Tipărire

Inspiraţia şi autoritatea scrierilor lui Ellen G. White

ellen-white-books-aÎn Declaraţia Punctelor Fundamentale de Credinţă votată de Conferinţa Generală a Adventiştilor de Ziua a Şaptea la Dallas în aprilie, 1980, se afirmă: "Adventiştii de Ziua a Şaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez şi susţin anumite principii fundamentale de credinţă ca fiind învăţături ale Sfintelor Scripturi." Punctul 1 din această declarație reflectă înţelegerea Bisericii asupra inspiraţiei şi autorităţii Scripturilor, în timp ce punctul 17 reflectă înţelegerea Bisericii faţă de scrierile lui Ellen White în relaţie cu Scripturile. Aceste paragrafe sună după cum urmează:

Punctul 1: Sfintele Scripturi

Sfintele Scripturi, Vechiul şi Noul Testament, constituie Cuvântul scris al lui Dumnezeu, dat prin inspiraţie divină, prin oameni sfinţi ai lui Dumnezeu, care au vorbit şi au scris aşa cum erau conduşi de Duhul Sfânt. În acest Cuvânt, Dumnezeu a încredinţat omului cunoştinţa necesară pentru mântuire. Sfintele Scripturi sunt descoperirea infailibilă a voinţei Sale. Ele sunt standardul caracterului, testul experienţei, descoperirea cu autoritate deplină în privinţa doctrinelor şi raportul demn de încredere al acţiunilor lui Dumnezeu în istorie. Sprijinul poate fi găsit în aceste pasaje biblice: 2 Petru 1:20,21; 2 Timotei 3:16,17; Psalmi 119:105; Proverbe 30:5,6; Isaia 8:20; Ioan 17:17; 1 Tesaloniceni 2:13; Evrei 4:12.

Punctul 17: Darul Profeţiei

Unul dintre darurile Duhului Sfânt este prorocia (profetizare). Acest dar este un semn de identificare a bisericii rămăşiţei şi s‑a manifestat prin lucrarea făcută de Ellen G.White. Ca un mesager al Domnului, scrierile ei sunt o sursă continuă de adevăr plină de autoritate, adevăr care oferă bisericii mângâiere, călăuzire, instruire şi îndreptare. Ele arată clar că Biblia este etalonul după care trebuie să fie verificată orice învăţătură şi experienţă. Sprijinul poate fi găsit în următoarele pasaje biblice: Ioel 2:28,29; Fapte 2:14-21; Evrei 1:1-3; Apocalips 12:17; Apocalips 19:10.

Următoarele afirmaţii şi negaţii vorbesc despre problemele care au fost ridicate legat de inspiraţia şi autoritatea scrierilor lui Ellen White şi relaţia lor cu Biblia. Aceste clarificări ar trebui luate ca un întreg. Ele sunt o încercare de a exprima înţelegerea prezentă a Adventiştilor de Ziua a Şaptea. Ele nu vor fi folosite ca un înlocuitor pentru, sau o parte din cele două declaraţii de doctrină citate mai sus.

AFIRMAŢII

 1. Noi credem că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu revelat divin şi că este inspirată de Duhul Sfânt.
 2. Noi credem că canonul Scripturii se compune numai din cele şaizeci şi şase de cărţi ale Vechiului şi Noului Testament.
 3. Noi credem că Scriptura este fundamentul credinţei şi autoritatea finală în toate problemele de doctrină şi practică.
 4. Noi credem că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu în limbaj omenesc.
 5. Noi credem că Scriptura învaţă că darul profeţiei se va manifesta în biserica creştină după timpul Noului Testament.
 6. Noi credem că lucrarea şi scrierile lui Ellen White au fost o manifestare a darului profeţiei.
 7. Noi credem că Ellen White a fost inspirată de Duhul Sfânt şi că scrierile ei, produsul acestei inspiraţii, se aplică şi au autoritate mai ales asupra Adventiştilor de Ziua a Şaptea.
 8. Noi credem că scopul scrierilor lui Ellen White include călăuzirea în înţelegerea învăţăturii Scripturii şi aplicarea acestor învăţături, cu urgenţă profetică, în viaţa spirituală şi morală.
 9. Noi credem că acceptarea darului profetic al lui Ellen White este important pentru creşterea şi unitatea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.
 10. Noi credem că folosirea de către Ellen White a surselor literare şi asistenţilor are paralelă în unele scrieri ale Bibliei.

     NEGAŢII

 1. Noi nu credem că calitatea sau gradul de inspiraţie al scrierilor lui Ellen White sunt diferite faţă de cele ale Scripturilor.
 2. Noi nu credem că scrierile lui Ellen White sunt o adăugare la canonul Sfintei Scripturi.
 3. Noi nu credem că scrierile lui Ellen White funcţionează ca fundament şi autoritate finală a credinţei creştine, aşa cum o face Scriptura.
 4. Noi nu credem că scrierile lui Ellen White pot fi folosite ca bază a doctrinei.
 5. Noi nu credem că studierea scrierilor lui Ellen White poate fi folosită pentru a înlocui studiul Scripturii.
 6. Noi nu credem că Scriptura poate fi înţeleasă numai prin scrierile lui Ellen White.
 7. Noi nu credem că scrierile lui Ellen White epuizează înţelesul Scripturii.
 8. Noi nu credem că scrierile lui Ellen White sunt esenţiale pentru proclamarea adevărurilor Scripturii în societate.
 9. Noi nu credem că scrierile lui Ellen White sunt produsul doar al pietăţii creştine.
 10. Noi nu credem că folosirea de către Ellen White a surselor literare şi asistenţilor neagă inspiraţia scrierilor ei.

 

Ca urmare, noi tragem concluzia că o înţelegere corectă a inspiraţiei şi autorităţii scrierilor lui Ellen White va evita două extreme: (1) convingerea că aceste scrieri funcţionează la nivel canonic identic cu Scriptura, sau (2) considerarea lor ca fiind literatură creştină obişnuită.

Articol scris de Institutul de Cercetări Biblice.

Traducere: Cezar Iliescu

Joomla SEF URLs by Artio