Tipărire

Student valdenz

De Mugurel Ciurea

 

 

Cea mai nobilă chemare


Născut din dorința de a le oferi tinerilor un cadru potrivit pentru misiune și pentru dez­vol­tarea caracterului, proiectul misionar „Student valdenz” a debutat în vara anului 2009, în Bu­curești. Atunci, au fost implicați aproximativ 50 de elevi și de studenți, alături de educatori de sănătate. Timp de 3 săptămâni, au fost de folos miilor de persoane care au trecut zilnic pe la cele 12 standuri de sănătate am­plasate în zonele cele mai aglomerate ale Capitalei.

Pe lângă slujire, tinerii le-au oferit trecătorilor un zâmbet cald, o vorbă încu­ra­jatoare, o strân­gere de mâ­nă, sfaturi de sănătate și teste medicale gratuite. De asemenea, la fel ca val­den­zii de altădată, au avut ne­nu­mărate ocazii de a le atrage atenția oamenilor cu privire la comorile din căr­țile aflate pe standuri.

În 2010, proiectul s-a des­­­­fășurat în Cluj, Bu­cu­­­rești și pe litoral, însă cu un nu­măr dublu de partici­panți. În 2011, proiectul a con­tinuat să atragă in­teresul pentru slujire şi misiune al multor ti­neri. Orașele abordate au fost Timișoara, Iași, Bra­șov și București. În 2012, programul s-a desfă­­­șurat în Drobeta‑Turnu Se­verin, București, Cluj, Oradea, Constanța și Galați, fiind implicați 100 de tineri şi 50 de evanghelişti cu literatură.

Impactul acestui proiect asupra tinerilor nu poate fi măsurat. Cei mai mulţi dintre ei au declarat că s-au bucurat de cea mai frumoasă vacanță din viața lor. Au descoperit că adevărata fericire o găsești doar atunci când slujești. Mulți au recunoscut că au trăit o renaștere spirituală, o pocăință adevărată și că L-au cunoscut pe Dumnezeu ca niciodată mai înainte, într-un mod personal.

„Valdenz pentru un an”

Pentru că s-a dorit ca această experiență să nu se limiteze la cele 3 săptămâni ale vacanței de vară, s-au deschis, în toamna anului 2010, porțile proiectului Valdenz pentru un an. Din octombrie 2010 până în mai 2011, s-a organizat un turneu misionar medical desfășurat în mai multe orașe mari din țară. De data aceasta, cei 6 tineri care au răspuns pentru pri­­ma dată che­mării au putut expe­rimenta slujirea și prin celelalte metode ale evangheliștilor cu literatură: lucrul din casă în casă, la magazine sau firme, seminare în școli și instituții. După cum au declarat, în acel an, Dumnezeu le-a predat cele mai importante și mai practice lecții de viață.

A fost primul an în această școală înaltă. Privind în urmă, putem afirma cu toată con­vingerea că „educaţia dobândită în acest mod practic poate fi, pe drept cuvânt, numită cea mai înaltă educaţie” (Evanghelizarea prin literatură, p. 32, în orig.).


Retrospectivă 2011-2012

La chemarea făcută, la fel ca apostolii de altă­dată, 12 tineri au răspuns provocării de a se im­plica pentru un an în această școală a lui Hristos. Unii au renunțat la serviciu, alții şi-au întrerupt temporar studiile, iar alții și-au aban­donat afacerile și perspectivele care le stăteau îna­inte pentru a răspunde acestei mari provocări.

S-au desfășurat campanii de evanghelizare prin literatură de câte 2‑3 săptămâni în 10 mari orașe din țară: Slatina, Dej, Vaslui, Reghin, Ti­mi­șoara, Craiova, București, Drobeta‑Turnu Se­verin, Constanța și Buzău. Privind în urmă la cele aproximativ 8 luni de slujire, rămânem uimiți de modul extraordinar în care Dumnezeu a purtat de grijă acestui proiect.

În primul rând, ne gândim la influența pe care Duhul Sfânt a manifestat-o prin noi asupra oamenilor pe care i-am întâlnit. În lucrarea din casă în casă, am întâlnit aproximativ 26 000 de oameni, în fața cărora L-am putut prezenta pe Hristos prin cuvânt și faptă. Rămânem uimiți de receptivitatea multora la lucrarea medicală şi de interesul lor faţă de publicaţiile care conţin adevăr prezent pentru sănătatea fizică, mentală şi spirituală. Cu adevărat, au nevoie de cineva care să le îndrepte privirea către Marele Medic.

În cele aproximativ 70 de școli în care am mers, peste 35 000 de copii au putut auzi mesajul plin de speranță găsit în seminarele noastre: Prietenii sistemului imunitar”, „Fii inteligent!”, „Mănâncă sănătos!”, „Gândește cutezător!”. A fost o mare provocare să învățăm să lucrăm cu tinerii. Greutățile pe care le-am întâlnit nu se pot compara cu satisfacțiile pe care le-am trăit văzând rezultatele din viața lor.

Am ținut seminare de sănătate în circa 100 de instituții. Aici amintim unități de pompieri, jandarmi, poliție, armată, diverse fabrici, bănci, biblioteci, şcoli postliceale, prefecturi, primării, consilii județene, judecătorii, tribunale, curți de apel, Portul Constanța, Comandamentul Flotei Navale – în total, putem vorbi de peste 5 000 de persoane cărora le-am putut fi de folos. În toate aceste școli și instituții, prin puterea lui Dumnezeu, au fost vândute peste 10 000 de cărți și reviste, martori tăcuți care vor aduce „viață și sănătate” în casele în care au poposit.


Lecţii pe care le-am învăţat

Am înţeles că fericirea noastră ține de mă­sura în care împlinim nevoia acestei lumi de a-L cunoaște pe Isus.

Am învățat să ne depă­șim limitele, să gândim cu­tezător, să ne descoperim talanții pe care i-am primit de la Dumnezeu și să în­vă­ţăm cum să-i folosim cel mai bine pentru slava Lui.

L-am cunoscut per­so­nal pe Dum­­ne­­zeu, ceea ce ne-a umplut ini­ma de o bucu­rie care nu poate fi egalată de nimic.

Am înţeles că nu poți da altora ce nu ai primit tu însuți, de aceea am cultivat de­pendența de El prin ru­găciune şi studiu profund al Cuvântului.

Am început să învăţăm și lecţia răbdării, a sacrificiului de sine, a umilinței, a supunerii, dar mai ales pe cea a slujirii dezinteresate.

Am crezut cu toţii că, trecând pragul acestui proiect, Îi vom da o mână de ajutor lui Dumnezeu și, de asemenea, oamenilor. La finalul acestui an, când privim în urmă, constatăm că, de fapt, noi am fost primii beneficiari.


„Valdenz pentru un an 2012-2013” – o provocare pentru tine!

Proiectul „Valdenz pentru un an” continuă și anul acesta cu a treia ediție. „Domnul îi cheamă pe tineri să se înroleze voluntar să ducă adevărul lumii. E nevoie de oameni cu vigoare spirituală, care să caute şi să vadă ce este de făcut. Biserica are nevoie de oameni noi care să aducă energie, oameni ai acestor timpuri, capabili să facă faţă rătăcirilor, oameni care să insufle un zel proaspăt …, oameni ale căror inimi să fie pline de dragoste creștină și ale căror mâini să fie dornice să lucreze pentru Domnul lor” (Evanghelizarea prin literatură, p. 19, în orig.).

La apelul făcut se va răspunde, cu siguranță, afirmativ. Întrebarea este dacă nu cumva Dumnezeu vrea ca tu să răspunzi chemării de anul acesta. Ești gata să-ţi oferi timpul, energia și talanții Celui care a făcut atât de mult pentru tine? Poate vei spune că nu ești cel mai potrivit, că nu ai atâtea talente sau calități pentru o astfel de lucrare, că ești timid, că nu poți vorbi în public, că nu ai atâtea cunoștințe în domeniu, că te descurajezi ușor sau că, pur și simplu, nu vei putea face niciodată o asemenea lucrare. Nu-i nimic! Dumnezeu te vrea așa cum ești, pentru că e gata să facă din tine o minune a harului Său! Trebuie doar să accepți provocarea!

Vino cu noi!

Pentru detalii, poți accesa www.studentvaldenz.ro.


Mugurel Ciurea, responsabil proiect

Joomla SEF URLs by Artio