Tipărire

De ce aveau regii lui Israel atat de multe sotii?

De Angel Rodriguez ¦ Întrebări și răspunsuri

semn intrÎn afară de poftele corupte ale pasiunii umane, existau şi alte motive, sociale şi politice, pentru această practică. Voi rezuma voia lui Dumnezeu cu privire la acest subiect, voi examina scopul căsătoriilor cu atât de multe femei israelite şi, în final, voi explora motivul de a avea soţii din afara poporului Israel.

1. Voia lui Dumnezeu: Se pare că a fost dintotdeauna intenţia lui Dumnezeu ca, la un anumit punct al istoriei poporului Său, să pună un rege peste naţiune. În acest scop, Dumnezeu a oferit legislaţia care definea numirea şi rolul regelui (Deuteronomul 17:14-20). Într-o anumită măsură, regele trebuia să funcţioneze ca un model pentru naţiune în studierea legii, în încrederea în puterea lui Dumnezeu şi în scopul lui Dumnezeu pentru căsătorie. Legea stabilea clar „să n-aibă un mare număr de neveste” (v. 17). Cu alte cuvinte, să nu aibă un harem regal. Dumnezeu aştepta din partea regelui ceea ce aştepta din partea fiecărui bărbat evreu: să aibă o singură soţie. În acest aspect, regalitatea lui Israel a eşuat înaintea Domnului.

2. Soţiile lui David: În principal, prin David a fost introdusă în Israel practica regală de a avea mai multe soţii. El a avut cel puţin nouă soţii şi nu mai puţin de zece concubine. Rolul concubinelor nu este clar. Ele erau la dispoziţia regelui pentru a-i face copii (2 Samuel 20:3) şi probabil că erau responsabile pentru întreţinerea palatului (15:16). În Orientul Apropiat antic, faptul că un rege avea mai multe soții făcea parte din imaginea sa regală, dând un plus autorității sale înaintea supușilor. David pur și simplu urma practicile culturale ale vremii sale. El a avut câteva soţii israelite. Probabil că erau fiicele unor israeliţi influenţi şi puternici, pe al căror suport David se putea baza pentru a-şi consolida împărăţia. Aceste căsătorii erau motivate politic. Chiar dacă cele mai multe dintre soţiile lui erau israelite, se pare că a avut şi o soţie străină, „Maaca, fata lui Talmai, împăratul Gheşurului” (2 Samuel 3:3), o prinţesă. Această căsătorie a fost motivată politic şi a servit pentru consolidarea influenţei lui David ca rege printre naţiunile canaanite.

3. Soţiile străine şi idolatria: Ceea ce David a iniţiat a fost instituţionalizat de Solomon: „A avut de neveste şapte sute de crăiese împărăteşti şi trei sute de ţiitoare” (1 Împărați 11:3). Multe dintre concubinele lui, dacă nu chiar toate, au fost israelite, dar soţiile lui au fost probabil femei străine, fiice ale regilor cu care Solomon a intrat în relaţii de legământ. Aceasta este înţelegerea comună a căsătoriilor regale din Orientul Apropiat antic. Aceste căsătorii au consolidat regatul lui Solomon şi au contribuit la relaţii paşnice între el şi naţiunile înconjurătoare (ex., Sidon, Moab, Amon). Orice căsătorie politică ar fi putut afecta în mod serios integritatea regelui şi, în cazul femeilor străine, îl puteau duce pe rege în idolatrie (Deuteronomul 17:17; 1 Împărați 11:2).

Când era aranjată o astfel de căsătorie, acordul marital includea o înţelegere care stipula că prinţesa va putea să continue să se închine dumnezeului ei în palatul regal al soţului; în acest caz, în cel al lui Solomon. Posibil ca unele dintre ele să fi devenit israelite, nu ştim. Fiecare dintre aceste soţii era însoţită de propriile cameriste şi deseori de un lider religios care să o asiste în închinarea adusă dumnezeului ei. Soţul trebuia să îi ofere un loc de închinare. Urmând aceste practici păgâne, „Solomon a zidit pe muntele din faţa Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoş, urâciunea Moabului, pentru Moloc, urâciunea fiilor lui Amon. Aşa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie şi jertfe dumnezeilor lor” (1 Împărați 11:7,8). Acestea erau practicile politice şi religioase tipice pentru Orientul Apropiat. Ele au contribuit în mod direct la căderea poporului lui Dumnezeu din timpul Vechiului Testament.

Este bine ca întotdeauna să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales în stabilirea de practici culturale care tind să ne abată de la Dumnezeu.

        Angel Manuel Rodríguez a fost directorul Institutului de Cercetări Biblice (BRI).

         Traducere: Ana Brad

Joomla SEF URLs by Artio