Tipărire

Uniţi pentru a sluji!

Convenția Interdepartamentală a Diviziunii Inter-Europene

În perioada 13-16 martie 2013, a avut loc la Rimini, în Italia, Convenția Interdeparta­men­tală a Diviziunii Inter-Europene (EUD). Apro­xi­mativ 350 de participanți au fost prezenți la acest program care s-a desfășurat sub mottoul „Uniți pentru a sluji”. Prezentările susținute și atmosfera creată au îndemnat oamenii să se unească pentru a deveni ucenici ai lui Isus Hristos și martori ai lucrării Sale.

Convenţia a avut ca țintă reunirea tuturor resurselor și posibilităților bisericii pentru îm­pli­nirea mandatului pe care Mântuitorul ni l-a încredințat acum 2000 de ani. La această con­venție au luat parte diferitele departamente care activează în cadrul bisericii în acest moment. Este vorba despre departamentele: Educație, Familie, Copii, Misiunea femeii, Administrarea creștină a vieții, Libertatea religioasă, Școala de Sabat și altele.

Fiecare departament contribuie, pe direcții diferite, la realizarea misiunii bisericii. Există pericolul însă ca o anumită ramură să lucreze atât de separat, încât să se distanțeze de celelalte, pierzându-se în acest fel avantajul colaborării. Din acest motiv, scopul convenţiei a fost de a prezenta un model de conlucrare a diferitelor departamente și de a oferi imaginea unei acțiuni armonioase în vederea realizării obiectivului comun al misiunii.


Fii ucenicul Meu!

Atât prezentările ținute în sesiune plenară, cât și expunerile din cadrul grupelor mai mici au invitat participanții să se gândească la sem­nificația chemării de a fi ucenic al lui Isus.

Principalii vorbitori au fost: Joseph Kidder de la Universitatea Andrews, Don MacLafferty, coordonatorul unui program numit „Copiii ca ucenici”, Linda Koh, directorul Departamentului Copii de la Conferința Generală, Eliane și Willy Oliver, responsabili cu Departamentul Familie, Bill Knott, redactorul-șef al revistei Adventist Review, Derrek Morris de la Conferința Generală și Ella Simmons, vicepreședinte al Conferinței Generale.

„A fost inspirator și înnoitor”, a spus Pedro Torres, directorul Departamentului Co­mu­ni­ca­re din Spania. Sascha Schuster, de la Vocea Speranței – Germania, a afirmat că a fost impresionant să vezi cum vorbitorii prezenți au reușit să transmită adevărurile Bibliei. „Nu este simplu”, a afirmat Schuster, „ca într-un context postmodern să proclami un mesaj scris cu secole în urmă. Oaspeții noștri au reușit să dezvăluie învățăturile Bibliei unor creștini care trăiesc în secolul XXI”. „Apelurile la consacrare făcute de către vorbitori au fost foarte motivatoare”, a spus un alt participant.


Nevoia de unitate

Participanții au propus ca fiecare comunitate să aleagă o persoană care să supravegheze toate departamentele, astfel încât acestea să lucreze ca o singură echipă și să acționeze în unitate, spre un scop comun. S-a făcut și sugestia de a nu mai irosi timpul în comitete, ci de a le face mai practice și mai axate pe misiune. „Diferitele departamente trebuie să lucreze împreună, având o singură viziune și o singură misiune”, a declarat Gabriel Maurer, secretarul executiv al EUD. „Creșterea bisericii trebuie să fie în strânsă legătură cu dezvoltarea spirituală a membrilor. O cercetare personală ne poate ajuta să ne dăm seama de nevoia corectării unor lucruri”, a mai spus fratele Maurer.

O atenție specială trebuie acordată copiilor și tinerilor din biserică. Aceștia trebuie motivați să lucreze cu generația mai în vârstă pentru împlinirea misiunii. „Sperăm ca această reco­mandare să fie aplicată în comunități”, a spus Corrado Cozzi, directorul Departamentului de Comunicare al Diviziunii Inter-Europene.

„Am muncit mult pentru organizarea acestei convenții”, au spus Paolo Benini și Corrado Cozzi, două dintre persoanele implicate în organizare. „Acum, la final, constatăm că au fost atinse cele mai multe dintre obiectivele pe care ni le-am propus. Acesta a fost doar punctul de plecare și, ținând cont de evaluările participanților, ne gândim deja la organizarea următoarei convenții. Sperăm ca atunci să par­ticipe și mai mulți oameni.”


Contribuţia delegaţiei române

Am putut constata cu bucurie că aproximativ 100 dintre cei 350 de participanți la acest eveniment au făcut parte din delegația română. De asemenea, se putea observa și faptul că mulți dintre membrii altor delegații (delegația spaniolă, de exemplu) erau persoane plecate din România. Într-una dintre prezentările făcute, fratele Laszlo Szabo, profesor la Universitatea Adventistă din Friedensau, a evocat rolul semnificativ pe care l-a avut adventismul românesc în susținerea și consolidarea Bisericii Adventiste Europene. Fratele Szabo spunea că în, ultimii 20 de ani, aproximativ 14 000 de membri români s-au transferat în alte țări ale EUD, fără să mai luăm în calcul și țările din celelalte diviziuni.

Delegația din România s-a remarcat prin prezentarea a trei proiecte speciale de misiune. Primul dintre acestea a fost prezentat de către fratele Daniel Delcea, președintele Conferinței Oltenia, și a făcut referire la proiectul „Misiunea în marile orașe”. Fratele Delcea a vorbit despre modul de lucru, implicarea membrilor și răsu­netul pe care l-au avut diversele inițiative ale bisericii în municipiul Craiova.

Un alt proiect românesc a fost prezentat de către frații George Uba și Aurel Burcea, care au vorbit despre activitatea Asociației „Ridică-te și umblă!” Această asociație se ocupă de anumite nevoi ale persoanelor cu dizabilități, mai ales pe linie socială și spirituală. Fra­tele Paolo Benini, directorul De­partamentului Școala de Sabat în cadrul EUD, și-a exprimat do­rința de a extinde în toată di­viziunea acest proiect, România fiind deschizătoare de drumuri în acest sens.

Al treilea proiect al delegației române a fost prezentat de Norel Iacob, redactorul-șef al revistei Semnele timpului, care a vorbit despre lucrarea de misiune a aces­tei reviste în România. A mai vorbit și despre activitatea site-ului și despre seria de cărți editate de această redacție. Sur­priza care a impresionat au­di­ența a fost faptul că toți cei prezenți au primit câte un exemplar tradus în limba engleză al numărului special „Miturile care ne schimbă viața”. Reacția de încântare a participanților a fost vizibilă, mulți dintre ei (Bill Knott, Joseph Kidder) apreciind în mod direct calitatea deosebită a revistei, atât ca design, cât și ca mesaj. Delegația austriacă şi-a exprimat dorința de a prelua re­vista Semnele timpului și a o publica în limba germană.

Lăudăm pe Domnul pentru toată lucrarea care se face în vederea vestirii Evangheliei în întreaga lume, conștienți fiind că mai este încă mult de făcut pentru pregătirea revenirii Domnului Isus.


Redacția Curierul Adventist

Joomla SEF URLs by Artio