Tipărire

Pastori valdenzi

De Pavel Memete și Mihai GoranProiectul „Pastor valdenz” de la Timişoara s-a des­fă­şurat în perioada 22 oc­tom­brie – 1 noiembrie 2012.
Au participat 38 de per­soa­ne: 17 pastori şi 21 de col­portori. Activitatea s-a desfăşurat în di­ferite instituţii publice, din casă în casă şi la patru stan­duri de sănătate. S-au ţi­nut semi­nare de edu­caţie şi să­nă­­tate, s-au efectuat teste medi­­cale gra­tuite şi s-a dis­tribuit lite­ra­tură. Am con­statat cu toţii că, deşi trăim într-o lume care se îndreaptă spre secularizare, Evan­­ghelia este încă relevantă şi poate deschide ape­titul spre un stil de viaţă mai bun şi spre valori morale nepieritoare.

 

În continuare, vă prezentăm impresii şi gânduri ale celor direct implicaţi în acest proiect.

„«Pastor valdenz» este un pro­­iect excepţional, simplu, ne­costisitor şi efi­ci­ent, prin care mii de timişoreni au fă­cut
cunoştinţă, prin in­ter­­­­me­diul col­portorilor şi al pas­­to­ri­lor implicaţi în acest pro­iect, cu principii pentru o sănătate mai bună, o educaţie corectă, o familie armonioasă şi o religie biblică. În şcoli şi în instituţii, seminarele prezentate au pro­dus o impresie bună, deschi­zând calea pentru alte întâlniri de acest gen, iar cărţile vândute vor con­tinua munca noastră, cu speranţa că vor fi roade pe mă­sura efortului depus.” (Ionel Soponariu, pastor)

 

„Am lucrat din casă în casă, în instituţii mari şi mici, în şcoli şi în colegii, unde am întâlnit multe persoane interesate, gata să primească mesajul nostru. Chiar acolo unde ne aşteptam cel mai puţin – la bar, în cazinou sau la pariurile sportive – găseam foame şi sete după Cuvânt. În câteva ocazii, am avut prilejul să ne rugăm împreună cu cei pe care i-am vizitat, să-i înscriem la cursurile Sola Scriptura sau la Clubul de Sănătate.” (Laura Vaţe, prim-colportor, Bucureşti)

„Această nouă oportunitate de a veni în legătură cu oamenii în diferite instituţii, pe stradă şi în căminele lor mi-a reînviorat spiritul misionar şi a reconfirmat realitatea exprimată de Domnul Isus: «Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui» (Luca 10:2).” (Ioan Stinghe, director, Departamentul Şcoala de Sabat şi Lucrarea Personală)

„Apreciez tonul hotărât şi entuziast venit din partea conducerii Conferinţei Banat, precum şi efortul şi bunăvoinţa tuturor pastorilor im­plicaţi.” (Teodora Goran, director, Misiunea Fe­meii, colportor)

„Seminarele de sănătate prezentate în şcoli şi în instituţii au fost o reuşită. Standurile de sănătate sunt o oportunitate bună de a sluji oa­menilor, mai ales celor ne­voiaşi, şi o ocazie de a interacţiona cu ei. Cred că Evanghelia a ajuns astfel mai aproape de timişoreni.” (Beniamin Zeiler, pastor)

„Întâlnirile de la altar, de dimineaţă şi de seară, au sugerat cum poate fi un timp de părtăşie şi închinare. Acest proiect a demonstrat că biserica are o soluţie pentru criza socială din jurul nostru.” (Avram Ardelean, prim-colportor Conferinţa Banat)

„Proiectul «Pastor valdenz», la care am parti­ci­pat în calitate de ucenic, alături de colportori cu experienţă, mi-a dat posibilitatea să-i întâl­nesc pe oameni şi să comunic cu ei într-un alt con­­text decât cel pe care ţi-l oferă biserica. În felul acesta, am dobândit o experienţă pe care nu o poţi avea doar prin predicare.” (Marius Morar, pastor)

„Am realizat cât de mult ne uneşte lucrul într-o echipă de pastor–colportor, prin trăirea aceloraşi emoţii, bucurii sau întristări atunci când întâmpinăm reacţia oamenilor faţă de Cuvântul lui Dumnezeu.” (Corina Pelin, prim-colportor, Transilvania de Nord)

 

„Am descoperit că oferta care îmbină Cu­vântul scris cu măsurătorile medicale deschide mai multe uşi şi inimi decât cele două separat. Prin colportaj se ajunge mai simplu şi mai direct la persoanele cu autoritate din cadrul instituţiilor publice. Această lucrare îmbunătăţeşte comu­ni­carea cu oamenii şi te ambiţionează pentru a fi mai pregătit şi mai eficient.” (Gabriel Dragoş, pastor)

 

„Plec din Banat cu o satisfacţie deosebită şi cu sufletul plin, datorită faptului că am experimentat încă o dată frumuseţea şi ineditul lucrului într-o echipă formată din pastori şi colportori. Am văzut pastori fericiţi şi plini de entuziasm, mai ales la întoarcerea din şcoli, instituţii, de la standuri sau din casele oamenilor. Uşile sunt deschise, oamenii ne aşteaptă.” (Iacob Cătinean, prim-colportor, Transilvania de Sud)

 

„Mi-aş exprima aprecierea pentru calitatea şi eficienţa acestui tip de misiune, spunând: Minunat, minunat! Este încântător să vezi elevi, profesori, angajaţi ai altor instituţii ascultând cu atâta atenţie mesajul prezentat prin seminare, dar şi interesul acestora pentru cărţile de sănătate şi pentru cele spirituale. Cred că programul acesta este pentru o astfel de vreme şi ar trebui a­plicat la nivelul tuturor localităţilor. Domnul să scoată lucrători la secerişul Lui.” (Ionuc Pop, pastor)

 

„Ce m-a impresionat pe mine a fost nu doar armonia dintre pastori şi colportori, în lucrare, ci mai ales reacţia unora dintre pastori, care, prinzând viziunea lucrării de evanghelizare prin literatură, au dat un nou suflu imaginii lucrării cu cărţi în comunităţi. Am convingerea că este voia Domnului să ne unim eforturile pentru a motiva comunităţile să folosească orice ocazie de a împărţi literatură.” (Liliana Sucitu, colportor)

 

„Câteva zile petrecute în compania col­por­torilor pot însemna foarte mult în înţelegerea misiunii personale. Experienţele deosebit de fru­moase, părtăşia simţită la momentele devo­ţio­nale, seminarele interesante, alături de de­votamentul slujirii şi profesio­nalismul cu care lucrează aceşti oameni, toate acestea te impresionează. În aceste zile, am înţeles încă o dată cât de mare este secerişul şi cât de puţini sunt lucrătorii!” (Teofil Brânzan, pastor)

 

„Cineva spunea că nu se mai fac minuni în ziua de astăzi. Ba da, se fac! Dar, ca să le vezi, trebuie să fii tu însuţi implicat.” (Anişoara Bordea, colportor)

 

„Proiectul «Pastor valdenz» a fost pentru mine ca o oază de experienţe pozitive. Am vă­­­­zut stropii Duhului Sfânt re­văr­sându-se. Colportorii şi lu­­cra­rea lor sunt o adevărată bine­cu­vân­tare în biserică.” (Cristian Toma, pastor)

 

„Este primul proiect al bise­ricii în care, lucrând, m-am sim­ţit îmbogăţită spiritual în mod deosebit. Vreau să cred că timpul petrecut aici mă va ajuta să iau decizii înţelepte şi să mă implic sută la sută în lucrarea de colportaj.” (Adela Păuna, misionar)

 

„Sentimentul că nu mai exis­tă interes pentru Evanghelie poate fi reevaluat atunci când omul decide să facă o incursiune pe stradă, în şcoli şi în instituţii, din casă în casă, oferind slujire medicală, vânzând cărţi şi dis­cu­tând cu oamenii despre Hris­tos şi despre sănătate. Zi­lele petrecute la Timişoara, ţinând seminare şi vânzând cărţi, au reconfirmat faptul că toţi avem nevoie de altceva – noi, de misiune şi ei, de Isus Hristos.” (Paul Balaban, pastor asistent)

 

Acest proiect ne-a întărit convingerea cu pri­vire la necesitatea conlucrării unite a departa­mentelor în cadrul lucrării de răspândire a Evangheliei. În unitate există putere, eficienţă şi un cadru prielnic de cunoaştere care favorizea­ză apropierea şi deschiderea unii faţă de alţii, în spiritul lui Hristos. Cred că spiritul valdenzilor trebuie să reînvie şi să pună stăpânire pe în­trea­ga biserică. Astfel Dumnezeu va fi pros­lăvit, lumea va fi luminată, iar a doua venire va fi grăbită.Pavel Memete este secretarul Conferinţei Banat.

Mihai Goran este coordonator al Departamentului Colportaj.

Joomla SEF URLs by Artio