Tipărire

Apocalipsa pentru biserică

Scris de Laurențiu Moț.

apocaCartea Apocalipsa a fost scrisă pentru biserică (1:4; 22:16). Este adevărat că o putem folosi şi în predicarea evanghelistică, dar, atunci când ne-o imaginăm citită (vezi 1:3), trebuie să ne amintim de Domnul Isus Hristos, care vorbea mai întâi ucenicilor care erau în jurul Lui şi doar în al doilea rând maselor. Acesta este primul dintr-o serie de articole menite să descopere în Apocalipsa acel mesaj care priveşte mai întâi biserica lui Dumnezeu.

 

Radiografie românească

La români, Apocalipsa n-a fost niciodată iubită, ci doar temută şi, mai recent, ignorată. Aceasta deoarece în lexicul nostru s-a pus sem­nul egal între cartea cu acest nume şi sfâr­şitul lumii. Dicţionarele folosesc cuvinte ca: „în­spăi­mântător”, „judecata de apoi” şi „sfârşitul lumii” ca să definească apocalipsul/apocalipsa. Şi, drept vorbind, de ce să-ţi consumi liniştea su­fletului cu imagini catastrofice şi cu veşti despre un viitor sinistru? Nu ajung grijile şi nesiguranţa de azi? Aşa că i-au întors spatele.

Reticenţa şi lipsa de preocupare se vede şi în numărul impresionant de mic al comentariilor la Apocalipsa care se găsesc pe piaţă, majoritatea dintre ele (sau chiar toate) fiind traduceri din alte limbi. Aşadar, mai nimic născut în patrie. Ca să nu mai vorbim de tradiţia răsăriteană ve­che cât biserica, conform căreia lecţionarul Bi­sericii Ortodoxe, care cuprinde citirea zilnică a Bibliei în slujbă, nu conţine niciun verset din Apocalipsa.

În Biserica Adventistă din ţară, cartea Apo­calipsa s-a bucurat întotdeauna de respect. Pu­tem afirma că Apocalipsa a ocupat şi ocupă un loc important în predici, la orele de rugăciune, în grupele de studiu şi în articole. După ’89, am folosit-o preponderent în evanghelizare; acum o folosim ceva mai rar.

Încotro ne îndreptăm? Observăm că românul nu beneficiază de fundalul necesar ca să perceapă mesajul lui Ioan la deplina lui valoare. Adventistul român, pe de altă parte, simte că Apocalipsa este................................

 

Acest articol este scris de către Laurențiu Moț, profesor de Noul Testament la ITA.

 

Pentru mai mult comandă aici revista Curierul Adventist.

Joomla SEF URLs by Artio