Tipărire

Matandani - numele unei chemări

– Proiect de misiune externă al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România –


DE IONUȚ CROITORU


„Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu?”

— Băieți, predicile au totuși rezultate! spuse profesorul pe un ton schimbat, după ce, preț de câteva minute, discutaserăm opusul.

De fapt, ideea importanței predicării nu era decât punerea corectă în balanță a ideii precedente că esența lucrării unui om al lui Dumnezeu hotărât să schimbe oa­me­nii din jurul lui este aceea de a răs­punde nevoilor practice ale lor. Deși, la sfârșitul discuției din clasă, mi-era clar faptul că cele două lucrări nu pot fi separate (predicarea și slujirea nevoilor oamenilor), în discuțiile personale cu Dumnezeu încă Îl mai întrebam: În care dintre cele două să mă implic mai mult, care va fi lucrarea în care voi sluji în viitor? De multe ori, îmi reluam dia­logul cu Dumnezeu ca să-I înțeleg voia.

Aceasta era o frământare din prun­­cie. La 11 ani, am început să-L cunosc pe Dumnezeu din Cuvânt. La o evanghelizare, predicatorul mi L-a prezentat ca pe Tatăl nostru care ne-a creat, care nu ne-a abandonat şi care are un plan de salvare pentru toți și un plan practic pentru viața fiecăruia. Decesul tatălui meu, cu aproape un an în urmă, crease un context potrivit pentru mesaj. Atunci m-am întrebat: Ce plan ar putea să aibă El pentru mine? Și Dumnezeu mi-a răspuns.

Până la 15 ani, când m-am botezat, El S-a îngrijit de hrana de zi cu zi când acasă se gătea cu porc sau deloc. Când, în Sabat, mă strecuram pe nevăzute pentru a ajunge la biserică, El era cu mine la întoarcere, astfel încât să nu mă aleg decât cu o ceartă de la mama. Totuși, într-o sâmbătă seara, am găsit-o pe mama foarte supărată. Cearta a fost mai aspră ca de obicei. Ca să se asigure că nu voi mai pleca sâmbăta la biserică, mi-a pus pe foc Biblia, cartea de imnuri și alte câteva cărți. Dar n-a făcut decât să-mi întărească hotărârea. Grija Lui a continuat în anii de liceu și de facultate, prin susținere financiară și spirituală. În timp, am înțeles că planul Lui era ca El să îmi poarte de grijă.

Să faceţi cum am făcut Eu”

De la o vârstă fragedă, mi-am dorit să lucrez în domeniul științelor exacte. Deși m-am pregătit să intru la liceu la profilul de matematică, am ajuns la cel de teologie. Nu înțelegeam direcția. Spre sfârșitul liceului eram confuz cu privire la alegerea facultății. Natura practică din mine mă îndemna spre domenii ca medicina. Însă, din relația cu Dumnezeu, eram îndemnat să mă dedic lucrării de predicare. Într-un an, primisem ca făgăduință textul din Psalmii 2:8: „Cere-Mi, și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire!” Doream să-L servesc pe Dumnezeu și să lucrez pentru oameni, însă nu să predic.

Frământându-mă, m-am trezit la sfârșitul clasei a XII-a nepregătit pentru a susţine examen de admitere la o facultate anume. Atunci Dumnezeu a făcut două minuni. A trimis doi oameni care să-mi spună clar unde trebuie să mă înscriu și m-a trecut la un examen de admitere pentru care nu eram pregătit. Nu știam care va fi planul Lui pentru mine în viață, dar am înțeles că trebuia să fac Facultatea de Teologie.

Spre sfârșitul facultății, am ajuns la concluzia din copilărie: trebuie să fac ceva practic pentru oameni. Era de fapt voia lui Dumnezeu pe care mi-o făcuse cunoscută încă de când L-am întrebat prima dată. Acum o vedeam clar: „Lucrarea practică va avea mult mai mare efect decât simpla predicare.”1 Bineînțeles că Ellen White încearcă să arate că predicarea trebuie însoțită de lucrare practică, nicidecum că aceasta din urmă trebuie să înlocuiască predicarea.


Matandani – „boală lungă, moarte sigură”

În acest context, am primit chemarea din partea bisericii de a merge într-un proiect la o școală adventistă, Matandani, din Malawi, Africa. Împlinirea chemării s-a realizat după un an de pastoraţie în Conferința Moldova, dis­trictul Adjud. Pe 21 noiembrie 2011, am plecat spre Malawi împreună cu soția. Proiectul este gândit pentru mai mulți ani. Pe lângă responsabilităţile pastorale, provocarea este să facem „ceva practic” la o școală care e în situaţia de a fi desfiinţată.

Campusul Matandani a fost înființat în 1908, al doilea campus adventist înființat în Malawi, după Malamulo, în 1902. Până în 1977, școala a fost condusă de misionari din America, Canada și Marea Britanie. În timpul conducerii lor, dezvoltarea școlii s-a realizat pe trei direcții: fo­losirea resurselor naturale (crearea unui sistem de pompare a apei din râu, construirea unei minihidrocentrale, cultivarea terenului etc.), adăugarea de noi clădiri și creșterea în domeniul educațional (deschiderea școlii de meserii, în 1947, și dezvoltarea acesteia, deschiderea biblio­tecii etc.). Apogeul dezvoltării a fost atins în anii 1950-1960.

După 1977, şcoala a intrat în declin, în­chiderea școlii de meserii în 1989 fiind semnul cel mai important al decăderii. Din 1989 până după 2000, școala a supraviețuit cu greu, pier­zând studenți și influență. Astăzi, școala este pusă la probă. De ce s-a ajuns în această situație? Yonah Matemba, în teza sa de masterat2, dă vina pe faptul că școala a fost condusă de personal lipsit de abilități manageriale, dar și pe lipsa susținerii financiare din exterior, ca în perioada în care a fost condusă de misionari.


Matandani – renaşterea cere un preţ

Campusul se întinde pe o suprafață de 105 hectare și deține o fermă de 60 de hectare. Pădurea acoperă aproximativ 40% din suprafață. Există însă suficient teren pentru cultivarea legumelor, plantarea de pomi fructiferi și creș­terea animalelor. Construcțiile vorbesc despre munca misionarilor, dar și despre nevoia pre­zentă de intervenție (24 de case, școală cu clasele I-VIII, liceu, bibliotecă, ateliere pentru școala de meserii, cămine, biserică și dispensar). Tractorașul este stricat, hidrocentrala – de ase­menea, sistemul de pom­pare al apei din râu este prea vechi să mai fa­că față, din trei pompe pentru apă potabilă mai funcționează doar una, iar pe o parte din terenul fermei se cul­ti­vă porumb, pentru su­pra­viețuire.

Pentru rezolvarea situa­ției și pen­tru o dezvoltare armonioasă și com­ple­tă, am făcut planuri de reabi­litare. Refacerea campu­su­lui (construcție și repara­ție, electricitate) și găsirea unor modalități de folo­sire a resurselor pen­tru auto­sus­te­nabilitate sunt priorita­re cronologic, dar nu și ca importanță, calitatea edu­ca­țională fiind scopul su­prem. Un semn important al învierii școlii va fi des­chiderea școlii de meserii. O mare parte dintre proiectele de dezvoltare și de refacere au ca termen de finalizare anul în curs. Realizarea lor depinde însă de credinţă, donații și muncă voluntară.

Lucrarea e începută. Mem­brii bi­sericii pioniere din Pretoria, Africa de Sud, au donat banii necesari pentru cum­părarea și insta­larea pompelor de apă și pen­tru țevile sistemului de irigare a grădinii. Avem promisiunea Fun­dației Maranatha Inter­national că vor fi con­struite patru săli de clasă. Plantarea le­gumelor și a altor culturi este în desfă­șurare. Calendarul proiectelor a înce­put în luna februarie, activitățile intensificându-se din lună în lună.


Ionuţ Croitoru este misionar în Malawi îm­preună cu soţia sa, Loredana. Adresa de e-mail la care poate fi contactat este: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea." style="text-decoration: none; color: #000000;">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Pentru a revedea începuturile mi­siu­nii ro­mânești în Malawi, vă invităm să citiţi și articolul „În inima Africii”, de Violeta Piţurlea, din Curierul Adventist, februarie 2011.

  1. Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 417, în orig.
  2. Yonah Matemba, Matandani – the Second Adventist Mission in Malawi, Zomba, Malawi, Kachere Series, 2000.
Joomla SEF URLs by Artio