Tipărire

Poeme advente

De FLORIN LĂIU


Imn misionar

 

Pe drum de milenii, ieşind de prin ceaţă,

În inimi şi-n glasuri prezentă,

Sub steagul credinţei şi-al păcii în faţă,

Ai fost pâinea noastră, onoare şi viaţă,

Sublimă solie adventă!

 

Spre-o lume mai bună ne-ai fost legământ,

Motiv de război şi de pace.

În lupta deschisă-ntre cer şi pământ

Eşti sabia noastră cu duh de avânt,

Cuvântul de foc ce nu tace.

 

Noi ştim adevărul, şi el e putere

Mai tare ca iadul şi moartea.

Cunoaştem şi noi omeneasca durere,

Dar ştim că şi-n lanţuri Cuvântul nu piere –

De veacuri cu El ne e partea.

 

De-aceea şi ura şi pumnul în luptă

Ne-ar face de rând, nu de seamă.

Şi-atunci de ce forţa, din ură ţesută,

Se-ntinde-mpotriva Cuvântului, mută?

Dreptatea-i cu noi şi li-i teamă.

 

Dar noi nu ne temem; aceasta ni-i lege,

Căci cerul ne stă înainte.

Luceafărul vieţii pe toţi să ne lege

În singurul pas ce-l putem înţelege:

Spre ţara nădejdilor sfinte.

 

Da, vine şi ziua! Pe Christ L-aşteptăm,

Aceasta ni-i scumpa solie.

Sub aripa ei am crescut şi zburăm,

La gândul acesta, suspuşi, îndurăm

A şarpelui veche mânie.

 

Fugind de chemarea salvării cereşti,

O lume îşi caută rostul

Pe calea cea largă, pe căi pământeşti,

Împinşi de nevoi şi atraşi de poveşti,

Săpându-şi în lut adăpostul.

 

Noi astăzi le-ntindem solia iubirii,

Mereu către oameni prezentă.

Acum este timpul să cânte zefirii

Şi trâmbiţi să sune în cinstea-nnoirii:

Trăiască solia adventă!

 

Noi (Martie 1985)

 

Noi ne-am hrănit cu harta-aceea dulce,

Cu profeţia ei desfăşurată

Şi am ştiut că Domnul ne conduce,

Chiar dacă n-am cuprins lumina toată.

 

Peste nădejdea noastră a trecut

Potop de încercare şi ocară,

Atunci însă chiar lumea s-a temut

Că va veni Christos a doua oară.

 

Noi am rămas aceiaşi adventişti,

Cu-aceeaşi hartă veche, îngerească,

Şi dintr-o sută de apostoli trişti,

Azi milioane sunt şi-or să sporească.

 

De şapte generaţii am crezut

Că suntem generaţia Ilie,

Şi ca Ioan, lucrarea ne-am făcut,

Şi-o facem încă, noi cei din pustie.

 

Ce suntem noi? Doar glasul unui înger,

Un ultimatum lumii apostate.

Noi dăm luceafăr inimii ce plânge,

Şi credem încă, paşnici, în dreptate.

 

Credinţa noastră nu-i un simplu „-ism”

Ea e speranţă vie şi iubire.

Noi spunem dor când spunem adventism

Şi zguduim pământul de trezire.

 

Vine Iisus! Nu pot să-I stea în drum,

Profeţii falşi sau ironia lumii.

Noi inima-I deschidem de pe-acum,

Sub cele patru zări ale furtunii.

 

Va reveni Iisus într-un Sabat,

– În ziua când puţini Îl mai aşteaptă–

Şi-L aşteptăm cu dor neîmpăcat:

Curaj, creştini, treziţi-vă la faptă!

 

 

Marea luptă (Iunie 1984)

 

Drum lung pe jos de mult străbat prin veacuri,

Mă simt încă valdenz şi nu mă mir,

Căci mare-i lupta printre noi atacuri

Ce înroşesc al lumii vechi delir.

 

Din pribegie lungă am venit,

Iudeu, creştin, martir şi reformat,

Oceanul Lumii Vechi nu m-a-nghiţit

Şi-n Lumea Nouă portul mi-am aflat.

 

Cu Antihrist gonind pe urma mea,

Murind şi înviind de-atâtea ori,

Sunt rug ce nu s-a stins; mă veţi vedea

Potop de slavă vie-acum în zori.

 

Eu sunt din Marea Luptă plămădit,

Şi funie în trei e-a mea solie.

Să mor de-atâtea ori n-am obosit,

Dar niciodată n-am rămas sub glie.

 

Ei m-au numit eretic şi m-au ars,

Şi-am stat ascuns trei vremi şi jumătate.

Cu Biblia în mână am rămas

Căci am văzut pe Domnul, pe la spate.

 

Mă nasc mereu din sângele lui Abel,

Din lovitura bâtelor „frăţeşti”.

– Cei ce-au clădit pe Roma turnul Babel,

Mai spun că legea nouă-i „Să iubeşti!”–

 

La vatra bizantină n-am găsit

Un loc să-mi plec genunchiul, nici odihnă,

Iar în apus toţi papii m-au hulit,

Apoi m-au pus ateii-n ghilotină.

 

Dar toate-aceste chinuri sunt nimic,

Cât stă deschis în ceruri Sanctuarul,

Şi mă răzbun pe vechiul inamic,

Zdrobindu-i capul; ăsta-mi este harul.

 

Sunt millerit, un Daniel în groapă,

Desigilat apoi şi înălţat,

Apocalipsă vie şi etapă

De creştinism curat şi-adevărat.

 

Drum lung am străbătut şi-am regăsit

Sabatul neschimbat, tot adevărul.

În Marea Luptă astăzi sunt călit,

Iar focul nu-mi pârleşte nici chiar părul.

 

Sunt ultimul creştin de viţă veche,

Şi cel mai tânăr frate al lui Christ.

Sunt ultim protestant, fără pereche,

Numiţi-mă cum vreţi, sunt adventist!

 

 

Crez adventist (martie 1985)

 

Nu este-n lume cântec mai frumos

Decât făgăduinţa Revenirii,

Rostită-n seara Cinei de Christos,

Şoptită de pe rug de toţi martirii.

 

Nu este-nvăţătură mai perfectă,

Şi nu găsesc mai fericit extaz,

Decât în sfânta linie directă,

Pe frontul ce mă ţine veşnic treaz.

 

Speranţa mea e cântec drag de leagăn,

Şi imnul triumfal al dimineţii.

E rug nemistuit, care se leagă-n

Adânc cu rădăcini din toţi Profeţii.

 

Nu este ceas mai plin de privilegii,

Decât acesta-n care pot să mor,

Zărind aproape răzbunarea Legii

Şi secera lui Christ sclipind în nor.

 

El va veni, ştiu bine c-o să vină,

Mai sigur decât ziua următoare.

De cântu-acesta inima mi-e plină,

Şi toată calea mea e numai soare.

 

Eu arborez pe orişice grandoare,

Pe orice înălţime, cântul meu,

Ca semn modest că-n lumea-nşelătoare

E suveran a toate Dumnezeu.

 

Cântarea mea de astăzi va străpunge,

Cu duhul ei, sistemul antihrist.

Trăiesc în cer ’nainte de-a ajunge;

De când ştiu acest cânt, nu mai sunt trist.

 

Nu este-n lume sens mai plin miez,

Decât către Calvar, cu crucea-n spate,

Să cânţi şi să proclami străvechiul crez

În timp ce noaptea încă se mai zbate!

 

 

Confruntarea finală (Noiembrie 1988)

 

Din lanţul viu de sânge şi de duh,

Al marii lupte, spumegând sub soare,

Doar un moment mai stăruie-n văzduh:

E ultima, nespusa  confruntare.

 

Istoria e-ntinsă ca un arc,

Şi-un ultim test e pregătit săgeată.

Sub cele patru vânturi, pe catarg,

Speranţa noastră suie spre răsplată.

 

Din nou va fi distrus Ierusalimul,

Din nou creştinii vor fi daţi la lei,

Din nou păcatul va ajunge primul,

Şi omul lui mai mare peste zei.

 

Da! Încă-odată se va-ntinde smoală,

Încă-un Silvestru, încă-un Constantin

Vor cimenta o pace mondială

De fier şi lut amestecat cu vin.

 

Din nou va fi nevoie de un Luther,

Din nou husiţii vor urca pe culmi.

Se va porni o nouă cruciadă,

O ultimă ruşine astei lumi.

 

Un înger luminează tot pământul,

Vitejii sigilaţi se-aliniază,

Şi-n timp ce alţii leapădă Cuvântul,

Trezit infernul urlă şi nechează.

 

Foc din adânc va izbucni de-odată,

Izvorul urii clocotind din veac.

În chip de Christ. Minciuna aclamată

Îşi va-ncheia lucrarea ei de drac.

 

Curând va fi trecută marea luptă,

Curând ne va răsare mântuirea

Şi-n slavă, armonia întreruptă

Va transforma în cântec toată firea.

 

Doar azi mai poţi s-alegi sigiliul sfânt

Ca mâine să nu porţi stigmatul Fiarei.

Priveşte la Iisus în legământ,

Şi teme-te de Dumnezeu – că mare-i!

 

Ilie

Pe muntele numit Har-Maghedon

Zis şi Carmel, unde stătea Ilie,

S-au confruntat Satan şi Elion,

Minciuna sacră şi dreptatea vie.

 

Acolo Baal Soarele-a pierdut,

Şi-a părăsit terenul, de ruşine.

Dar azi a revenit, mai prefăcut,

Restaurându-şi cultul din ruine.

 

Şi va putea s-arunce foc din cer,

Oştiri de gură cască să-l adore,

Ba chiar aleşi să prindă-n laţul său...,

Să mai dormim şi-n ultimele ore ?

 

 

Misiune valdenză (15 mai 1985 )

 

Pentru-a Domnului mărire

Am ieşit din astă lume;

Ne atrage-a Sa iubire,

Ne îmbie al Său Nume.

 

Din a Domnului poruncă

Am plecat pe căi valdenze;

Marea Luptă ne aruncă

În văpăi, să ne boteze.

 

Căci istoria ne cheamă,

Viitorul foc aprinde,

Dar valdenzii, nu au teamă,

Şi nimic nu-i mai surprinde.

 

Bucuroşi, tot prin credinţă,

Marea ţintă vom atinge;

Ne aşteptă-n biruinţă,

Cerul ’nalt, deci, vom învinge!

 

 

Român şi adventist (14 dec. 1989)

 

Străbat bunăvestiri pe tot pământul,

Stârnind în contra lor deşertăciunea.

– La început de lume-a fost Cuvântul

Şi mai târziu zidită naţiunea –.

 

La noi au fost Andrei şi anonimii

Evanghelişti latini şi Sfântul Sava.

Doar mai târziu, religia mulţimii

Amestecând cu pleavă pravoslava.

 

Întâi a fost iubirea, adevărul,

Porunca lui Christos şi profeţia.

Mult mai târziu a apărut Imperiul

Şi încă mai târziu „ortodoxia".

 

De ce-am lăsat credinţa strămoşească?

(De ce-au primit străbunii creştinismul?)

Pentru că unii-ncearcă să gândească,

Iar altora le-ajunge zamolxismul.

 

Suntem mai mult decât Traiani puternici,

Mai mult decât copii de daci învinşi.

Suntem creştini şi oameni autentici,

Cercetători ai Bibliei distinşi.

 

Mesajul nostru sfânt este sărutul

Pe care ni l-a dat Mântuitorul.

Să se fălească alţii cu trecutul,

Căci nouă ne ajunge viitorul.

 

Chiar Christ, venind din glorii de netimp,

A fost ucis de pizma clericală.

Vrăjmaşii ne-au dat nouă-acelaşi nimb:

Succesiunea Lui spirituală.

 

Întâi a fost Czechowski prigonitul

Ce-a convertit Aslanii din Piteşti.

Apoi veni Conradi strălucitul,

 Pe plaiurile vechi ardeleneşti.

 

În Dobrogea, un grup de fraţi germani

S-au aşezat şi-au răspândit solia.

S-au scurs o sută douăzeci de ani,

De când sunt adventişti în România.

 

Căci Dumnezeu a zis: „Să fie clar!

Să fie Demetrescu, Paulini,

Să fie adventism, să fie har,

Să bea din mântuire toţi românii!”

 

Şi-au răsărit îndată Păunescu

Şi fraţii Florea, apoi tot mai mulţi;

(Povestea veche-a popei Iliescu,

Nicicând nu te mai saturi s-o asculţi).

 

Şi-a răsărit hagiul Ivăncică,

Pe care azi o mie nu-l ajung,

Şi-n urmă, chiar martiri fără de frică,

Asemenea lui Kling şi Oresciuc.

 

Şi-a început potopul de reviste

Ca frunzele de toamnă spulberate,

Şi cărţi de sub tipare adventiste

S-au semănat prin târguri şi prin sate.

 

În dosul legii ne băteau jandarmii,

Mânaţi şi inspiraţi ştim noi de cine,

Şi ne zvârleau prin închisori – zadarnic,

Bisericile-au devenit mai pline!

 

Apoi Satan cu mască de tovarăş,

Ne-a smuls tiparul şi învăţământul;

El ne-a vopsit deciziile cu roşu,

Ne-a prins şi vistieria şi cuvântul.

 

Dar Dumnezeu nu ne-a uitat o clipă,

Căci multor plăgi am supravieţuit.

În ciuda unei epoci de risipă,

Am rezistat şi am întinerit.

 

Acum la ţărm de pace cu primejdii,

Când marea lumii-ncepe-a clocoti,

Ne prindem de Iisus mai cu nădejde,

Şi sub pecetea Lui nu vom pieri.

 

Aici Christos-Cuvântul va lupta

Ca să prefacă-n trandafiri pustia.

Să-I mulţumim că-n bună voia Sa

Există adventism şi-n România.

 

 

 

Manifest 1988 (Februarie 1988)

 

 

E vremea să ne-ntoarcem la origini,

Acolo unde toţi gândeam un gând.

Lăsând în seama lumii alte pricini,

Să ne întoarcem înapoi, plângând.

 

Să retrăim acea Dezamăgire

De care ni-i ruşine uneori,

Şi să renaştem astăzi în unire

Cu pionierii noştri jertfitori.

 

E vremea să lăsăm orice paradă,

Chiar poezia s-o silim să lupte,

Şi ochii să-i silim, uimiţi, să vadă

În care locuri fronturile-s rupte.

 

Ne este greu să recunoaştem totul?

Nu ştim nici astăzi unde am greşit,

Din care duh s-a închegat complotul

Contra lumini care ne-a unit?

 

E timpul cel fierbinte al soliei,

E timpul dens, prea plin de început,

E ora potrivită să se ştie

Ce-i de făcut şi ce-i de desfăcut.

 

Alegeri, adunări de sărbătoare,

Luni noi, sabate, sfaturi şi măsuri,

Nu ne vor oferi vreo vindecare,

Cât timp rămânem noi cei vechi, impuri.

 

Treziţi-vă, lăsaţi părerea lumii,

Stricaţi tovărăşia de infern,

Şi rupeţi, prin credinţă, orice funii

Ce nu vă leagă strâns de Cel Etern!

 

E vremea să trăim, să ştim ce suntem.

– Pentru cunună, merită să rişti !–

Să ne iubim vrăjmaşii, nu eroarea;

E timpul să fim una, adventişti !

 

Aici vom sta

 

De peste-un veac, noi, adventişti români

Am prins în stânca vieţii rădăcină.

Tot verzi urcăm, ca nişte brazi bătrâni

Cu gânduri verticale în lumină.

 

De peste-un veac ne-au tot bătut furtuni

Şi-au nins funingini peste-al nostru creştet.

„Străini” ne strigă alţii şi „nebuni”

Că nu valsăm în pasul lumii veşted.

 

Chiar dacă-n vremuri, multe ne-au durut

Şi încă doare-a noastră ne-mplinire,

Avem un viitor şi-un steag temut,

Cărui jurăm credinţă şi iubire.

 

Prin ceţuri de napalm şi-ameninţări,

Cu Dumnezeu suntem majoritate.

Noi suntem liberi să strigăm sub zări,

Să dăm oricărui suflet libertate.

 

Prin vânt de erezii, sub clar de ură,

Vom ţine tari la vechea Lui voinţă.

Noi stăm statornici, numai pe Scriptură

Şi vom învinge – numai prin credinţă.

 

Nu vrem să pierdem cerul la un pas,

Ci vom rămâne credincioşi soliei.

Şi-n orice vers al ei, în orice ceas

Purta-vom veste bună României.

 

Aici am stat de-un veac, ba chiar de veacuri

Şi-aici vom sta crezând, crezând mereu.

E prea târziu să tremurăm de fleacuri;

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

 

 

Cântecul Uniunii (29 Mai, 1990)

 

Pentru arípi de vultur, pentru mană,

Pentru toiagul Tău înalt, sublim,

Ieşind din vremi de mituri şi prigoană,

Noi, Şaptezeci-de-mii Îţi mulţumim!

 

De-o sută şi mulţi ani plantăm luceferi

Şi pace vrem oricărui anonim.

Fiind eliberaţi acum şi teferi,

Noi, Şaptezeci-de-mii Îţi mulţumim!

 

Ca să lucrăm uniţi în Uniune,

Fă Tu din noi un singur heruvim.

Şi cu această mare rugăciune,

Noi, Şaptezeci-de-mii Îţi mulţumim!

 

Tu ne-ai dat zilnic pâine şi răbdare

Şi ne-ai salvat de putredul regim.

Azi, reparând străvechile altare,

Noi, Şaptezeci-de-mii Îţi mulţumim!

 

Stăm astăzi gata să urcăm Carpaţii

Către măreţul Tău Ierusalim.

Preaplini de daruri noi şi aspiraţii,

Noi, Şaptezeci-de-mii Îţi mulţumim!

                                             

 

Confesiune (Mai 1990)

 

Ne pare c-am bătut de-o veşnicie

Deşertul roşu, căutând în van.

La patruzeci de ani de pribegie,

Iată-ne-ajunşi aici, lângă Iordan.

 

Şi-ar fi să trecem dincolo-n repaus,

Că prea suntem sătui de rătăciri,

La care an de an ni s-au adaos

Atâtea judecăţi şi umiliri.

 

Dar trebuie întâi să ne oprim,

Ca să primim căinţă şi iertare,

Căci nimeni va intra-n Ierusalim

Mânjit de compromisuri şi vânzare.

 

Da, trebuie întâi să-ngenunchem

Şi să spălăm la maluri tot trecutul,

S-avem odihnă şi să ştim ce vrem,

Să-ntâmpinăm curaţi necunoscutul.

 

Să trecem iar, în gând, cu tot cu turmă,

Pe la Sinai unde-am fost unşi cu mir,

Să nu uităm că am lăsat în urmă

La fiece popas un cimitir.

 

Să nu uităm că am adus ruşine

Sublimei Maiestăţi ce ne purta,

Şi-am aşteptat ca El să Se încline,

În loc să-ngenunchem ‚naintea Sa.

 

O, cine ştie câte oseminte,

Ce stau acum înfipte în pustiu,

Vor învia cu drepţii, înainte,

Şi nu cu păcătoşii, mai târziu?

 

Mânjiţi de praf îngenunchem şi plângem,

Aici, poate la capătul de drum.

La malul apei, umiliţi ne strângem

Şi mai întâi mărturisim… Acum.           

 

 

 

Diasporei (I) (Septembrie 1984)

 

Ca soarele care se-nalţă

Şi-aprinde bolta în zenit,

Aşa e îngerul soliei

Cu glasul lui neadormit.

 

El trece vămi şi frontiere

Ca porumbeii şi ca norii,

Iar misiunea lui divină

Curând vor şti toţi muritorii.

 

Mesaj de adevăr, de pace,

De dragoste şi bucurie,

Avertizarea cea mai tare

Putere din credinţă vie,

 

Şi încercare şi durere,

Cu lemnul crucii alinate...

Dar când vom fi mai slabi pe lume,

Atunci vom fi puternici, frate!

 

Să ne-ntărim să luăm credinţă

Din necredinţa ce sporeşte,

Şi înşeptită biruinţă

Din ura care ne căleşte.

 

Noi suntem necesari ca roua

Ca ploaia pe-un pământ crăpat,

Dacă solia ne e pace

Şi-n ea-i Christos crucificat.

 

În toate cele patru vânturi

Suntem doriţi şi aşteptaţi.

Nevoia gloatelor ne cheamă,

Iar cerul ne numeşte fraţi.

 

Oriunde ne-am afla pe hartă,

Acelaşi Duh să ne inspire,

Chiar despărţiţi, noi suntem una

În Dumnezeu şi în slujire.

 

 

Diasporei (II) (Martie 1985)

 

Cât despre mine, eu şi casa mea

Ne-om închina mereu doar Celui care

A construit un cer, pământ şi mare,

Şi a iscat izvoare-n urma Sa.

 

Lăsăm sub colburi datina străbună,

Iar zeii noi, deja i-am alungat.

Noi punem foc la orişice păcat;

Nu vrem să ducem viaţă de minciună.

 

Eu am ales cu-ai mei de la Exod,

Ca să slujim pe Domnu-n orice vreme,

Şi-n lumea ce sub bolţi de fier se teme

Credinţa noastră se adună-n rod.

 

Da, eu şi casa mea nu vrem să bem

Din vinul Babilonului cel mare,

Şi-n drama ce se-apropie în zare,

Nu vom purta al dezonoarei semn.

 

Intrăm în legământul lui Iosua.

Chiar soarele uimit, oprit pe cer,

Aşteaptă oameni noi, nu bolţi de fier,

Din vastul Orient şi până-n SUA.

 

Aşteaptă cerul noi piloni de rugă,

Pe care să aşeze veşnicii,

În timp ce, la lumeştile prostii,

Căzând, prea mulţi luceferi se înjugă.

 

Alegeţi astăzi cine-i de slujit!

Eu nu voi accepta să fiu computer,

Nu pot altfel. Aici voi sta ca Luther,

În fortăreaţa raiului zidit.

 

Clădeşte-ne Tu, Doamne, bucuria

De a-Ţi rămâne Ţie, toţi, în tot;

Şi eu şi casa mea azi facem vot

Că-Ţi vom sluji smeriţi, toată vecia.

 

 

Ziua plinătăţii (Mai 1986)

 

Stă înaintea mea o zi tristă,

În care turmele se vor împrăştia

– O zi de nori şi neguri şi furtună –

În ciurul crizei toate vor cădea.

 

Va fi o zi de despărţire mută

Şi de uimire tot mai caldă, mai cerească,

Da, toate, acestea cor veni

Ca profeţia să se preamărească.

 

Cu ochii unşi de-ai harului colir,

Privesc în spirit dincolo de plângeri,

Şi, dincolo de-nvălmăşeală şi trădare,

Zăresc o altă zi, râvnită chiar de îngeri,

Ce nici Enoh nu poate s-o măsoare;

O zi în care camera de sus,

Golită de privirile şi de paşii lui Iuda,

Se va umple luminos de Iisus.

 

Slăvită zi, prea mult îndepărtată,

Prea mult împinsă în necunoscut!

Soarele tău ne trimisese o rază,

Dar nu L-am cunoscut.

 

Sau ne-a orbit mângâietoarea slavă?

Dar cum va fi, când plinătatea de lumină

Se va zvârli maiestuoasă în zenit?

Să părăsim, dar, gălăgia poftei

Şi-orice tovărăşie de otravă,

Căci vremea s-a-mplinit.

 

Să alergăm cu feţe luminoase,

Născându-ne din zori, în haine sfinte,

Ca roua şi ca ploaia, o oştire

Ce nu se poate stăvili.

Să clocotim de fapte şi cuvinte,

Constrânşi de adevăr şi de iubire,

Să pregătim cu dor şi grabă magistrala

Pe care Împăratul va veni!

 

Da, va veni cu siguranţă ziua.

Întreg pământul inundat de slavă

Şi răscolit se va înfiora.

Aceasta va fi Ploaia cea Târzie

Şi „sigilarea” oastei, „strigătul cel tare”

Ce-n miez de noapte ne va lumina.

 

Dar unde vor fi pruncii mei atunci?

Şi unde vei fi tu, când ziua-aceea

Va împărţi în două mari armate

O lume înrobită de păcate?

 

Trezeşte-ne Sfânt Spirit şi dă viaţă

Acestei văi pline de oase şi pretenţii,

Fă-ne triumf şi fă-ne dimineaţă,

Şi fă din orice scaun şi amvon

O rampă de Armaghedon.

Şi taie-n mine, azi, în carne vie,

Răspuns la cercetări din Orion.

 

 

Calea către veşnicie (August 1983)

 

Calea către veşnicie

Netezită-i de cântări,

Şi în foc de poezie

Pier şi spinii din cărări.

 

Armonia de credinţă

Ascultarea ne-a-nlesnit;

Cu cântări de biruinţă

Vom lupta pân’ la sfârşit.

 

Lanţurile iscusite,

Ochii lumii, nu ne-abat.

Fericiri făgăduite

Ne feresc de-orice păcat.

 

Chiar dac-am căzut în tină,

Vorba Domnului ne-a scos;

Din tenebre la lumină,

Noi cânta-vom lui Christos.

 

Fiecare frumuseţe,

Orice colţ de adevăr,

Le-adunăm din tinereţe,

Pregătindu-ne de cer

 

Când vrăjmaşul ne-nconjoară,

Cu credinţă ne rugăm.

Şi de-ar fi ultima oară,

Noi tot lui Iisus cântăm.

 

 

Amin

Este minunea întreitei veşti

Ca adventist să mori sau să trăieşti.

 

Credinţa sfântă nu e zid de ghips

Ci luptă mare ca-n Apocalips.

 

Iar eu credeam că poţi să te strecori

Pe lângă urme de biruitori.

 

Şi, necălcând pe urma lui Iisus,

Mă bucuram că nu-s pe cruce pus.

 

Ah, îmbătat de-a lumii gălăgie,

Mă bucuram că Domnul întârzie.

 

Dar nu e drept să mai gândesc aşa

Când trec atâtea vieţi prin faţa mea.

 

Veniţi călăi, mai bateţi, dar, un cui,

Să se lărgească-mpărăţia Lui!

Joomla SEF URLs by Artio