000 de persoane, ajutându-le să parcurgă cursurile biblice prin corespondență. 
În mod providențial, „brațul drept”1 al Evangheliei a început să slujească printr-o instituție a bisericii, prima de acest fel din Muntenia, în anul 2014. Centrul Medical Premed oferă consultații și tratamente medicale pentru diferite afecțiuni, cursuri de stil de viață sănătos, având ca preocupare principală Secția de recuperare medicală. Conferința Muntenia a demarat construirea unui sanatoriu la Urleta, în județul Prahova, care, atunci când va fi finalizat, alături de Premed, va lucra cu putere și eficiență pentru răspândirea beneficiilor Evangheliei.
Prin „Caravana Sănătății”, anul trecut, în autobuzul amenajat ca un cabinet medical mobil, peste 750 de voluntari adventiști au oferit servicii și materiale informative medicale la peste 10 000 de oameni. Sunt de neuitat ocaziile în care autoritățile locale au oferit sprijin, inclusiv financiar, Bisericii Adventiste, pentru a duce la cât mai mulți oameni vestea despre o viață mai bună. Atitudinea binevoitoare este construită și dezvoltată prin activitățile dedicate oficialităților ce administrează viața publică, programe ce promovează relațiile oficiale și libertatea religioasă. „Sabatul Ușilor Deschise”, tot mai des organizat în bisericile noastre (aproximativ 20 de evenimente de acest fel în ultimii 2 ani), este ocazia în care spunem „mulțumesc” oficialităților locale și în care expunem viziunea de slujire a Bisericii Adventiste mondiale, prezentând idealurile și aspirațiile adventiștilor. Concertele și simpozioanele de libertate religioasă, desfășurate în parteneriat cu instituții publice2 și care se bucură de participarea personalităților publice, ne oferă ocazia de a demonstra faptul că, atunci când oamenii cu frică de Dumnezeu au libertatea să-și manifeste valorile, societatea este mai bine slujită.
CA iunie 2016 Page 21 Image 0003Un alt mijloc eficient de răspândire a valorilor Evangheliei este reprezentat de instituțiile de educație. Prin eforturi inimaginabile, dar binecuvântate de Dumnezeu, imediat după Re­vo­luția din decembrie 1989, în cadrul Bisericii Popa Tatu a fost înființată prima grădiniță adventistă din România. Acum, credincioșii din Muntenia susțin 5 școli primare3, 14 grădinițe4 și un liceu5. Anual, peste 1 000 de elevi, dintre care aproape 400 provin din familii neadventiste, învață în aceste centre de educație și, numărând și membrii familiilor acestora, putem spune că în fiecare an aproape 4 000 de oameni sunt influențați zi de zi de programul adventist de educație. În anul școlar 2015–2016, 46 dintre elevii școlilor adventiste au fost botezați, la care se adaugă unii părinți ai elevilor, care au încheiat și ei legământ cu Dumnezeu. Responsabilitatea imensă a slujirii de bună calitate, desprinsă din această realitate ce stă pe umerii celor 100 de profesori adventiști, face ca pregătirea și dezvoltarea continuă să fie una din prioritățile acestora. Conferința Muntenia susține anual un program de burse de studiu în pedagogie pentru 5 persoane, ca astfel să fie acoperit necesarul de personal didactic calificat pentru centrele de educație adventistă. 
Prin alte programe educative, adventiștii ating alte mii de suflete. La Școala biblică de vacanță, doar în anul 2015 au participat peste 2 220 de copii. Olimpiada de științe6 este un alt domeniu care slujește nevoilor copiilor adventiști, proiect pe care Conferința Muntenia îl susține cu entuziasm. Nu uităm îndemnul Mântuitorului de a avea grijă de cei privați de libertate, de a-i iubi, de a-i sluji și de a-i chema la o viață mai bună. În cele 15 penitenciare din Muntenia, peste 400 de deținuți participă la programele susținute de peste 170 de voluntari adventiști.
CA iunie 2016 Page 21 Image 0004Pentru împlinirea nevoilor tinerilor și copiilor, peste 500 de credincioși adventiști sunt instruiți anual. Aceștia se îngrijesc de cei peste 1 900 de participanți la cluburile de licurici, exploratori, companioni, cărora li se adaugă și cei peste 400 de studenți din AMiCUS7. Proiecte ca „Lecturici”8, „Isus este totul, prietene”, studierea manualului de doctrine pentru tineri Asemenea lui Isus, „10 zile de rugăciune” își propun să-i apropie pe tineri și copii de cărți, dar mai ales de Carte. Zecile de festivaluri, taberele, camporeele și excursiile angrenează sute de voluntari care ajută mii de tineri și copii să fie modelați de valorile biblice și pregătiți să slujească Domnului. Bine cunoscutele proiecte cu deschidere socială: Zi de bine, Orășelul copiilor, TinSerV ș.a. le oferă tinerilor adventiști ocazia să slujească zeci de mii de oameni. La toate aceste metode de vestire a veștilor bune, devenite clasice, platforma Respiro vine cu un suflu nou, adaptat nevoilor contemporane ale tinerilor. Prin programul „Trăiește de 10”, Asociația Respiro, extensie a Departamentului Tineret, pregătește 90 de traineri voluntari, care predau seminare educative în școli, la peste 2 400 de elevi. Taberele cu acești elevi din școlile publice, mai ales cele de instruire cu profesorii lor, sunt ocazii minunate în care valorile Evangheliei sunt apreciate și-și arată rodul. Site-urile coordonate de Respiro9 oferă informații și asistență în domenii variate ale vieții: studiu biblic, cursuri de dezvoltare personală, articole și cărți creștine, videoclipuri inspiraționale etc. Din statisticile de până acum, aproape 50 000 de oameni beneficiază de 
CA iunie 2016 Page 22 Image 0001
slujirea Respiro. Multe din planurile și strategiile echipei Respiro sunt stabilite la Centrul de influență Ceainăria Respiro, din centrul vechi al capitalei, acesta fiind un proiect unic în România. Ceainăria oferă un spațiu cu acces public neutru, în care programul „Step by step in bussines”10 s-a putut desfășura cu succes.

În domeniul predicării Evangheliei prin mijloace contemporane, în Conferința Muntenia s-a născut primul program radio în format podcast în limba română. Emisiunea „Texte și Semnificații” este disponibilă pentru românii din întreaga lume pe orice aparat conectat la internet (telefon mobil, tabletă, computer ș.a.) și este distribuită prin rețeaua Radio Mondial Adventist (AWR), fiind până acum singura emisiune în limba română prezentă în această rețea.    
CA iunie 2016 Page 22 Image 0002
Structura teritorială a Conferinței Muntenia și, mai ales, resursa umană devotată lucrării lui Dumnezeu, cu spirit de sacrificiu și inițiativă, permit desfășurarea unor activități și proiecte ample, organizate pe zone, în general în jurul municipiilor reședințe de județ. Concertele tematice, crosurile sportive, marșurile antifumat sunt proiecte care mobilizează credincioșii dintr-un județ, implicându-i în acțiuni care atrag atenția presei locale. Proiectul Muzeul Crucii, având până acum două ediții, i-a provocat pe bucureșteni ca în Săptămâna Patimilor să mediteze mai profund asupra semnificației suferinței, morții și învierii Mântuitorului Isus Hristos. Satul biblic, cu cele două ediții ale sale, a fost proiectul care a solicitat cel mai mult bisericile adventiste. Aproape 1 000 de voluntari au pregătit un sat antic evreiesc în miniatură, pentru a atrage atenția populației la frumusețea Bibliei, la faptul că valorile ei sunt proaspete și bune pentru societatea de azi. Zeci de mi
i de oameni au vizitat Satul biblic, iar faima lui a depășit granițele țării; autocare cu vizitatori au venit din Bulgaria, iar prin intermediul presei naționale11 și internaționale12, alte poate sute de mii de oameni au aflat că, în Europa, România a fost gazda unui proiect unic. 
În modelul acesta al unității unei zone, în Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Buzău, Ialomița, Călărași, Brăila, Tulcea, Constanța și București, Evanghelia celor trei îngeri este vestită cu putere, spre mântuirea celor ce o acceptă.
CA iunie 2016 Page 22 Image 0003Pentru motivarea, echiparea și împreuna-simțire a armatei de voluntari descrisă mai sus, Conferința Muntenia a dezvoltat centrele de recreere de la Moieciu de Sus, de la Sinaia și de la Eforie Nord. Motivarea continuă de a împlini cât mai multe din nevoile membrilor și ale semenilor, în general, a dus și la organizarea excursiilor cu tematică biblică, la care poate participa oricine, pastori și membri laici. Locurile propuse până acum pentru vizitare au fost cele cu rezonanță istorică pentru credința creștină: primele biserici din Asia Mică (Turcia de azi), Mișcarea de reformă apuseană și atacul contrareformei (Roma, Valea Valdenzilor, Geneva). Astfel, adevărul Scripturii este reafirmat în mintea participanților și entuziasmul pentru cauza lui Isus, ce i-a caracterizat pe primii creștini, este însușit și de generațiile actuale.
Și câte alte lucruri s-ar mai putea spune despre credincioșii adventiști din Conferința Muntenia, căci fiecare dintre ei are o istorie de viață condusă de Dumnezeu, care așază înaintea copiilor Săi faptele bune pe care ei să le facă, pentru ca lumea, văzându-le, să-L „slăvească pe CA iunie 2016 Page 23 Image 0001Tatăl care este în ceruri” (Matei 5:16). Știind că trăim în timpul sfârșitului, avem mandatul divin de a trăi prin harul divin lumina Evangheliei, „printr-o purtare sfântă și evlavioasă” (2 Petru 3:11), devenind astfel cele mai convingătoare argumente în favoarea slavei lui Dumnezeu, astfel încât tot mai mulți să vină și să-L urmeze doar pe El. Privilegiul acesta ne onorează și ne motivează să fim harnici pentru cauza Domnului nostru, purtând în inimă și pe buzele noastre rugăciunea: „Vino, Doamne Isuse!” (Apocalipsa 22:20). 
 ______________________________________________________________________________________________________
 
1 Ellen G. White, Dietă și hrană, p. 73.
2 Mese rotunde, concerte și simpozioane organizate la Târgoviște, Buzău, Ploiești, în parteneriat cu prefectura, consiliul județean, universități ș.a.
3 Școli primare și gimnaziale în București, Ploiești, Brăila, Constanța, Cernica.
4 Grădinițe: 5 la București, 2 la Buzău, câte 1 la Târgoviște, Ploiești, Măgureni PH, Giurgiu, Slobozia, Brăila, Constanța.
5 Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” din București.
6 Olimpiada de științe se adresează elevilor adventiști care nu pot participa la olimpiadele școlare obișnuite, deoarece fazele superioare ale acestora sunt organizate de obicei în Sabat. Anul acesta, Olimpiada de științe este organizată pentru: limba română, matematică, biologie, chimie, geografie, limba engleză.
7 Filiale AMiCUS din Conferința Muntenia: București, Cernica, Brăila, Ploiești.
8 Lecturici - www.lecturici.ro, – este un proiect care se adresează copiilor cu vârsta între 5 și 11 ani și își propune (re)deschiderea apetitului copiilor pentru lectură și dezvoltarea capacității de relaționare părinți – copii.
9 Site-uri Respiro: www.respirotime.ro, www.mybible.ro, www.mastertin.ro, www.bibliotecarespiro.ro, www.teajut.ro, , asociatiarespiro.ro, centrulrespiro.ro
10 „Step by step in bussines” – program finanțat din fonduri europene, prin care 400 de cursanți au beneficiat de cursuri gratuite de antreprenoriat, iar 40 dintre ei au fost finanțați cu câte 25 000 euro în vederea deschiderii unei afaceri.
11 Grupuri media ce au mediatizat Satul biblic: Prima Tv, Radio România Actualități, Adevărul, România Liberă, ziare.com, Mediafax, Agerpres, Centrul Media Adventist etc.; Grupuri media ce au mediatizat Muzeul crucii: Antena 3, Agerpres, Mediafax, Radio România Actualități ș.a.
12 Adventist Review, Adventist Network News. 
 ______________________________________________________________________________________________________
Gabriel Ișvan este directorul Departamentului Libertate Religioasă și Comunicare, Conferința Muntenia.

 

Joomla SEF URLs by Artio