Tipărire

Ştiri de pe frontul Marii Lupte

Interviu cu fratele Iacob Pop, directorul Editurii Viaţă şi Sănătate


 

Conferinţa Generală a stabilit ca, în perioada 2012-2013, cartea Tragedia veacurilor să fie principala lucrare distribuită la nivel mondial de către Biserica Adventistă. Biserica din România a primit cu entuziasm acest mesaj, mobilizându-se exemplar atât pentru publicarea, cât şi pentru distribuirea acestui volum. Pentru că ne aflăm la mijlocul acestei perioade, am stat de vorbă cu fratele Iacob Pop, directorul Editurii Viaţă şi Sănătate, şi l-am întrebat atât despre rezultatele de până acum, cât şi despre perspectivele acestui proiect.

Curierul Adventist: Proiectul mondial privind răspândirea cărţii Tragedia veacurilor a intrat în cel de-al doilea an. Cum aţi rezuma ceea ce s-a întâmplat în 2012 în ţara noastră? Ştiu că aş­teptările erau mari. În ce măsură au fost împlinite?

Iacob Pop: Mai întâi de toate, vreau să-mi ex­prim mulţumirea la adresa lui Dumnezeu pentru că a inspirat conducerea bisericii mondiale să lanseze un proiect aşa de curajos. Ţinta fixată la nivel mondial de 150 de milioane de exemplare dovedeşte că aşteptările sunt mari, fiind o cifră fără precedent în istoria misiunii noastre. Cifra aceasta este una a credinţei; în acelaşi timp este o ţintă ce poate fi atinsă, pentru că ar reveni mai puţin de 10 cărţi pentru fiecare membru al bisericii. Fiind un proiect pentru doi ani, 2012 şi 2013, ar însemna doar 5 cărţi/an/membru. Avem experienţa anilor anteriori, când, în pro­iectul Cartea misionară a anului, am depăşit cu mult această cifră în Uniunea Română.

CA: Aţi putea exemplifica?

I. P.: În anul 2008 am avut cartea Triumful iu­birii (10 capitole din Tragedia veacurilor) din care am tipărit peste 1,4 milioane de exem­plare, aşadar peste 20 de exemplare/membru, iar anul următor, cartea Lumea noastră, încotro? cu un tiraj impresionant, peste 2 370 000 de exem­plare, ceea ce înseamnă cel puţin 33 de exemplare/membru. Cred că şi criza economică a ajutat mult proiectul.

CA: Să revenim la Tragedia veacurilor şi la ce s-a întâmplat anul trecut în ţara noastră.

I. P.: Trebuie să vă mărturisesc că am avut unele reţineri atunci când plănuiam cu fraţii din comitetul Uniunii toate aspectele cu privire la proiect: variante disponibile, tiraj, preţ. Reţinerile se legau de faptul că, în ţara noastră, cartea Tragedia veacurilor a fost distribuită în tiraje impresionante pe parcursul anilor, iar de câţiva ani era într-o ofertă specială, la un preţ accesibil, la Editura Viaţă şi Sănătate, ceea ce a favorizat implicarea membrilor în distribuirea acestei cărţi. La aceasta mai adăugaţi ce vă spu­neam mai devreme, mă refer la cartea Triumful iubirii – parte din Tragedia veacurilor –, şi veţi înţelege de ce aveam reţineri privind im­plicarea bisericii potrivit aşteptărilor. Cu toate acestea, am hotărât să tipărim un tiraj de ordinul sutelor de mii de exemplare, luând în calcul faptul că oricum proiectul se întinde pe o perioadă de doi ani. Implicarea pastorilor şi a celorlalţi membri ai bisericii noastre în acest proiect a depăşit toate aşteptările. Este o dovadă clară că autoarea a fost inspirată atunci când a sugerat ca această carte să fie mai răspândită decât oricare alta dintre scrierile ei, datorită me­sajului important, clar şi actual pe care îl conţine.

CA: Concret, în ce tiraj a fost tipărită cartea?

I. P.: Vorbim despre cele patru variante: ediţia obişnuită, ediţia restrânsă (Destinul planetei), ediţia de lux şi varianta pentru copii (Andrei întreabă de ce?), al căror tiraj iniţial a fost de 460 000 de exemplare. La lansarea proiectului, care a avut loc pe data de 21 ianuarie 2012, s-a comandat mai mult de jumătate din acest tiraj. Apoi, pe parcursul anului, am avut cereri con­stante, inclusiv în perioada lunilor de vară, când, aşa cum se ştie, activitatea misionară este mai redusă, iar spre finalul anului, solicitările s-au intensificat la aşa cote, încât am avut scurte perioade în care n-am reuşit să le facem faţă.

CA: Înseamnă că tirajul iniţial s-a epuizat.

I. P.: Da, şi adăugând ceea ce s-a tipărit în­tre timp, la ora aceasta am depăşit 600 000 de exemplare. Îl slăvesc pe Domnul pentru fiecare dintre aceste cărţi, pentru sacrificiile făcute de membrii bisericii noastre ca aceste exemplare să ajungă la cei care au nevoie de un mesaj de speranţă ca să treacă de partea Domnului în marea luptă în care este implicat pământul nostru. Aşadar am ajuns la aproximativ 9 exem­plare/membru şi este doar primul an din acest proiect special.

CA: Credeţi că în anul 2013 implicarea mem­brilor va fi la acelaşi nivel? Este ştiut faptul că la proiectele pe termen lung entuziasmul este invers proporţional cu durata.

I. P.: Trebuie să ţinem cont de câteva aspecte. În primul rând, acest proiect este în planul lui Dumnezeu şi sub binecuvântarea Sa, aşa că succesul este garantat. Dacă nu mă voi implica eu, Duhul Domnului va convinge alte persoane să se implice. La Congresul colportorilor, din lu­na septembrie a anului trecut, fiecărui participant i s-a oferit la final o carte Tragedia veacurilor pentru a o dărui cuiva. O profesoară de limba română (neadventistă) de la un prestigios liceu participase pentru a da mărturie cu privire la efectul lucrării colportorilor în cadrul semi­na­relor prezentate elevilor. A primit cartea şi s-a gândit să i-o ofere soţului, deşi acesta refuza, de obi­cei, cărţile religioase. După câteva zile era atât de încântat de ceea ce descoperea în carte, încât i-a spus soţiei că vrea să sponsorizeze câte un exemplar pentru fiecare dintre colegii ei de la liceu. Iar numărul acestora depăşea 50.

În al doilea rând, acest proiect merge mână în mână cu un alt mare proiect pe care biserica îl are pentru anul 2013, şi anume „Misiunea în marile oraşe”. Cartea Tragedia veacurilor sau va­rianta ei restrânsă – Destinul planetei – se con­stituie într-un potrivit instrument de lucru în dificila misiune de abordare a acestor aglomerări urbane. De curând, un coleg pastor m-a sunat solicitând 15 000 de cărţi din ediţia completă, ca o primă comandă pentru proiectele pe care le avea pentru oraşul cu peste 200 000 de locuitori în care lucra.

Şi, nu în ultimul rând, mă gândesc că Devo­ţio­nalul pentru anul 2013, conţinând gânduri din cartea Tragedia veacurilor, va impulsiona bi­­se­rica să continue proiectul de răspândire a cărţii.

CA: Vor fi disponibile toate cele patru variante de care aminteaţi mai devreme?

I. P.: Da, cu ajutorul lui Dumnezeu vom ono­ra toate comenzile, oricât de mari ar fi acestea, pentru cele patru variante: ediţia de lux, ediţia obişnuită, ediţia restrânsă şi ediţia pentru copii.

CA: La aceleaşi preţuri?

I. P.: Mi-aş dori să răspund afirmativ şi la această în­trebare. Pentru trei dintre variante preţul va fi identic. Ediţia obişnuită, la 5 lei, a fost parţial subvenţionată de editură. Sperăm să găsim sponsori pentru a rămâne la acelaşi preţ. În cazul în care nu se vor găsi alţi sponsori, preţul ei va creşte puţin.

CA: Sperăm, ne rugăm şi credem că Domnul va binecuvânta proiectul şi în anul 2013. Aţi vrea, în final, să împărtăşiţi cititorilor Curierului Adventist o experienţă legată de proiectul Tra­gedia veacurilor?

I. P.: Eram în Făget, judeţul Timiş, cu micro­buzul plin cu cărţi pentru a onora comanda de peste 1 700 de exemplare din Tragedia vea­curilor. N-a fost posibil să intrăm în curtea bisericii, astfel că am parcat maşina pe podeţ şi de acolo căram cărţile în biserică. Ne inter­sec­tam cu trecătorii, numeroşi la ora aceea, dar ne grăbeam, pentru că trebuia să ajungem şi la Deva, unde eram aşteptaţi. O doamnă care tocmai trecea s-a oprit privind la miile de cărţi din microbuz şi a exclamat: „Ce de cărţi Tragedia veacurilor! Ce faceţi cu ele?” I-am explicat că onorăm o comandă, apoi ceea ce mi-a spus m-a încurajat enorm. „Am primit cartea aceasta cu mult timp în urmă. Este o carte foarte valoroasă. De o vreme încoace mă tot gândesc să-i ofer unei familii această carte şi nu ştiam unde aş putea s-o găsesc. Nu-mi vine să cred că aici, în stradă, chiar sub ochii mei sunt mii de cărţi. Aveţi măcar una în plus faţă de cele comandate?”

Dragi cititori ai re­­­vistei Curierul Ad­ven­tist, să ştiţi că sunt oameni care caută, sunt oameni care au nevoie de me­sajul plin de speranţă pe care Dumnezeu îl transmite prin in­ter­mediul aces­tei cărţi ine­galabile. Rugaţi-vă să-i găsiţi pentru a le putea oferi o carte! Lupta e în toi, dar biruinţa finală e aproape.

Joomla SEF URLs by Artio