Tipărire

Speranta pentru Ismael (II)

De Gheorghe Ștefan

Drumul misionar al apostolului Pavel este şi astăzi presărat cu aceleaşi provocări.

 

misiune ian 2012Pastorul Gheorghe Ştefan lucrează în Istanbul de patru ani. La început, s-a îngrijit de grupa de adventişti aflaţi sezonier sau pe termen lung la lucru în Turcia. Pe măsură ce a început să vorbească limba, şi-a dat seama că interesul cel mare pentru Evanghelie se află în afara adunării lor, printre musulmani. Pentru a le sluji fără a fi acuzat de prozelitism, pastorul a câştigat bună­vo­inţa unui preot catolic bătrân, care le-a dat voie să folosească gratis biserica sa, de altfel pustie. Acolo, pastorul deschide porţile bisericii şi aşteaptă. Zilnic calcă pragul bisericii între 10 şi 70 persoane, unii din curiozitate, dar cei mai mulţi ca să ceară literatură, rugăciuni sau răspunsuri la întrebările lor din Biblie. Iată cum a început această lucrare.

Căderea lacătelor

Într-o zi lucrătoare, spune pastorul Ştefan, în timp ce mă aflam în curtea bisericii împreună cu soţia, am văzut doi dintre protestanţii care se adunau duminica în aceeaşi clădire deschi­zând pe jumătate porţile care, până atunci, stă­tuseră numai închise. Au postat un raft de cărţi lângă zid, pe dinăuntru, şi au instalat o canapea în curte. Apoi au aşteptat. După numai câteva mi­nute, o femeie în vârstă, curioasă, a intrat în curte şi s-a oprit la cărţi. Cei doi au vorbit cu ea cam 20 de minute, apoi a plecat. Puteam vedea feţele protestanţilor radiind de bucurie. Întâmplarea aceea ne-a dat ideea: dacă ei pot deschide porţile, noi de ce nu am putea?

Tot pe-atunci, am descoperit într-una dintre magaziile misiunii adventiste mii de cărţi din Spiritul Profetic în limba turcă: Hristos, Lumina lumii, Tragedia veacurilor etc. Zăceau acolo de 10 ani. Acum aveam şi ce să le oferim gratuit eventualilor vizitatori.

De atunci, am început să deschidem şi noi porţile trei zile şi jumătate pe săptămână. La început, membrii comitetului bisericii s-au opus – era periculos. Am hotărât să le întredeschidem câte puţin. Astăzi am ajuns să le ţinem larg deschise. 

În cei trei ani cât am desfăşurat această lu­crare, peste 3 000 de persoane au intrat pe porţile bisericii, oameni din toate categoriile sociale, dar mai ales tineri flămânzi şi dornici de cunoaştere.

„Cât e de simplu!”

Era sâmbătă, 18 septembrie 2010, când tele­fonul a sunat. La capătul firului, un domn turc cerea să vorbească cu … Întrucât vorbea prea re­pede şi nu-l înţelegeam, i-am dat mobilul tra­ducătoarei noastre, o româncă măritată cu un turc şi stabilită în Istanbul de 15 ani. Persoana res­pectivă cerea să vorbească „neapărat cu dom­nul Geor­ge, nu cu altcineva”. Cineva îi dăduse acest nu­me, cu garanţia că-i va putea da lămuririle
do­­rite. Am fixat întâlnirea la ora 15:30.

Punctual, la ora 15:30, a sosit un tânăr, care se vedea de departe că nu era din Turcia, împreună cu o tânără. După vreo 10 minute de conversaţie (în limba engleză), m-am adresat traducătoarei mele în limba română:

– O să mergem dincolo ca să putem studia în linişte.

La care tânăra tresăltă ca electrocutată:

– Vorbiţi româneşte?

– Sigur că da! Suntem români!

Aproape că nu-i venea să creadă. Fata era ro­mâncă, studiase în Statele Unite, unde se îm­prietenise cu vizitatorul meu, inginer de profe­sie. Avea rude adventiste şi chiar se botezase, dar … se îndepărtase de credinţă. Acum dorea să se căsătorească şi nu concepea să devină musulmană. Aşa a început strădania ei de a-şi convinge logodnicul cu privire la cele Zece Porunci, la Sabat şi la mişcarea adventistă. Şi, ca să-i fie mai uşor, căuta un pastor turc, însă turcul s-a „nimerit” să fiu eu.

Inginerul m-a agreat chiar de la prima vizită. Acum, după serviciu, vine să studiem Biblia împreună. Primul obstacol a fost acela de a-l convinge de credibilitatea Bibliei. Cărturarii musulmani îi învaţă că Biblia nu mai este cea originală, ci a fost denaturată de călugări, în timp ce Coranul a rămas fidel originalului. Pentru aceasta, am deschis computerul la „Manuscrisele de la Marea Moartă”. Aceste manuscrise, ascunse în peşteri timp de mii de ani, arată că nimic nu s-a schimbat în Scriptură. Uluit, tânărul meu student a exclamat:

– Cât e de simplu!

Bilghe

Era februarie, o lună puţin cam friguroasă pentru mediteraneeni. Făcusem focul într-o că­măruţă din antreu şi urmăream cu coada ochiului discuţia lucrătoarei noastre, Selime, o turcoaică din Bulgaria, cu un domn interesat de creştinism. Şi iată că în uşa bisericii apar două tinere. Cu sfială, fata mai dezgheţată îmi spune că ar vrea să ştie dacă este păcat să-ţi faci tatuaj. Mirat de preocuparea lor spirituală, le-amdeschis Yaratîlîş (Geneza), la capitolul 1, versetul 31, unde Dumnezeu declara la sfârşitul creaţiei că toate lucrurile erau „foarte bune”. Şi, înainte de a încerca să le fac aplicaţia, fetele m-au oprit. Pricepuseră din prima că tatuajul era un reproş la adresa lui Allah, care a uitat să le „înfrumuseţeze” cu tatuaje.

Acesta a fost doar începutul. Au urmat întrebări despre farduri şi bijuterii. Cea care-mi punea întrebările, Bilghe, şi-a acoperit ochii cu mâna, încercând ştrengăreşte să arate că îi este ruşine de rimelul de la ochi. Le-am răspuns cu alte texte din Kutsal Kitap (Cartea sfântă): Purtarea de bijuterii şi machiajul îşi au originea în idolatrie şi închinarea la demoni. Demoni? Aproape o oră întreagă am discutat despre ocul­tism, bioenergie, manifestări supranaturale … Turcii sunt foarte superstiţioşi. În fiecare lo­cuinţă, ei au un soi de iconiţă, Nazar Bonciu, un „ochi magic” care te fereşte de puteri malefice.

Încet-încet, descopăr universul acestei fete, Bilghe, atât de însetată de cunoaştere. La un moment dat, când colega ei se depărtează pentru câteva minute, Bilghe îmi mărturiseşte că de patru ani citeşte Incilul (Noul Testament) şi că ar vrea să-mi împărtăşească noua ei credinţă. Mă gândeam: Oare să se fi ataşat de vreo biserică creştină? Dar nu! Pur şi simplu citeşte Incilul fără ca nimeni s-o îndrume şi consideră că are o nouă credinţă, cea în Isa.

– Aş putea veni într-o zi cu mama să stăm de vorbă? Ea nu ştie ce fel de credinţă nouă am.

La un moment dat, o întreb dacă n-ar vrea să aibă Kutsal Kitap.

– O, da! Dar n-am bani s-o cumpăr.

– E gratis.

Bilghe o ia, în timp ce ochii îi sticlesc de fericire. O întreb:

– Ce înseamnă numele tău?

Bilghe înseamnă „cea înţeleaptă”. Potrivit nume pentru fata de numai 16 ani care avea o maturitate ca la 20!

În cele din urmă, fetele pleacă, lăsându-ne în inimă simţământul misiunii îndeplinite, deşi n-am făcut decât atât de puţin. Dacă te gândeşti că în Istanbul, la o populaţie de 17 milioane (unii vorbesc de 20 de milioane!), suntem doar doi pastori adventişti! Mărturisirea credinţei în lumea islamică este ultimul exemplar de „mi­sionarism clasic”, asemănător cu cel de acum 100 de ani şi la fel de riscant. În mai mul­te rânduri, am fost avertizat că organizaţiile fun­damentaliste îi folosesc pe tineri, în special pe fete, să iscodească mi­siunile creştine pentru ca, în caz de prozelitism, să le „lichideze”. Uci­derea creştinilor activi este un lu­cru comun chiar şi aici, în Turcia.

Deodată, un fior îmi trece prin minte: Oare am făcut bine că am dat Biblia? Şi pe deasupra, că i-am dat fetei şi cartea mea de vizită? Domnul ştie. Dar ai putea să respingi suflete căută­toare de adevăr? Cine va voi
să-şi scape viaţa, o va pierde … Deci înainte! n

Gheorghe Ştefan este pastor şi misionar.

Joomla SEF URLs by Artio