Tipărire

Convenția adventistă de misiune și asistență socială

     Emanuel Sălăgean ¦ ITA Cernica
 
     Metoda lui Hristos
 
    ITA Cernica 01 Într-un timp în care preocuparea pentru împlinirea misiunii încredințate prin Marea Trimitere (Matei 28:18-20) are în atenție cu prioritate descoperirea și dezvoltarea celor mai bune metode și strategii de vestire a Evangheliei, există tot mai mult riscul de a se pierde din vedere principiile care fac ca misiunea să fie eficientă și binecuvântată de Dumnezeu. Niciodată nu trebuie să uităm că, indiferent de timpul sau locul în care suntem chemați să semănăm semințele prețioase ale Cuvântului vieții, „numai metoda lui Hristos va aduce un adevărat succes în a ajunge la oameni. Mântuitorul S-a amestecat cu oamenii ca unul care le dorea binele. El a arătat compasiune faţă de ei, a slujit nevoilor lor şi le-a câştigat încrederea. Apoi i-a îndemnat: «Vino după Mine!»”1

Chiar dacă Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat „pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16), ceea ce înseamnă că nu a fost neglijată nicio categorie socială,putem observa din raportul biblic, în special din relatarea evangheliilor,că„lucrarea principală a lui Isus a fost de a sluji săracilor, nevoiaşilor şi ignoranţilor”2. Acest principiu apare exprimat foarte clar în descrierea profetică a misiunii Unsului Domnului (Isaia 61:1) și mai ales în declarația de misiune a Domnului Hristos (Luca 4:18). Prin urmare, avem motive să credem că și astăzi „cea mai bună cale de a ajunge [...] la inimi este de a fi interesaţi de nevoile omenirii suferinde”3.

Cu această perspectivă, Institutul Teologic Adventist va organiza, în perioada 20–22 mai 2016, prima ediție a Convenției adventiste pentru asistență și misiune socială. La acest eveniment sunt invitate persoanele care coordonează proiecte sociale (ADRA, ASUP, ARSU, centre pentru îngrijire seniori, centre de zi sau de noapte, proiecte în penitenciare sau pentru oamenii străzii, persoane cu dizabilități, copii care se confruntă cu dificultăți financiare etc.). De asemenea, la această întâlnire pot să participe și prieteni sau simpatizanți ai Bisericii Adventiste. Obiectivele principale ale acestui eveniment sunt: (1) Elaborarea și prezentarea unei viziuni și strategii adventiste cu privire la proiectele sociale în România, și nu numai; (2) prezentarea unor informări despre criteriile și sursele pentru obținerea de fonduri europene și/sau alte surse de finanțare și (3) organizarea unei baze de date cu ONG-urile din domeniul social, coordonate de membrii adventiști sau simpatizanți ai bisericii.

Cei care doresc să participe la acest eveniment se pot înscrie completând formularul electronic postat la adresa: www.institutadventist.ro/inscriereconventie. Pentru mai multe informații despre organizarea acestui eveniment, costuri de participare și invitați, accesați pagina de internet a ITA la adresa www.institutadventist.ro sau telefonați la numărul 075 3142 622.

Ca așteptători ai revenirii Domnului Isus Hristos, avem șansa să ne trăim viața sub semnul fericitei nădejdi (Tit 2:13),privind înainte spre un cer și un pământ nou (Apocalipsa 21:1). Dar până atunci ne vom duce existența într-o lume care stă sub semnul crizei4, din care cei săraci nu vor lipsi (Ioan 12:8), iar situațiile care vor aștepta răspunsul și implicarea noastră vor fi tot mai multe și mai diverse (Matei 25:31-46). În acest sens, dacă vom urma sfatul inspirat, ne este garantată împlinirea misiunii primite5: „Urmăriţi ocazii de a le face bine. Mai întâi, ieşiţi în întâmpinarea nevoilor trecătoare ale celor lipsiţi şi alinaţi-le lipsurile şi suferinţele fizice şi veţi găsi atunci o cale deschisă către inimă, unde puteţi planta o sămânţă bună a virtuţii şi religiei.” (Mărturii, vol. 4, p. 227). 

__________________________________________________________________________________________________________

 

1 E. G. White, Divina vindecare, p. 143.

2 E. G. White, Review and Herald, 9 mai 1912.

3 E. G. White, Scrisoarea 116, 1897.

4 Criza economică, criza emigranților și criza terorismului, ca să amintim doar câteva dintre crizele care transformă în mod imprevizibil și ireversibil lumea în care trăim.

5 Rabinul Israel Salanter (1810–1883) a descris foarte frumos motivul pentru care fiecare persoană ar trebui să se implice în lucrarea de binefacere: nevoile aproapelui meu sunt pentru el o necesitate materială, dar pentru mine, nevoile aproapelui meu sunt o necesitate spirituală. (https://www.youtube.com/watch?v=wEuXbCBuTUg)

 

Emanuel Sălăgean este şef Birou promovare la Institutul Teologic Adventist.

Joomla SEF URLs by Artio