Tipărire

Principiul zi-an

Codul descifrării timpului profetic

de  Gerhard Pfandl

Până în secolul al XIX-lea majoritatea cercetătorilor biblici foloseau metoda istoricistă atunci când studiau cărțile Daniel şi Apocalipsa. Unul dintre pilonii principali ai metodei istoriciste este principiul zi-an. Conform acestui principiu, în profeţii, o zi reprezintă un an literal. Pe parcursul secolului XIX, metoda istoricistă a fost înlocuită treptat de două sisteme de interpretare: preterist şi futurist. Conform acestor două siteme principiul zi-an nu unul este valabil.

Preteriştii situează majoritatea profeţiilor în trecut, mai ales în perioada Imperiului roman. Futuriştii plasează cele mai multe profeţii în viitor, mai exact în ultimii șapte ani care preced a doua venire a Domnului Hristos. Potrivit futuriştilor, punctul de început al celor șapte ani este răpirea secretă a copiilor lui Dumnezeu.

Adventiştii de ziua a şaptea continuă să folosească metoda de interpretare istoricistă. Ei cred că principiul zi-an nu este o paradigmă impusă textului biblic, ci acesta reiese din studiul Scripturii. În Daniel 7 şi 8, de exemplu, îngerul foloseşte metoda istoricistă atunci când interpretează diversele simboluri ca imperii succesive în istorie.

Iată care sunt principalele argumente în favoarea acestui principiu[1]:

    1) Viziunile din Daniel 7 şi 9 sunt în mare măsură simbolice,ele descriu niște fiare  ca reprezentând imperii istorice importante (7:3-7; 8:3-5, 20-21). De aceea perioadele de timp care apar (7:25; 8:14) trebuie considerate și ele tot simbolice.

   2) Faptul că viziunile vorbesc despre ridicarea şi prăbuşirea imperiilor istorice cunoscute, care au durat sute de ani, indică faptul că perioadele de timp profetice trebuie să acopere lungi intervale de timp.

    3) Modul special în care sunt exprimate perioadele de timp ne indică faptul că nu trebuie luate în mod literal. Dacă „o vreme, două vremi şi o jumătate de vreme” din Daniel 7:25 reprezentau 3 ani şi jumătate literali, atunci Dumnezeu ar fi putut folosi expresia directă „3 ani şi 6 luni”.

     În Luca 4:25 şi Iacov 5:17, unde se vorbeşte de 3 ani şi jumătate literali, de fiecare dată se foloseşte expresia clară „3 ani şi 6 luni”. La fel, Pavel a rămas în Corint „1 an şi 6 luni” (Fapte 18:11), iar David a domnit în Hebron „7 ani şi 5 luni” (2Sam. 2:11).

    4) În Daniel 7 este vorba despre patru fiare care împreună acoperă o perioadă de peste 1000 de ani. Ele sunt succedate de un corn mic. Cornul cel mic ocupă centrul profeţiei deoarece el se opune în mod direct lui Dumnezeu.

     Dacă am presupune că perioada care apare aici este literală, însemnând trei ani şi jumătate, atunci ne-am confrunta cu o altă problemă: lupta dintre cornul cel mic şi Cel Prea Înalt, care ocupă centul profeției, ar dura prea puțin în comparație cu restul istoriei mântuirii prezentate în viziune. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Apoc. 12:6 şi 14, unde 1260 de zile sau trei vremi şi jumătate acoperă cea mai mare parte a istoriei dintre prima şi a doua venire a lui Isus. De aceea, nici în aceste texte nu puteam lua ca  fiind literali indicatorii de timp care apar.

    5) Conform contextului, expresiile „o vreme, două vremi şi o jumătate de vreme” (Dan. 7:25; 12:7; Apoc. 12;14), „patruzeci şi două de luni” (Apoc. 11:2; 13:5) şi „1260 de zile” (Apoc. 11:3; 12:6) se aplică toate la aceeaşi perioadă de timp. Trebuie remarcat faptul că expresia „trei ani şi şase luni”, care ar indica în mod clar o perioadă literală nu este folosită niciodată. „Într-un fel, Duhul Sfânt pare că epuizează toate expresiile prin care acest interval profetic ar putea fi redat, întotdeauna excluzând expresia literală „trei ani și șase luni”. Această formă este folosită de Biblie în alte contexte, denotând exclusiv o perioadă literală atunci când apare.”[2] Strădania Duhului Sfânt de a evita expresia aceasta arată că intenționează ca cititorii mesajului să interpreteze altfel perioada profetică amintită.

   6) Profeţiile din Daniel 7-8 şi 10-12 conduc la „timpul sfârşitului” (8:17; 11:35,40; 12:4,9) care este urmat de înviere (12:2) şi aşezarea împărăţiei veşnice a lui Dumnezeu (7:27). „prezentată în aceste profeţii se întinde din vremea profetului (sec. 6 î.H.) până în timpul nostru şi mai departe. În acest context, perioade de timp literale de la numai 3 ani și jumătate la 6 ani și jumătate nu pot acoperi istoria până la timpului sfârşitului. Ca atare, aceste perioade profetice trebuie văzute ca simbolice şi  ca reprezentând intervale de timp cu mult mai lungi, care se întind până la timpul sfârşitului.”[3]

   7) Singura unitate de timp uzuală şi care nu este folosită în profeţiile escatologice din Daniel şi Apocalipsa este anulZiua, săptămâna și luna apar ca măsuri ale timpului, însă nu şi unitatea de timp „an”. Explicaţia cea mai evidentă este faptul că anul este unitatea simbolizată în toate aceste profeţii.

    8) Există un număr de texte în rapoartele istorice ale Vechiului Testament în care termenul „zile” reprezintă „ani” (Exod 13:10; 1Sam. 2:19; 20:6; Jud. 11:40). De asemenea, în cărţile poetice ale Vechiului Testament, uneori termenul „zile” stă în paralel cu termenul pentru „ani” (Iov 10:5; 32:7; 36:11; Psa. 77:5; 90:9-10 etc.). „Amândouă aceste utilizări ne oferă un fundament pentru acel tip de gândire. Acest fundament poate acoperi şi aplicaţia acestei relaţii din literatura apocaliptică.”[4]

   9) În profeţiile judecăţii din Numeri 14 şi Ezechiel 4, Dumnezeu foloseşte în mod deliberat principiul o zi pentru un an. „După cum în patruzeci de zile aţi iscodit ţara, tot aşa, patruzeci de ani veţi purta pedeapsa fărădelegilor voastre; adică un an de fiecare zi şi veţi şti atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu mâna de la voi.” (Num. 14:34). Iar în parabola pusă în scenă de Ezechiel, s-a spus acestuia să stea culcat pe partea stângă vreme de 390 de zile, iar pe partea dreaptă, vreme de 40 de zile. „Îţi pun câte o zi pentru fiecare an.” (Ezechiel 4:6).

   10) Referinţe la principiul zi-an apar și în scrierile iudaice din perioada intertestamentală.[5] Cartea Jubileelor, de exemplu, foloseşte cuvântul „săptămână” pentru a desemna şapte ani. Aşa cum explică O.S. Wintermutee, „Fiecare perioadă de şapte ani este exprimată printr-o săptămână de ani sau săptămână.[6] Perioadele de timp şi datele în Cartea Jubileelor deseori sunt exprimate în săptămâni care reprezintă șapte ani.

 

Concluzie

         Studiul nostru a arătat că avem suficiente motive să aplicăm în continare principiul zi-an. Numai folosind acest principiu vom găsi o însemnătate relevantă a profeției biblice. Doar așa vom înțelege că mesajul profetic ne implică și pe noi și nu doar personaje trecute sau viitore. Aceasta ne va determina să ne apropiem și mai mult de Scripturi, să le căutăm înțelesul și să îi urmăm recomandările.

Studiul acesta a mai scos în evoidență și faptul că metoda de interpretare istoricistă nu este o apariţie recentă pe scena teologiei, ci stă pe o temelie biblică şi istorică solidă. A fost folosită de îngerul tâlmăcitor în Daniel şi de scriitorii iudei, în perioada intertestamentară. Până în sec. 19 a fost aplicată de majoritatea comentatorilor Bibliei. În pofida a ceea ce spun unii, nu este deloc o metodă perimată, ci un principiu valid de interpretare a profeţiilor apocaliptice.

 
Gerhard Pfandl este director asociat la Institutul de Cercetări Biblice

[1] Vezi William Shea, Selected Studies on Prophetic Interpretation, 7 vol. 1, p. 67-104.

[2] Thomas R. Birks, First Elements of Sacred Prophecy, 352

[3] Shea, p. 73

[4] Ibid. 103..

[5] Vezi ibid. 106-110

[6] Ibid. 76. 

Joomla SEF URLs by Artio